shecret

Shecret: Giver kvinder med funktionsnedsættelse frihed og selvstændighed

For kvinder med fysisk funktionsnedsættelse kan det at gå på toilet uden for hjemmet være et sandt mareridt. Funktionsnedsættelsen gør det svært at sætte sig på og komme op fra et toilet, hvilket kan betyde, at man holder sig fra sociale sammenhænge uden for hjemmet.

Shecret giver kvinder samme mulighed og diskretion som mænd har, når behovet for et toiletbesøg opstår.

Ved at kombinere ny teknologi med et innovativt design giver Shecret kvinder med fysisk funktionsnedsættelse mulighed for at gå selvstændigt og sikkert på toilet. Det betyder, at kvinder med funktionsnedsættelse har bedre mulighed for at være aktivt med i hverdagen uden for hjemmet.

Innofounder Graduate

Jeanette Nørregaard Strøm