Reforge

Mere effektiv elektrolyse kan kickstarte klimaneutral transport og produktion af kemikalier

Periode
2019 - 2023
Innovationsfonden
16 mio. kr.

Produktion af bæredygtige brændstoffer og kemikalier baseret på grøn strøm fra vindmøller og solpaneler kan blive afgørende for at nå regeringens ambitiøse klimamål. Et nyt forskningsprojekt vil gøre den el-baserede produktion (power-to-x) til et konkurrencedygtigt alternativ til naturgas. Potentialet er en drastisk reduktion af CO2-udledningen fra produktion af kemikalier og brændstoffer til transport.

Et nyt forskningsprojekt sigter mod at gøre den el-baserede produktion – kendt som power-to-x – til et grønt og kommercielt konkurrencedygtigt alternativ til naturgas ved hjælp af mere effektive såkaldte højtemperatur-elektrolyseceller.

Kernen i power-to-x er elektrolyseceller, som splitter vand i brint og ilt ved hjælp af grøn elektricitet fra vindmøller og solceller. Brinten kan derefter forædles til en lang række brændstoffer og meget udbredte kemikalier.

Almindelige elektrolyseceller er i dag ikke tilstrækkeligt effektive til at gøre power-to-x konkurrencedygtigt. Derimod er højtemperatur elektrolyseceller langt mere effektive, men teknologien skal modnes yderligere, før det er muligt at bygge anlæg i stor skala, som for alvor kan gøre elektrolyse til et grønt og kommercielt konkurrencedygtigt alternativ til naturgas.

Stort potentiale for CO2-redution

Derfor vil et nyt forskningsprojekt udvikle mere robuste og effektive større ’stakke’ af højtemperatur elektrolyseceller. Innovationsfonden har investeret over 16 mio. kr. i projektet.

- I første omgang vil vi udvikle højtemperatur elektrolysestakke, som producenter af ammoniak kan bruge i hybridanlæg. Dvs. et anlæg, som bruger både naturgas og elektricitet. Hvis elektriciteten kommer fra vindmøller eller solceller, vil sådan en hybridfabrik kunne nedsætte udledningen af CO2 med op til 70 pct. Alene produktion af ammoniak står for 1-2 pct. af den globale CO2-udledning, så det er meget store tal, vi taler om, siger Peter Blennow, der er principal scientist hos Haldor Topsøe og leder af projektet.

Hvis de mere effektive elektrolysestakke fungerer godt i ammoniakproduktion, kan de uden videre bruges i produktionen af talløse andre kemikalier og brændsler. Dermed kan den nye teknologi føre til en drastisk reduktion i det globale CO2-udslip.

Kan bruges i transportsektor

Oven i købet kan teknologien bruge CO2 indfanget fra kraftværker eller andre kilder som en ressource i produktion af gasser, som kan forædles til for eksempel flybrændstof, metanol og mange andre kemikalier. Dermed kan højtemperatur elektrolyse blive afgørende for, at vi kan fortsætte med at producere og forbruge kemikalier og brændstoffer og samtidig sænke CO2-indholdet i atmosfæren.

Projektet, der ledes af Haldor Topsøe i samarbejde med DTU Energi, sigter mod, at de nyudviklede højtemperatur elektrolysestakke vil være klar til kommerciel brug i 2024.

 

Kontakt:

 

Partnere:

Haldor Topsøe A/S
Haldor Topsøe er verdensledende inden for højtydende katalysatorer og teknologier til den kemiske industri og raffinaderier. Baseret på avanceret forskning og udvikling hjælper vi vores kunder til at opnå optimale resultater i alle faser fra design til daglig drift – på den mest ansvarlige måde. Haldor Topsøe har hovedkvarter i Danmark og arbejder med kunder på hele kloden. I 2018 var omsætningen 5,6 milliarder kroner, og virksomheden har mere end 2.300 ansatte. Læs mere: www.topsoe.com

DTU Energi
Institut for Energikonvertering og -lagring på DTU arbejder med uddannelse, forskning og udvikling inden for funktionelle materialer og deres anvendelse til bæredygtige energiteknologier, såsom elektrolyseceller, solceller og batterier. Instituttet har 250 medarbejdere. Læs mere: www.dtu.dk