Missionsbooster

27 Missionsbooster-projekter er sat i søen

Særprogrammet ”Missionsbooster”, der havde fokus på at understøtte små og mellemstore virksomheders bidrag til fremtidens grønne løsninger inden for de fire missionsområder, er afsluttet. Innovationsfonden modtog 118 Missionsbooster-ansøgninger, hvoraf 27 ansøgere har fået bevilling – svarende til en talsagnsprocent på 26 %. Der er i alt investeret 74,2 millioner kroner i Missionbooster-projekter. Se eksempler på bevilligede projekter under hver mission.

 

Overblik over Missionsbooster-bevillinger under hver mission:

Mission 1
Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
5 bevillinger – i alt 15,2 millioner kroner

Mission 2
Grønne brændstoffer til transport og industri
8 bevillinger - 18,1 millioner kroner

Mission 3
Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
8 bevillinger – 25 millioner kroner  

Mission 4
Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler
6 bevillinger – 15,8 millioner kroner

 

Missionsbooster-projekter

Se eksempler på de projekter, der har fået bevillinger inden for de fire forskellige missioner.

Bioomix

BIOOMIX – Mission 1

Nye biologiske stoffer til kulstoffangst og -lagring

Bioomix vil i sit Missionsbooster-projekt opsamle og lagre kulstof i landbrugsjorden ved at øge væksten af dækafgrøder i efteråret og vintersæsonen. Det vil både reducere CO2 i atmosfæren og give landmænd økonomiske og miljømæssige fordele.

Bioomix’ løsning er baseret på mikrobielle bio-stimulanter, der øger optagelsen og opbevaring af næringsstoffer fra jorden i dækafgrøde-planterne og derfor øger deres biomasseudbytte og kulstofoptagelse fra atmosfæren. I sidste ende vil det øge jordens kulstofindhold og frugtbarhed.

Virksomheden forventer også, at den afledte reduktion i mængden af konventionel gødning, der anvendes i den efterfølgende produktionssæson, vil føre til reduktion af CO2-emissioner.

Bioomix er en bioindustriel virksomhed beliggende i Odense med 1200m2 forsknings- og produktionsfaciliteter. Virksomheden er specialiseret i biostimulerende midler, der forbedrer afgrødeproduktiviteten og reducerer behovet for konventionel kemisk gødning, og det nuværende team består af 17 medarbejdere med forskellig baggrund inden for videnskab, teknik, landbrug og forretning.

SDU er videnleverandør i projektet

HEATFLOW – Mission 2

Heatflow

Vil bane vej for e-metanol som brændstof til tung transport

E-metanol kan blive en af fremtidens grønne alternativer til fossile brændstoffer i transportsektoren.

I et Missionsbooster-projekt vil virksomheden Heatflow udvikle og demonstrere en metanol-motorvarmer, der gør det muligt at anvende e-metanol som brændstof til fremtidens skibsfart og til tung transport som for eksempel lastbiler, landbrugs-, og entreprenørmaskiner.

Metanol har flere egenskaber, der besværliggøre koldstart når man bruger det som brændstof i forbrændingsmotorer. Ved lave temperaturer, vil en konventionel forbrændingsmotor ikke kunne starte på metanol.

Den udfordring vil Heatflow løse ved at videreudvikle sin eksisterende metanol-motorvarmer-løsning, så den kan monteres med nye og eksisterende forbrændingsmotorer, der er modificeret til at køre på e-metanol.

Motorvarmeren indeholder en specieludviklet metanol-brænder med plasmatænding og 3D-printet varmeveksler der øger motorvarmenes kapacitet, effektivitet, størrelse og skalerbarhed.

Teknologisk Institut er videnleverandør i projektet.

Plheese – Mission 3

Plheese

Fast plantebaseret ost af høj kvalitet

Plheese ApS vil udskifte brugen af animalske ingredienser i ost med plantebaseret ingredienser, herunder protein fra bælgfrugter. Virksomhedens mål er at nå en reduktion i CO2-udledningen med 80 procent, og samtidig lave fødevarer der er clean-label og af kulinarisk og ernæringsmæssig høj kvalitet.

Et stabilt protein-netværk er en forudsætning for fremstillingen af fast ost uden tilsætning af de store mængder stivelse, som der ses i plantebaserede oste i dag. Derfor har Missionsprojektet fokus på at identificere og teste enzymer og kulturer, der sammen med planteproteiner kan danne dette.

Igennem industriel forskning i fermentering med bakteriekulturer, enzymer og planteproteiner vil Plheese ApS opnå den rette kvalitet af plantebaserede oste.

Teknologisk Institut er videnleverandør

NEWRETEX – Mission 4

Newretex

Affaldstekstil og græsfibre skal erstatte bomuld i tekstilproduktionen

Virksomheden NewRetex vil med udgangspunkt i en cirkulær grundtanke udnytte affaldstekstil og græsfiber til fremstilling af et nyt, grønnere tekstilprodukt. Målet er på denne måde at bidrage til en mere bæredygtig tekstilproduktion med højere ressourceeffektivitet.

NewRetex er en indsamlings-, sorterings- og produktionsvirksomhed som har fokus på genanvendelse af tekstilfibre til tøjproduktion

I Missionsbooster-projektet vil NewRetex undersøge muligheden for regenerering af cellulosefibre fra affaldstekstil og græsfibre med henblik på at anvende disse til produktion af viskose, som kan erstatte bomuld i tekstilproduktion.

Aarhus Universitet er videnleverandør i projektet