Redningskrans

Overblik: Hjælp til virksomheder

Regeringen og en lang række ministerier og myndigheder har eksisterende eller nylancerede initiativer, der kan være en hjælp for virksomheder, som er trængt af den aktuelle situation. Her er et udpluk af nogle af de services, som virksomheder kan benytte sig af til at hente viden eller hjælp.

To midlertidige kompensationsordninger for virksomheder:

 • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Trepartsaftalen om lønkompensation giver virksomheder støtte til lønomkostninger. Regeringen foreslår også at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.
   
 • Kompensationsordning for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Læs mere om kompensationsordningerne på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Early Warning

Early Warning er et landsdækkende initiativ finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som hjælper mindre kriseramte virksomheder. Hjælpen består af vejledning, sparring og rådgivning i kortere og længere perioder, og det er gratis for virksomhederne at benytte tilbuddet.

Early Warning har konsulenter over hele landet, der har stor erfaring med at skitsere virksomhedens aktuelle situation og identificere fremadrettede muligheder. Derudover har Early warning et frivilligkorps på cirka 100 erfarne frivillige erhvervsfolk, der i en periode efter konsulenten har skitseret virksomhedens udfordringer kan sparre og rådgive. Har man som virksomhed brug for et juridisk/insolvensretligt overblik har Early warning 20 insolvensadvokater, som man sammen med konsulenten kan aftale et møde med.

Læs mere om Early Warning

Vækstfondens kautionsordning

Coronavirus har sat mange danske virksomheder i alvorlige økonomiske problemer. På initiativ fra regeringen kan virksomheder snart søge økonomisk hjælp hos Vækstfonden.

Hjælpen sker via en kautionsordning, der gør det muligt for virksomheder, hvis forretning i høj grad er påvirket af spredningen af COVID-19, at få en økonomisk håndsrækning.

Der er to ordninger. Én, der er målrettet danske SMV’er, og én målrettet større virksomheder.

For at være omfattet af ordningen skal virksomheden leve op til nogle formelle krav:

 1. Virksomheden skal kunne dokumentere, at man har oplevet et driftstab på over 50%
   
 2. Virksomhedens likviditetsudfordring skal være opstået i forbindelse med spredningen af COVID-19, således at virksomheden alene er kommet i midlertidige likviditetsmæssige problemer grundet virussen.

En kaution dækker 70 pct. af restgælden på finansieringer.

Virksomheder kan søge om kaution fra Vækstfonden gennem deres egen bank. Kontakt banken og tal med dem om mulighederne for at anvende kaution fra Vækstfonden. 

Læs mere om Vækstfondens kautionsordning

Hotline og online guide til virksomheder fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en digital vejledning til virksomheder. Det er sigtet, at Virksomhedsguiden skal kunne håndtere de fleste spørgsmål og behov fra virksomhederne. Den udbygges derfor løbende i takt med at ny viden indsamles på baggrund af virksomhedernes behov.  

Tiltaget er et supplement til sundhedsmyndighedernes vejledning og Udenrigsministeriets rejsevejledning, da mange virksomheder i denne situation skal forholde sig en række ukendte problemstillinger.

Find Virksomhedsguiden her

Derudover har Erhvervsstyrelsen iværksat en hotline, hvor man som virksomhed kan få vejledning til, hvordan man skal forholde sig. 

Hotlinen har telefonnummer 72 20 00 34

Åben i tidsrummet mandag til torsdag 8.30-16.00 og fredag 9.00-15.00

Både call center og Virksomhedsguiden samarbejder tæt med bl.a. Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og sundhedsmyndighederne om vejledningen til virksomhederne.

Læs mere om Erhvervsstyrelsens hotline

De seks tværkommunale erhvervshuse

Erhvervshusene er en central del af erhvervsfremmesystemet og står til rådighed med hjælp og vejledning via telefon og virtuelle løsninger.

Erhvervshusene kan blandt andet hjælpe virksomheder med:

 • Sparring til din virksomheds drift under vanskelige forhold
 • Vejledning om din virksomheds muligheder for brug af statslige ordninger
 • Assistance til krisehåndtering af din virksomhed

Find dit erhvervshus:

Derudover tager en række – særligt de større banker – initiativer til at hjælpe virksomheder. Disse kan følges på bankernes egne kommunikationskanaler.