Lukket for ansøgninger

Erhvervsforsker tillægsbevilling under COVID-19

Tillægsbevilling til Erhvervsforsker-projekter som er ramt af COVID-19-krisen.

Hvem?

Projektparterne i et Erhvervs-ph.d.- eller Erhvervspostdoc-projekt, som har behov for forlængelse pg.a. COVID-19

Hvad?

Op til tre måneders forlængelse af Erhverforsker-projekter

Hvor meget?

Ekstra lønmidler til Erhvervsforskerens løn samt ekstra midler til universitets projektomkostninger

Hvis dit Erhvervsforsker-projekt er ramt af COVID-19-krisen, har du mulighed for at søge om op til tre måneders forlængelse.

Situationen omkring COVID-19 har skabt vanskelige vilkår for mange Erhvervsforsker-projekter. Det gælder f.eks. i forhold til at kunne gennemføre feltarbejde, laboratorietest etc. For at imødekomme de udfordringer, som mange Erhvervsforskere og virksomheder står i, ønsker Innovationsfonden hermed at give mulighed for, at projektparterne i et Erhvervs-ph.d.- eller Erhvervspostdoc-projekt kan søge om op til tre måneders forlængelse og dermed anmode om ekstra lønmidler til Erhvervsforskerens løn samt ekstra midler til universitetets projektomkostninger.

Retningslinjer
Hvem kan søge?

Du kan søge om forlængelse af dit Erhvervsforsker-projekt under følgende vilkår:

 • Hvis projektets slutdato ikke er overskredet.
 • Hvis I kan sandsynliggøre et behov for forlængelse begrundet i situationen omkring COVID-19 og samtidig forklare, hvad I har gjort for at undgå situationen.
 • Hvis der kan indsendes erklæring fra universitetet om, at den Erhvervs-ph.d.-studerende er indskrevet på universitetet til og med den ønskede forlængelse (gælder kun for Erhvervs-ph.d.-projekter)
 • Hvis I ikke modtager anden offentlig støtte til at finansiere Erhvervsforskerens løn. Hvis virksomheden modtager lønkompensation fra anden offentlig myndighed, skal der i stedet søges om orlov fra projektet. I orlovsperioden må Innovationsfondens midler ikke benyttes.

Der gøres opmærksom på, at manglede overholdelse af formkrav kan medføre, at en anmodning afvises uden realitetsbehandling.

 

Vilkår for forlængelse
 • Der kan søges om op til tre måneders forlængelse.
 • Projektets slutdato forskydes med forlængelsen.
 • Der kan ikke søges om forlængelse med tilbagevirkende kraft.
 • Forlængelsen indebærer, at virksomheden modtager en finansiel ydelse svarende til månedlig løntilskud, og at universitetet ligeledes modtager en finansiel ydelse svarende til den månedlige ydelse – som det allerede fremgår af det oprindelige tilsagnsbrev.
 • Den ekstra bevilling udbetales til hhv. virksomhed og universitet, så snart den er godkendt af Innovationsfonden.
 • Desuden gælder de almindelige vilkår beskrevet i jeres oprindelige tilsagnsbrev.
 • Støtten udgør statsstøtte og administreres efter artikel 25 i Europa-Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning (Nr. 651/2014). Det betyder, at højest 50 % af en virksomheds samlede omkostninger (de ’støtteberettigede omkostninger’) til et Erhvervs-ph.d.- eller Erhvervspostdoc-projekt må finansieres af statsstøtte.
Kriterier for tildeling af forlængelse
 • Det skal ud fra en samlet vurdering være tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der et behov, der kan begrundes i situationen omkring COVID-19
Hvordan søger du?

Der søges ved at lave en ændringsanmodning (’Anmodning om ændringer’) i din eksisterende bevillingssag i e-grant senest den 30. september 2020. Anmodningerne behandles løbende. I blanketten skal du vedhæfte et ansøgningsskema, som du kan downloade her

Har du spørgsmål?

Kontakt Erhvervsforskerteamet ved at sende en mail på erhvervsforsker@innofond.dk eller ved at ringe på tlf. 6190 5002 mellem kl. 9 og 12 på tirsdage.