fisk

Bæredygtigt alternativ til antibiotika skal bekæmpe sygdomme i ørredopdræt

Et nyt forskningsprojekt vil anvende bakteriernes naturlige fjender, bakteriofager, til at kontrollere bakteriesygdomme i akvakultur. Innovationsfonden har investeret 13,5 millioner kroner i projektet.

Akvakultur er det hurtigst voksende erhverv indenfor animalsk fødevareproduktion i verden og understøtter en stigende global efterspørgsel på sunde fødevarer. Fiskeopdræt har et væsentligt lavere klima-aftryk end anden animalsk produktion, men sygdomme i larve og yngelstadier af fisk udgør en væsentlig flaskehals i fiskeproduktionen og medfører store økonomiske tab i industrien. Fiskeyngel kan ikke vaccineres og antibiotika benyttes derfor ofte i behandlingen af sygdomme. Dette medfører risiko for udvikling og overførsel af antibiotikaresistens, der dels nedsætter effektiviteten af behandlingen og dels øger risikoen for spredning af antibiotikaresistens til fødevarer og til miljøet.

I et projekt koordineret af professor Mathias Middelboe, Biologisk Institut, KU, samarbejder forskere fra to universiteter i Danmark med akvakultur- og biotekvirksomheder i Danmark, England og Skotland om at udvikle en ny miljøvenlig teknologi til behandling af bakteriesygdomme i ørredopdræt. Udgangspunktet for projektet er at anvende bakteriernes naturlige fjender, bakteriofagerne, i bekæmpelsen af patogene bakterier i akvakultur.

- Vores forskning i bakteriofag-baseret bekæmpelse af fiskesygdomme har vist lovende resultater i de senere år, siger professor Mathias Middelboe, - og nu har Innovationsfonden sammen med den engelske virksomhed Carus Animal Health og en række andre danske og britiske virksomheder investeret godt 20 millioner i at tage det næste skridt i udviklingen af antimikrobielle produkter, der kan reducere sygdomsudbrud i ørredopdræt.

Produkterne tænkes anvendt præventivt som fodertilskud eller påført biologiske filtre i recirkulerede opdrætsanlæg. Da de pågældende sygdomme er globalt udbredt og har store negative konsekvenser for erhvervet i hele verden, har produkter der nedsætter fiskedødeligheden og understøtter en bæredygtig produktion et stort kommercielt potentiale.

Målet er således at projektets resultater kan bidrage til at udfase anvendelsen af antibiotika i akvakulturerhvervet og medvirke til en bæredygtig udvikling og omstilling af sektoren.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Teknologisk Institut, DanAqua, KSK Aqua, Aller Aqua, Carus Animal Health og Fixed Phage og skal løbe i 3 år.

Fakta:

  • Innovationsfondens investering: 13,5 mio. kr.
  • Samlet budget: 20,7 mio. kr.
  • Varighed: 3 år
  • Officiel titel: AQUAPHAGE: Towards a sustainable aquaculture: Novel solutions for disease prevention supporting the green transition in aquaculture production