For at opnå flotte og ensartede planter, som folk har lyst til at have stående i deres hjem, benytter man i dag en række kemiske midler, der bremser væksten af stænglerne, og derfor giver mere kompakte planter. Disse kemiske midler ønsker parterne bag forskningsprojektet StarQuality at udfase.

Nye stue- og haveplanter skal sikre miljøvenlig global produktion og øget dansk konkurrenceevne

Innovationsfonden
12,1 mio. kr.
Samlet budget
18,4 mio. kr.

Forskningsprojektet StarQuality vil udnytte et naturligt samspil mellem planter og mikroorganismer til at udvikle miljøvenlige stue- og haveplanter. Innovationsfonden investerer 12 millioner kroner i projektet.

Danmark har i årtier været blandt verdens førende i udvikling og produktion af potte- og haveplanter. De danske planteforædlere er oppe imod en række meget store internationale virksomheder, og evnen til at opfange forbrugertrends, til radikal nytænkning og til effektivitet i udviklingsarbejdet er essentielt. En tydelig trend er, at forbrugerne ønsker planter, der er produceret miljøvenligt.

For at opnå flotte og ensartede planter, som folk har lyst til at have stående i deres hjem, benytter man i dag en række kemiske midler, der bremser væksten af stænglerne, og derfor giver mere kompakte planter. Disse kemiske midler ønsker parterne bag projektet StarQuality at udfase.

Små danske virksomheder og universitet tager imod den grønne udfordring
Med StarQuality vil planteforædlingsvirksomhederne Graff Breeding A/S og PKM Innovation ApS sammen med Aarhus Universitet tage udgangspunkt i et naturligt samspil mellem planter og mikroorganismer.

Ved at studere mikroorganismernes positive indvirkning på planternes evne til at forgrene sig helt ned på genniveau, kan man skabe helt ny viden, som kan anvendes i virksomhedernes produktudvikling. Samtidig skal forskningen gøre det muligt at udvikle nye forædlingsteknikker til at frembringe plantesorter, som kan dyrkes uden brug af kemiske vækstreguleringsmidler.

På Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet har man i mange år arbejdet med at identificere de mikroorganismer, der påvirker forskellige plantearter. Professor Mogens Nicolaisen fortæller:

- Normalt studerer jeg mikroorganismer, som skader planterne; her ser jeg frem til at være med til at udnytte mikroorganismer til at skabe mere miljøvenlige planter.

Projektet arbejder i første omgang med potte- og haveplanterne julestjerne (Euphorbia pulcherrima) og krybeklokke (Campanula portenschlagiana). De opnåede resultater kan skaleres til andre plantearter og udbredes til andre egenskaber som blomsterfarve og -form, sygdomsresistens mv.

- Vi har store forhåbninger til projektet, som vil bidrage til en yderligere styrkelse af virksomhedens grønne profil, siger CEO Anett Madsen fra PKM Innovation, verdens førende forædler af Campanula

Platform for teknologioverførsel og øget global konkurrenceevne
- For os som primærsektor er det enormt spændende, at vi kan få lov til at implementere de metoder som er udviklet på universitet, så de kommer ud og bruges i et kommercielt set-up. Denne teknologioverførsel fra universitet til virksomheder vil sikre vores fortsatte globale konkurrenceevne og sikre en øget beskæftigelse i en presset branche," udtaler CEO Poul Graff fra Graff Breeding, der sælger prydplanter over der meste af verden.

StarQuality er et samarbejde mellem planteforædlingsvirksomhederne Graff Breeding A/S og PKM Innovation ApS og sektionerne Entomologi og Plantepatologi samt Afgrødegenetik og Bioteknologi, begge ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

- Vi udviklede ideen bag StarQuality i bilen på vej hjem fra en forretningsrejse, og det er fantastisk nu at se den flyve takket være investeringen fra Innovationsfonden," fortæller CEO Poul Graff, Graff Breeding.

Om partnerne
Graff Breeding A/S har mange års erfaring med klassisk planteforædling og salg af plantesorter. Virksomheden er globalt markedsførende inden for Hibiscus, og forædler også julestjerne, Mandevilla og lavendel. Virksomhedens sorter sælges til licenshavere i Europa, USA, Canada, Indien, Kina, Japan, Brasilien, Chile og Peru.

PKM Innovation Aps har hovedfokus på Campanula, men forædler også Euphorbia, Gentiana, Adenium, Schlumbergera og Rhipsalidopsis. PKM Innovation er globalt førende indenfor de nævnte arter og er søsterselskab til PKM A/S, som er den primære aftager i Europa, men virksomhedens sorter sælges også til licenshavere i USA, Canada, Japan, Korea og Kina.

Aarhus Universitet, Sektion for Afgrødegenetik og Bioteknologi har avancerede kompetencer inden for molekylær bioteknologi og genomredigering i planter, herunder centrale kompetencer for at arbejde med stue- og haveplanter i et bioteknologisk perspektiv.

Aarhus Universitet, Sektion for Entomologi og Plantepatologi har et stærkt fokus på patogen-plante-interaktioner hovedsageligt fra et anvendt perspektiv, men understøttes af grundlæggende forskning inden for fokusområder.

 

Kontaktinformation

Poul Graff, CEO, Graff Breeding A/S
Tlf: 21 42 33 31, Mail: pg@graff.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk