Biodiversitet

Stærk dansk repræsentation i internationalt samarbejde om økosystemer og biodiversitet

21 projekter er udvalgt blandt i alt 234 ansøgninger til den internationale ansøgningsrunde under BiodivERsA, der støtter projekter med fokus på økosystemer og biodiversitet. Syv af de 21 projekter har danske partnere, som til sammen finansieres med knap €10 mio.

I den seneste ansøgningsrunde for EU-samarbejdet BiodivERsA ansøgte i alt 234 konsortier, hvoraf 21 blev udvalgt til at modtage finansiering.

NordSalt og FutureArcticLives er to projekter med dansk koordinator, som er kommet igennem nåleøjet og har fået bevilling. Det er samtidig to af de i alt syv projekter, som har danske partnere.

-Det er et meget flot resultat at syv ud af de 21 projekter, der har fået støtte, har danske partnere. Projekterne samler partnere i form af både virksomheder og forskere fra hele Europa samt partnere fra både Sydafrika, USA og Chile. Det betyder, at man allerede inden projekternes egentlige opstart har skabt en sammenhængskraft på tværs af landegrænser, siger Annemarie Munk Riis, Vicedirektør, chef for Innopartners i Innovationsfonden.

I alt finansieres de syv projekter med knap €10 mio. De danske partnere modtager i alt €2,6 mio. hvoraf EU finansierer 30 procent og Innovationsfonden finansierer resten.

Fokus på klimaforandringernes påvirkning

De to projekter, NordSalt og FutureArcticLives, fokuserer begge på, hvordan klimaforandringer påvirker naturområder i forhold til biodiversitet og udviklingspotentiale, og hvad man på sigt kommer til at møde af udfordringer i de pågældende områder og som samfund. 

NordSalt har til formål at afdække, hvordan klimaforandringer påvirker saltvandsmarskerne i de nordiske lande. Saltvandsmarskerne er er en vigtigt ressource i forhold til at reducere drivhusgasser i atmosfæren. Alligevel ved man meget lidt om, hvordan disse områder påvirkes af klimaforandringerne, og hvad det på sigt kan have af konsekvenser.

Det vil projektet NordSalt afdække og derigennem finde frem til, hvordan man bedst muligt bevarer områderne og på den måde bidrager til at inddæmme klimaforandringerne. Projektet er et samarbejde mellem projektpartnere fra Tyskland, Finland, Sverige, Norge og Danmark, hvor projektet koordineres fra Syddansk Universitet.

Projektet FutureArcticLives undersøger, hvordan de eskalerende klimaforandringer påvirker måden både mennesker og dyr lever i Arktis. Klimaforandringerne ses tydeligere her end noget andet sted i verden, og for at man bedst muligt kan forberede sig og gribe ind, er man nødt til at undersøge, hvilke konsekvenser, man på sigt kommer til at stå overfor.  Ved at overvåge 18 forskellige forskningsmål håber man på at kunne afdække, hvordan klimaforandringerne kommer til at påvirke biodiversiteten i områderne, og hvordan man på sigt kan leve med de gældende forandringer. Projektet er dansk koordineret af Københavns Universitet og har derudover også dansk deltagelse fra både DTU - Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet ligesom University of Greenland er med i projektet. Derudover er både projektpartnere fra Norge og Sverige også med.

Se alle 21 projekterne her: www.biodiversa.org/1785

Næste ansøgningsrunde i BiodivERsA

Næste ansøgningsrunde er et samarbejde mellem BiodivERsA og Water JPI. Ansøgningsrunden åbnes i oktober og har fokus på projekter inden for bevarelse og restaurering af forringede økosystemer og deres biodiversitet med fokus på akvatiske systemer. Innovationsfonden deltager med finansiering fra dansk side og deadline for ansøgninger er i december 2020.

Læs mere om ansøgningsrunden her: www.biodiversa.org/1772

BiodivERsA

  • Innovationsfonden deltager i EU-samarbejdet BiodivERsA, som er et netværk af fonde og finansieringsbureauer, der støtter projekter med fokus på økosystemet og biodiversitet.
  • I alt deltager 39 fonde og finansieringsbureauer fra 25 EU og associerede lande i BiodivERsA.
  • I den seneste ansøgningsrunde deltog 34 fonde og finansieringsbureauer fra 24 forskellige lande. Det samlede budget var på €26 mio. hvoraf €3 mio. er medfinansiering fra EU.
  • Der blev indsendt i alt 234 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på €2.517.901.000.
  • 21 projekter blev udvalgt, hvoraf syv af projekterne har danske partnere.

Læs mere om BiodivERsA her: www.biodiversa.org