Internationale samarbejder

Innovationsfonden deltager i en række strategisk udvalgte internationale programmer og ordninger, der har til formål at fremme dansk engagement i international forskning og innovation. 

De internationale programmer, som Innovationsfonden deltager i skal ses i sammenhæng med fondens nationale programmer, og de afspejler i høj grad fondens strategiske afsæt. Målet er at udvikle viden og løsninger, der kan styrke forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Fonden prioriterer sit internationale engagement indenfor fire rammer:

  • Innovationsfondens nationale programmer (Grand Solutions og InnoBooster)
  • Bilaterale samarbejdslande (Brasilien, Indien, Kina og Korea)
  • Målrettede investeringer i små og mellemstore virksomheder (Eurostars)
  • Samfundsmæssige udfordringer med betydeligt internationalt perspektiv, som kræver en særlig international indsats. Det sker primært gennem samarbejdsprogrammer indenfor EU’s Horizon 2020 eller andre internationale fora som Nordisk Råd og EUREKA.

Foreløbige prioriteringer i 2018
I 2018 vil fonden deltage i en række temabaserede programmer både i ERA-nets, JPND og i bilaterale sammenhænge inden for sundhed, bioteknologi, energi og IKT løsninger for ældre. Fonden planlægger også bilaterale samarbejder med Kina, Indien og Brasilien. Dertil kommer programmer, der gennem dialog med eksterne interessenter opnås enighed om deltagelse i.

Som noget helt nyt for 2018 har fonden valgt at engagere sig i et nyt nordisk samarbejde i regi af NordForsk om personlig medicin. Programmet er rettet mod samarbejde om udvikling og test. Projekter under dette samarbejde vil have en varighed på tre-fire år, og det samlede budget forventes at blive i størrelsesordenen 100 mio. kr.

Fonden fortsætter sit engagement i Eurostars programmet, der er målrettet til forskningsintensive SMV’ere indenfor alle temaer. Programmet er åbent for markedsrettede forsknings- og udviklingsprojekter inden for alle fagretninger og temaer, og der er mulighed for at skabe et samarbejde blandt 36 Europæiske og ikke-Europæiske lande på tværs af både den private og offentlige sektor.

Det samlede budget for 2018 til bilaterale programmer, tematiske programmer og Eurostars er på 150 mio.kr. Dertil kommer medfinansiering fra EU og NordForsk på omkring 50 mio.kr.

Programmer 

Uden tema

Med tema

Guidelines for internationale projekter

Fondens internationale strategi

Fonden har lanceret en international strategi samt en kortfattet analyse, som viser, at Innovationsfonden i dag bruger væsentligt flere midler til at understøtte internationale samarbejder.
Læs mere

Læs også

Kontakt

Jens Peter Vittrup 
Tlf. 6190 5023
Mail: jens.peter.vittrup@innofond.dk

Nicolai Lima Pedersen
Tlf. 6190 5061
Mail: Nicolai.Lima.Pedersen@innofond.dk

Innovationsfonden
Telefontid 9-15 Tlf. 6190 5000

Find kontaktoplysninger på de enkelte programmedarbejdere under de aktuelle opslag.