Kvindelig iværksætter

Kronik: Tal­le­ne gi­ver grund til be­kym­ring – vi har alt for få kvin­de­li­ge iværk­sæt­te­re

Vi har alt for få kvindelige investorer og iværksættere og bør forpligte os selv og hinanden til at rette op på uligheden
 

Af Anne-Marie Levy Rasmussen, adm. direktør, Innovationsfonden og Rolf Kjærgaard, adm. direktør, Vækstfonden

Der er stadig store udfordringer at tage fat på, når det kommer til ulighed i iværksættermiljøet. Vi mangler ikke bare kvindelige iværksættere. Vi mangler også flere kvindelige investorer – og investorer, der investerer mere i kvinder.

I Innovationsfonden og Vækstfonden har vi en vigtig rolle i at blive ved med at italesætte og arbejde med udfordringen. 

Vi skal være med til at gå forrest, fordi vi ønsker en blivende forandring, og det kræver, at vi forpligter os selv og hinanden. Tallene over de danske iværksættervirksomheder giver grund til bekymring. Cirka tre ud af fire iværksættere i Danmark er mænd, og samtidig viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv, at kun 4 pct. af danske kvinder i alderen 18-64 er nye iværksættere.

Det er under halvt så mange som OECD-landenes gennemsnit på 9,2 pct. Derfor har vi en stor opgave i at tiltrække kvinder, hvis vi vil lykkes med at skabe succesfulde virksomheder på den lange bane. Og i Innovationsfonden og Vækstfonden vil vi gøre en aktiv indsats for at rette op på dette.

Kvindelige iværksættere
Der er langt mellem finansieringer og investeringer til kvinder i Danmark. Omkring 80 pct. af al venturekapital i Danmark gik i 2020 til stifterteams, der består af mænd. Ifølge rapporten "Return On Diversity", der er udarbejdet af Bootstrapping og Networks med bidrag fra Female Founders of The Future, handler det om at forbedre vilkårene for kvindelige iværksætter, skrue på f.eks. pitch-formatet og generelt skabe et iværksættermiljø, som gør op med stereotypen om måden at være iværksætter på.

De kvinder, vi taler med, fortæller, at der er behov for mere fleksible vilkår under barsel, og at der skal være netværk og samarbejde imellem iværksætterne. Det skal vi som finansielle aktører være med til at understøtte etableringen af sammen med erhvervshusene og andre relevante samarbejdspartnere.

Hvis vi i fællesskab formår at komme i mål med dette, får vi flere kvindelige iværksættere og får dermed udnyttet potentialet til at skabe flere af fremtidens vigtige virksomheder og arbejdspladser. Med fokus på at tiltrække flere iværksættere – herunder kvindelige iværksættere – indleder vi i Innovationsfonden blandt andet et tættere samarbejde med universiteterne på iværksætterområdet.

Det gør vi især for at udbrede kendskabet til fondens programmer på tværs af universiteter og fagligheder, så endnu flere kompetencer kan komme i spil, og flere fra universiteterne kan blive inspireret til at gå iværksættervejen og starte egen virksomhed. Myten om iværksætteri skal afmystificeres, og vi skal gøre det mere tilgængeligt at starte egen virksomhed. Det kan være en af de løsninger, der kan bidrage til at tiltrække og anspore flere kvindelige iværksættere.

Flere investorer
I Vækstfonden og Innovationsfonden skal vi også være med til at understøtte, at vi får flere kvindelige investorer i Danmark. Hver eneste dag møder vi mange dygtige investorer – både mænd og kvinder – der er med til at sikre risikovillig kapital til vores dygtige iværksættervirksomheder.

Dog viser flere undersøgelser, at vi er tilbøjelige til at yde kapital til dem, der ligner os selv – dem vi kan spejle os i. Når kun 14 pct. af alle danske business angels i 2018 var kvinder, betyder det derfor, at der i det samlede investormiljø er en ubevidst bias på spil, som skaber en tilbøjelighed til at favorisere mandlige iværksættere. Medmindre vi gør noget ved det.

Derfor vil vi arbejde for at få endnu mere bredde blandt vores private investorer. Lige adgang betyder ikke nødvendigvis lige muligheder, og vi har behov for at skabe mere fairness i økosystemet. Af samme grund arbejder vi i Vækstfonden også med en scouting-model, der skal sikre, at vores investeringsansvarlige får den bredest mulige repræsentation af investeringsmuligheder.

På den måde kan vi ved hjælp af machine learning arbejde på at kompensere for de ubevidste bias, vi alle har. Uden bredden i investeringssagerne risikerer vi ikke at få øje på vigtige investeringsmuligheder, som derved går tabt. Selvom kurven endnu ikke er knækket, så vi kan få flere kvinder i toppen af iværksættervirksomhederne, er vi glade for, at flere og flere investorer, iværksættere og samarbejdspartnere står sammen om denne dagsorden. Når vi arbejder sammen og handler med konkrete initiativer, kan vi gøre en stor forskel. Det vil ikke være alting, vi kommer i mål med nu og her. Men ved at forpligte hinanden og fortælle om det offentligt, kan vi alle forbedre vores indsats.

 

Kronik bragt i Børsen i samarbejde med Vækstfonden den 8. April 2021