Tang

Markant dansk aftryk i EUROSTARS-programmet med mange nye projekter inden for grøn omstilling og sundhed

Der er et markant grønt og sundhedsfagligt dansk aftryk i det europæiske Eurostars-program, som investerer i videnintensive danske og udenlandske SMV’er og vidensinstitutioner.

 

Eurostars er Europas største samarbejdsprogram for videnintensive små og mellemstore virksomheder. Ambitionerne med Eurostars er at skabe vækst gennem samarbejde om udviklingen af nye produkter og services. Programmet er et samfinansieret initiativ mellem EU og 35-40 EUREKA-lande i og uden for Europa. Herunder også Singapore, Canada, Sydkorea, Sydafrika, Tyrkiet og Israel.

Igen i år er Danmark blandt de bedst præsterende lande i Eurostars-programmets deltagere med hele 17 nye innovationsprojekter.

Innovationsfondens samlede bevilling til projekterne er på ca. 35 mio. kr., hvilket udløser en EU-medfinansiering på 11,6 mio. kr., mens det samlede projektbudget for alle danske og udenlandske deltagere i de 17 projekter er på 166 mio. kr.

De 17 danske projekter involverer 30 danske partnere fra hele Danmark, som er både små og mellemstore virksomheder, videns- og forskningsintitutioner samt Rigshospitalet. Seks projekter relateret til medicinal- eller sundhedssektoren, hvor der arbejdes på at forbedre og effektivisere sundhedssektoren med smartere løsninger og billigere medicin. Elleve projekter har fokus på at bidrage til den grønne omstilling bl.a. gennem ny teknologi inden for fx energi, landbrug og fødevarer.

Der er i hele EUROSTARS II-programmet i perioden 2014-2021 igangsat knap 250 projekter med danske deltagere. Med et forventet budget for det kommende Eurostars III i omegnen af €1 mia. (7,5 mia. DKK) for 2021-2027 vil der også fremadrettet være gode muligheder for at danske innovative små og mellemstore virksomheder kan indgå i flere EUROSTARS-projekter. Innovationsfondens indstationerede medarbejdere i erhvervshusene vil bidrage til, at endnu flere danske virksomheder og videninstitutioner finder vej til EUROSTARS-projekter i det nye program.

Fermenteret tang skal disrupte fødevaremarkedet

Et godt eksempel på et innovativt Eurostarts-projekt med dansk deltagelse er ISI Food Protection Aps og Københavns Universitet, der sammen med den norske partner Seaweed Solutions AS samt de svenske partnere Aventure AB og Lunds Universitet skal udvikle en ny bæredygtig fødevare, som bygger på fermenteret tang. Det nye plantebaserede produkt vil have forbedret næringsmæssig indhold samt smag.

”Som en del af SEAPRO-projektet får vi mulighed for at arbejde med de fremmeste aktører på området i Norden. Det er dét, som skal til, for at skabe nye produkter, som for alvor skaber impact”
- Anne Elsser-Gravesen, managing director i ISI Food Protection Aps.

Projektets partnere forventer, at fødevareindtaget af tang vil firdoble over de kommende 3-5 år. Projektets unikke fermenteringskoncept vil bidrage til at møde denne efterspørgsel og derved bidrage til omstillingen til en mere plantebaseret og bæredygtig kost.

Innovationsfonden vil investere ca. 2,4 mio. kr. i SEAPRO-projektet, som strækker sig over 2,5 år.

Eurostars
Om samarbejdet
Åben sektion, Om samarbejdet

EUREKA-samarbejdet er sat i verden til at skabe tværnationale projekter mellem virksomheder og forskningsinstitutioner og finansieret i samarbejde med EU og EUREKA.

Der er fokus på industriel forskning og udvikling af produkter, processer og serviceydelser til et potentielt marked på verdensplan.

Innovationsfondens samlede budget til projekterne var på ca. 35 mio. kr., hvilket udløser en EU-medfinansiering på 11,6 mio. kr., mens det samlede projektbudget for alle danske og udenlandske deltagere i de 17 projekter er på 166 mio. kr.

Målet er at skabe samarbejde på tværs af landegrænserne, og senest to år efter projektets afslutning skal parterne have et nyt produkt eller en ny serviceydelse på markedet.

Læs mere om Eurostars på Eurekas hjemmeside