landbruget

Droner skal reducere landbrugets CO2 emissioner

Droner kombineret med sensorer og kunstig intelligens skal kortlægge og analysere Danmarks tørveområder. Områderne er i dag en af de helt store kilder til udledning af CO2 fra landbruget. Innovationsfonden har investeret 24,3 mio. kr. i projektet. 

En måde at reducere landbrugets CO2 udledning er at holde tørvejord fri for dyrkning. Tørvejord er groft sagt våde jorde, som moser og områder omkring søer og vandløb, hvor vandet forhindrer ilt i at gå i forbindelse med planteresterne i jorden. På den måde holder jorden på planternes kulstof, og de våde omgivelser forhindrer, at der dannes CO2. 

Store dele af Danmarks landbrugsjord er vådområder, der er blevet drænet og brugt til landbrug. At udtage tidligere tørveområder der i dag bliver brugt til landbrug og genetablere dem som vådområder, er et højt prioriteret mål for at nå den nationale ambition om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030. 

Viden om kulstofmængden i drænede jorde er meget sparsom og her kan projektet ReDoCO2 gøre en forskel. Ved at kombinere dronemonterede geofysiske sensorer, markdata, maskinlæring, 3D-software til visualisering og en cloudbaseret data- og beregningsplatform, vil projektpartnerne udvikle en metode til at kortlægge områder.  

Det kan gøres i hidtil uset detalje som vil muliggøre nøjagtige estimater af kulstoflagre og aktuelle CO2-emissioner. Beslutningstagere kan derefter udvælge de tørveområder der giver mest værdi ved vådlægning og udtagning af landbrugsproduktion og dermed reducere CO2-emissionerne herfra.  

Resultatet af dette projekt vil have en betydelig økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig indvirkning, der viderefører Danmarks position som en grøn frontrunner internationalt og giver nye eksportmuligheder for dansk grøn teknologi generelt. 

- Vi ser virkelig frem til at komme i gang med projektet, som er meget aktuelt i forbindelse klimadiskussionen, og ikke mindst i forbindelse med de mange penge der fremover skal bruges på at udtage landbrugsjord. For de kommercielle partnere er det også en unik mulighed for at kunne videreudvikle de kompetencer og teknologier der er i de sidste 15-20 år er udviklet i forbindelse med den danske kortlægning af grundvand. Hvor vi indtil nu har arbejdet med undergrunden ned til 3-400 m dybde, skal vi nu til at kigge detaljeret på de øverste 5-8 m. Her åbner der sig også et helt nyt marked, som ingen har haft fokus på før, siger Niels-Peter Jensen, Projektleder, CEO, I•GIS 

Projektet er et samarbejde mellem danske virksomheder, myndigheder og universiteter. I•GIS A/S, SkyTEM Surveys Aps, Region Midtjylland, Aarhus Universitet, og Aalborg Universitet. 

Om partnerne 

Aarhus Universitet, Afsnittet Jordfysik og hydropedologi ved Institut for Agroøkologi (AGRO). Udfører forskning i jordens fysiske, kemiske og hydrologiske processer for at opnå kvantitativ indsigt i den rumlige fordeling af jordegenskaber på en lokal, regional og national skala. AGRO rådgiver den danske stat i forhold til jordspørgsmål. Desuden er AGRO nationalt førende inden for digital jordkortlægning ved hjælp af en række af AI-teknikker. 

I•GIS, er en dansk SMV der tilbyder specialiserede GIS- og geologiske software og services. Virksomheden er stærkt engageret i F&U (forskning og udvikling) for at kunne positionere sig som en højteknologisk virksomhed der kan levere de bedste ydelser. I•GIS har en stærk national kundebase, men en stadig større andel af virksomhedens omsætning stammer fra eksport. 

SkyTEM, er en højt specialisereret virksomhed med over 50 ansatte og verdensomspændende aktiviteter indenfor helikopterbaseret kortlægning af geologi. I mere end et årti har virksomheden udviklet nye teknologier til kortlægning og introduceret nye produkter som har gjort virksomheden en international succes med afdelinger rundt omkring i verden. 

Region Midtjylland, dækker 19 kommuner. Region Midtjylland er myndigheden for jordforurening og koordinerer regional udvikling inden for landdistrikter, klima, miljø, forurening og turisme. Siden 2007 har Region Midtjylland samarbejdet med kommunerne om spørgsmål vedrørende klima, jordforurening og vand og har stor interesse i jordfordeling. 

Aalborg Universitet, laboratoriet for forskning i computer vision ved Aalborg Universitet har forsket i computer vision og machine learning i mere end 20 år. Laboratoriet er specialiseret i udvikling og anvendelse af banebrydende databehandlingsteknikker, dataintegration og datavidenskab indenfor mange aktuelle problemstillinger. Til ReDoCO2 projektet vil der skulle arbejdes med de seneste Deep Learning algoritmer for at kunne håndtere og udnytte de mange forskelligartede typer data som indsamles.