Globus 2

Internationale corona-initiativer

En række internationale aktører giver lige nu mulighed for at søge forsknings- og udviklingsmidler til kampen mod corona. Hvis din organisation allerede har et godt samarbejde med partnere fra de enkelte lande, kan der være mulighed for at deltage i projekterne. Dan dig et overblik over corona-relaterede internationale opslag her.

 

Internationale opslag åbne for danske deltagere:

  • EUREKA: “COVID-19 Echo Period - Life without a vaccine”
    I forbindelse med EUREKA deltager Innovationsfonden i et canadisk lededt multilaterale opslag "COVID-19 Echo Period - Life without a vaccine" rettet mod kortvarige projekter til anvendt forskning. Ansøgningsfrist er den 15. maj 2020.
     
  • EU-kommissionens opslag
    EU-Kommissionen har åbnet mange af sine programmer til "fast track" Covid-19-opslag. For at lette søgningen har EU-Kommissionen åbnet en dedikeret hjemmeside om EU-Covid-19-opslag.

Nationale opslag i andre lande
45 stater fra Europa, Asien, Syd- og Nordamerika og Afrika er medlemmer af EUREKA. For at inspirere til nye projekter og løsninger har EUREKA-sekretariatet åbnet en hjemmeside med links til nationale programmer.

Tip os meget gerne, hvis der er internationale initiativer, vi har overset, via kontakt@innofond.dk