Erhvervsforsker Bente Højlund Hyldegaard

Erhvervsforskerforløb skal sikre grundvandet mod forurening

Erhvervs-ph.d. i miljøteknologi, Bente Højlund Hyldegaard, har i et samarbejdet med ingeniørvirksomheden COWI og DTU udviklet en ny bæredygtig metode til at sikre grundvandet mod forurening fra klorerede opløsningsmidler. Metoden er nu klar til at blive afprøvet i stor skala i felten.

Sikring af grundvandskvaliteten og dermed vores drikkevand er et aktuelt miljøproblem. Den metode, der i dag anvendes til rensning, er kompliceret og omkostningstung, da grundvandet skal pumpes op til overfladen og herefter behandles. Det er hverken bæredygtigt eller økonomisk rentabelt. Derfor satte Bente Højlund Hyldegaard i et samarbejde med ingeniørvirksomheden COWI, DTU - Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden sig for at finde en ny bedre og mere bæredygtig løsning.

Sammen har de udviklet en metode hvor elektrokemiske zoner etableres i grundvandet. På den måde kan klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter nedbrydes til ufarlige forbindelser i selve grundvandsmagasinet. Denne løsning er lettere at implementere i grundvandszonerne og gør rensningsprocessen mere effektiv, bæredygtig og potentielt billigere at udføre.

Et behov for en bæredygtig løsning

Region Hovedstaden er en af de regioner, der oplever problemer med forurening i grundvandsmagasinerne. Derfor igangsatte regionen i 2014 et forløb, hvor man samlede en række eksperter til at brainstorme på bæredygtige alternativer til oppumpning og rensning af forurenet grundvand. Her opstod ideen om at anvende strøm til rensning af grundvandet.

Hos COWI så man behovet for en ny løsning som en oplagt problemstilling at arbejde videre med. En erhvervs-ph.d. havde før været på tale, og med Bente Højlund Hyldegaards talent og støtte fra Innovationsfonden blev erhvervsforskerløbet en realitet.

Fra forskning til en uforudsigelig virkelighed

Efter at have afleveret og forsvaret sin ph.d.-afhandling arbejder Bente Højlund Hyldegaard videre med COWI om at få metoden ud af universitetslaboratoriet og implementeret i virkeligheden.

- Løsningen er klar til at blive afprøvet i et forurenet grundvandsmagasin, og lige nu arbejder jeg på, hvordan et sådan forløb skal foregå og prøver at forberede mig på alle de uforudsigelige ting, der kan ske, når man bevæger sig ud i virkeligheden, siger Bente Højlund Hyldegaard.

På trods af virkelighedens uforudsigelighed er Bente Højlund Hyldegaard fortrøstningsfuld og finder en styrke i, at have været med på projektet fra starten af. Hun var med, da projektbeskrivelserne skulle udformes og ansøgningsblanketterne udfyldes. Hun kender derfor til alle dele af projektet, hvilket også er grunden til, at projektet er der, hvor det er i dag.

- Det er et langt forløb, som man både som virksomhed og studerende skal være dedikeret til. Det kræver enormt meget, og det er ikke altid, at det lykkedes, og det skal man også som virksomhed være klar på. Vi har dog været utroligt heldige at have en meget dygtig og dedikeret erhvervsph.d. i Bente, som har lykkedes med at genere de resultater, som vi nu kan gå ud og afprøve i felten, siger Lars Nissen, Projekt- og markedschef, Forurenede grunde og affald, COWI.

Stærk kombination af forskning og erhvervsliv

Noget af det som Bente Højlund Hyldegaard peger på som værende allermest givende ved erhvervsforskerforløbet er kombinationen af de perspektiver man arbejder med, når man befinder sig både i det private erhvervsliv og i forskningsverdenen.

- Det har været et virkelig spændende og sjovt forløb at være en del af. Det at have en fod i begge verdener har været enormt værdifuldt og har givet en god forståelse for, hvordan de to verdner arbejder og prioriterer forskelligt og har forskellige behov for information og resultater, siger Bente Højlund Hyldegaard.

Hos ingeniørvirksomheden COWI oplever man, at forløbet har højnet virksomhedens samlede vidensniveau og været et form for samlingspunkt for deling af viden og erfaringer.

- Bevæggrunden for at gå ind i projektet har været at vise, at vi i COWI prioriterer innovation og udvikling. Vi er en vidensvirksomhed, og det har projektet været med til at tydeliggøre. Bente har løbende holdt medarbejderne opdateret på projektet, og det har betydet, at flere af medarbejdere har bidraget med ideer til, hvordan problemstillinger kunne løses, fortæller Lars Nissen, Projekt og markedschef, Forurenede grunde og affald, COWI.