Kontakt Innovationsfonden

Telefon:
61 90 50 00

Hverdage kl. 9.00-12.00
(Grand Solutions kl. 9.00-15.00)

E-mail:
kontakt@innofond.dk 

EAN: 5798000432864
CVR: 29035695

Pressekontakt:
Jens Bomholt, presse- og mediechef
Tlf. 61 90 50 45
Mail: jens.bomholt@innofond.dk

foto
Peter Aadal Nielsen
Scientific Officer
foto
Peter Sperling
Program Officer
Rene
René Damkjer
Regional Program Officer
foto
Sidsel Hougaard
Program Officer (team manager)
Sune Dalgaard Ebbesen
Scientific Officer
Susan
Susan Kolvig Raun
Service Coordinator
Svetlana
Svetlana Mikkelsen Broch
Financial Officer
Søren Degn-Pedersen
Økonomi- og administrationschef
foto
Thomas Brandt Nielsen
Process Officer
foto
Thomas Hebo Sparring
Program Officer
foto
Thomas Mathiasen
Scientific Officer
Torben Midtgaard Poulsen
Program Officer
foto
Torben R. Uhrenholt
Scientific Officer