Internationale samarbejder

Innovationsfonden deltager i en række internationale programmer og ordninger, der fremmer virksomhedsrettet forskning og innovation, hvor både danske virksomheder og universiteter har mulighed for at søge midler. 

De internationale programmer skal ses i sammenhæng med fondens nationale programmer og afspejler i høj grad fondens strategiske afsæt. Målet er at udvikle viden og løsninger, der kan styrke forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark og som har et særligt fokus på at øge forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder.

Fonden prioriterer sit internationale engagement indenfor fire rammer:

  • Innovationsfondens nationale programmer (Grand Solutions og Innobooster)
  • Bilaterale samarbejdslande (Brasilien, Indien, Kina og Korea)
  • Målrettede investeringer i små og mellemstore virksomheder (Eurostars)
  • Samfundsmæssige udfordringer med betydeligt internationalt perspektiv, som kræver en særlig international indsats (f.eks. Horizon2020 programmer)

Satsningsområder og foreløbige calls i 2017
I 2017 deltager fonden indtil videre i fire temabaserede calls. Det gælder ‘Neurodegenerative Diseases’, ‘Eletromobility’, ‘Quantum Information and Communication Sciences & Technologies’ og Strategic Collaboration in Food Science med Brasilien.

Under calls ‘Uden tema‘ har fonden valgt at engagere sig i et nyt forsknings- og innovationsprogram for større offentlige-private konsortier. Det drejer sig om EUREKA Turbo, som er et samarbejde mellem Frankrig, Østrig, Spanien og Finland. Budgettet for 2017 er på 30 mio. kr.

Fonden fortsætter derudover aktiviterne med Eurostars-programmet, som er dedikeret til forskningsintensive SMV’er indenfor alle temaer. Programmet er åbent for markedsrettede udviklingsprojekter inden for alle fagretninger og temaer, og der er mulighed for at skabe et samarbejde blandt 34 Europæiske og enkelte lande uden for Europa.

Med de tildelte finanslovsbestemte midler uddeler fonden i 2017 omkring 120 mio. kr. til internationale samarbejder og de udmøntes i løbet af året gennem calls, der offentliggøres på innovationsfonden.dk.

Ny international
strategi

  • Fonden har lanceret ny international strategi samt en kortfattet analyse, som viser, at Innovationsfonden i dag bruger væsentligt flere midler til at understøtte internationale samarbejder.
    Læs mere

Programmer 

Uden tema

Med tema

Læs også

Kontakt

Innovationsfonden
Telefontid 9-15 Tlf. 6190 5000

Find kontaktoplysninger på de enkelte programmedarbejdere under de aktuelle opslag.