co2

CO2 skal forvandles til sten

Projektet CO2Fix skal fange CO2 i danske skorstene. Ved at blande gassen med brugt stenuld, dannes mineraler, der kan bruges som bindemiddel i beton. Dermed får betonen et lavere CO2-aftryk. Og dette er kun begyndelsen. Det langsigtede mål er en billig og effektiv fangst og binding af CO2 i jordens basalt reservoirer; et kæmpe potentiale globalt. Innovationsfonden har investeret 14,5 mio. kr. i projektet.

Hvis vi intet gør, vil det tage op mod 10.000 år at returnere til CO2-niveauet før industrialiseringen, selv hvis vi stoppede udledningen i dag. Løsninger, der resulterer i ”negativ emission”, er derfor afgørende. Projektet CO2Fix er et lovende bud på, hvordan det skal kunne lade sig gøre.

Undervejs arbejdes med tre problemstillinger: Omdannelse af CO2 til sten, genbrug af affaldsproduktet stenuld, samt billigere og mindre CO2-belastende beton. På længere sigt har projektet potentiale til at binde meget store mængder CO2 i undergrunden de steder, hvor der findes basalt.

Mineralisering af CO2
Konventionel Carbon Capture and Storage (CCS) indsamler og opbevarer CO2 i flydende form i f.eks. gamle oliefelter, og her er der en risiko for lækager. For at kunne gøre CCS mere effektiv har vi brug for en metode, hvor CO2 i luften og i havene fikseres og omdannes til sten. Det er dét, CO2Fix processen går ud på: en hurtig metode til at omdanne gassen CO2 til et fast materiale (karbonatmineraler), der er stabilt i årtusinder.

Affaldsprodukt kan genbruges til beton med lavt CO2-aftryk
Projektet bidrager samtidig til den cirkulære økonomi, fordi man kan omdanne bygningsaffaldet stenuld.

Stenuld, som anvendes til blandt andet varme- og lydisolering, bliver i dag deponeret, når det er udtjent. Det kræver, at man afsætter store landområder, hvor man efterfølgende ikke kan dyrke landbrug. Alene i Danmark er der tale om mere end 200,000 tons brugt stenuld pr. år og en betydelig omkostning til deponering. ROCKWOOL International søger en start-til-slut løsning for denne brugte stenuld.

CO2Fix teknologien accelererer stenuldens reaktion med CO2, og i stedet for gas og stenuld, vil man have et helt nyt finkornet produkt, som den danske byggebranche er yderst interesseret i som alternativ til cement, der normalt er meget energi- og ressourcekrævende at producere.  

Skal kunne bruges lokalt
Hos ARGO, der driver kraftvarmeværket Energitårnet i Roskilde, er der behov for at fjerne den producerede CO2 fra forbrændingsprocessen. Pilotprojektet vil foregå hos ARGO, og DTU bidrager med CO2Fix teknologien, der kan få den indfangede CO2 til hurtigt at reagere med brugt stenuld og danne det omtalte bindemiddel. Et succesfuldt pilotprojekt kan skabe en virksomhed, der kan stå for produktion af disse ”CO2 Traps” med salg i Nordeuropa og på længere sigt globalt.

- Dette projekt har potentiale til at blive en game changer, fordi selv små virksomheder kan indfange og binde deres CO2 på en sikker, billig og effektiv måde. Dermed undgår man at skulle bygge dyr transport-infrastruktur, siger Professor Eric Oelkers, international CCS ekspert og Carbfix co-founder.

Grand Solutions-midlerne fra Innovationsfonden samler således tre danske industripartnere og DTU, som sammen skal bringe CO2Fix konceptet til pilot-skala i et accelereret projekt med start 1. juni 2022. Fremtidige planer vil inkludere andre byggematerialer udover stenuld.

Den langsigtede vision er en hurtig mineralisering af CO2 i gammel, kold basalt, der udgør 8% af jordens overflade. Hele Danmarks årlige CO2-udledningen vil for eksempel kunne mineraliseres i et område med basalt på 0,5 km3. CO2Fix er springbrættet til at kunne udnytte gammel basalt og dermed grundlaget for et nyt dansk fyrtårn inden for CCS: CO2-mineralisering.

sss

Fakta

  • Innovationsfondens investering: 14,5 mio. kr.
  • Samlet budget: 26 mio. kr.
  • Varighed: 3,5 år
  • Officiel titel: CO2Fix: Sustainability and Permanent CO2 Removal:
  • Using geocatalysts to mineralise CO2 and convert waste to a valuable product.

Om partnerne

ROCKWOOL A/S er verdens førende producent af stenuldsløsninger til bygnings- og teknisk isolering, vækstsubstrater og løsninger til regnvandshåndtering. ROCKWOOL A/S arbejder på at reducere CO2 udledningen fra egen produktion og har sat ambitiøse mål via systemet baseret på science based targets.

ARGO er et affaldsselskab ejet af ni kommuner på Sjælland. ARGO driver bl.a. 3 gensalgsbutikker, 14 genbrugspladser, Energitårnet i Roskilde, en genanvendelsescentral i Gadstrup samt et deponi i Audebo.

    IBF er en Danmarks førende producenter af betonprodukter og er familieejet. IFB har siden 1960 beskæftiget sig med produktion, udvikling og salg af belægningssten, fliser, tagsten, rør, brøndgods, fabriksbeton og specialløsninger. Reduktion af CO2 udledningen er et vigtigt mål for IBF.