Grønne investeringer 2

Innovationsfonden styrker investeringer i den grønne omstilling

I 2020 har Innovationsfonden modtaget 445 ansøgninger til grønne forskningsprojekter. 28 projekter har på nuværende tidspunkt fået bevillinger for i alt 279 mio. kr. og anden runde af vurderinger er i fuld gang. Med regeringens nye grønne forskningsstrategi er der lagt op til, at Innovationsfonden fortsat skal være en central aktør med stort fokus på grøn omstilling. Konkret ønsker regeringen, at fonden driver fire langsigtede grønne missioner.

Som et led i regeringens nye grønne forskningsstrategi sætter Innovationsfonden yderligere fokus på investeringer i den grønne omstilling. Strategien sætter en klar retning for, hvordan Danmark skal være med til at sikre udviklingen af nye grønne teknologier og løsninger. Regeringen har udpeget fire konkrete forskningsmissioner, som Innovationsfonden skal være med til at understøtte:

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.),
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Genanvendelse og reduktion af plastaffald.

- Innovationsfonden er klar til at spille en essentiel rolle i implementeringen af den nye grønne forskningsstrategi.  Hvis politikerne ønsker det, står vi klar til at intensivere samarbejdet mellem de forskellige aktører, erhvervslivet og de danske videninstitutioner og bidrage til at sikre strategiens gennemslagskraft, som skal bane vejen for dansk konkurrencekraft inden for grøn omstilling, siger Anne Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden.

Innovationsfondens grønne investeringer i 2020

Innovationsfonden har i 2020 modtaget 445 ansøgninger inden for det grønne område for et samlet ansøgt beløb på 5.189 mio. kr. Heraf har 28 ansøgninger indtil videre modtaget bevillinger for i alt 279 mio. kr.

Innovationsfonden har blandt andet investeret 22,7 mio. kr. i et projekt ved Aarhus Universitet, som sammen med Vestforbrænding, Dansk Affaldsminimering og PLASTIX vil udvikle en kamerabaseret sorteringsmaskine, der kan finsortere plastikaffald efter dets type, hvilket har stort potentiale i forhold til mulighederne for genanvendelse af plast. Læs mere om projektet her

Et andet projekt fra samme pulje er projektet Hemp4Tex, som Teknologisk Institut er projektleder på med en række partnerorganisationer bag. Innovationsfonden har investeret 10,2 mio. kr. i projektet, som vil implementere et nyt koncept, der skal gøre det muligt for dansk landbrug og tekstilindustri at producere bæredygtige tekstiler fra dansk dyrket hamp. Projektets mål er at gøre tekstiler af hamp til et bæredygtigt alternativ til tekstiler fra bomuld, hvis produktion traditionelt er forbundet med store miljøproblemer. Læs mere om projektet her  

Projekter, som søgte investering ved anden ansøgningsrunde af Grand Solutions i august måned, er lige nu midt i vurderingsprocessen og forventes afklaret inden årets udgang.

Fakta om Innovationsfondens grønne bevillinger

I 2020 fik Innovationsfonden et samlet bevillingsgrundlag på 808 mio. kr. til grønne investeringer. Af dem udbydes ca. 700 mio. kr. via Grand solutions programmet. Herunder har det været muligt at søge ved ansøgningsrunden ’Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling’ i februar og i august samt ved ’Byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi’ i samarbejde med Realdania i august.

Derudover er ca. 100 mio. kr. udbudt via en række internationale programmer inden for grøn omstilling, hvoraf hovedparten bevilges i december måned.

De 28 Grand Solution projekter, som Innovationsfonden har investeret i ved første ansøgningsrunde, fokuserer bredt og søger at løse forskellige problemstillinger af kritisk karakter for den grønne udvikling.