lotte holck

Døren til CBS blev åbnet

For Lotte Holck blev en erhvervspostdoc støttet af Innovationsfonden et springbræt til et lektorat på CBS, hvor hun i dag er associate professor og forsker i ulighed på arbejdsmarkedet, diversitet og Human research Management

I 2016 fik Lotte Holck lyst til at lægge endnu en byggesten på sit i forvejen imponerende cv. Hun havde allerede både en PhD og en postdoc, da hun kastede sit blik på en erhvervspostdoc. Med CBS i ryggen søgte hun sammen med virksomheden ISS, som hun tidligere har samarbejdet med, finansiering hos Innovationsfonden, og bestræbelserne gav pote.

Kort tid efter kunne hun indlede sit forsknings-arbejde hos ISS under overskriften diversitet i teams og på arbejdspladsen. ISS havde et ønske om større mangfoldighed i deres teams, og det blev Lotte Holcks opgave at hjælpe denne udvikling på vej.

- Det er kendt, at mangfoldighed på en arbejdsplads ikke alene giver øget indtjening, det har også en række andre fordele. For eksempel at medarbejderne i et team med stor diversitet er mindre tilbøjelige til at være fordomsfulde over for kollegerne. En af udfordringerne – ikke alene i ISS men generelt på arbejdsmarkedet - er, at jo højere op man kommer i hierarkiet, jo mere ligner de ansatte hinanden i forhold til køn, alder og etnicitet, fortæller Lotte Holck, som er uddannet i Forvaltning og Geografi ved RUC i 1999. Hun har desuden en HD i Innovation.

Talent i virksomheden

I sin forskning trak Lotte Holck endnu et parameter ind i ISS’ syn på diversitet. Nemlig uddannelse.

- I starten brugte jeg lang tid på feltarbejde og var blandt andet med rundt at gøre rent og lave mad med forskellige teams. Her mødte jeg en del højtuddannede med ikke-dansk baggrund. For eksempel fandt vi ud af, at 25 personer med flygtningebaggrund, som havde taget en ph.d. i deres hjemland, gik og gjorde rent. Det viste os, at der var en stor portion talent i virksomheden, som måske også ville kunne bruges i andre dele af virksomheden, siger Lotte Holck.

Undervejs i sit forskningsprojekt holdt Lotte Holck mere end 30 oplæg om mangfoldighed, hun skrev fire white papers til ledelsen om sin forskning, ligesom man i dag stadig kan finde en lang række artikler på nettet om diversitet i ISS. Om virksomheden gennem samarbejdet med Lotte nåede målsætningen om at øge diversiteten i teams med ti procent, er Lotte Holck i tvivl om, da det er svært at måle. Men forskningen skubbede udviklingen i den rigtige retning.

Stjerner på skulderen

Selv er Lotte Holck i dag ansat på CBS, og hun er ikke i tvivl om, at erhvervspostdoc’en har været et vigtigt skridt på den vej. Derfor anbefaler hun også andre med en PhD i bagagen, som ønsker en mere praksisnær forskningsstilling, at søge finansiering hos Innovationsfonden.

Men der er overvejelser, man skal gøre sig, før man giver sig i kast med det omfattende arbejde.

- Først og fremmest er det vigtigt, at man sikrer sig, at den ’host’, man har i virksomheden, har tilstrækkeligt stjerner på skuldrene og befinder sig højt oppe i systemet. Især hvis man arbejder med forandringer og HR i en virksomhed, er det vigtigt, at vedkommende sidder i en position, hvor hun rent faktisk kan ændre på systemet, siger Lotte Holck.

- Dels skal man som forsker gøre sig klart, hvad man vil have ud af sit arbejde, men det skal også være klart, hvad virksomheden forventer af resultater. Forventningsafstemning med virksomheden er derfor et afgørende punkt at have for øje, for arbejdet skal gøres i fællesskab og enighed, ellers er det svært at få til at lykkes, siger Lotte Holck.

Lottes Holck afsluttede sin erhvervspostdoc efter to et halvt års arbejde i 2018, og hun er ikke i tvivl om, at hun ikke ville have været en del af universitetsverdenen i dag, hvis hun ikke var fortsat ad forskervejen i 2016.

- Universiteterne skærer og skærer, og jeg er ikke i tvivl om, at en erhvervspostdoc kan være med til at bane vejen. Men ikke kun i universitets-regi – også hvis man ønsker et job i en virksomhed. Derfor er det også min klare anbefaling til andre med en ph.d. at bruge en postdoc som springbræt.

Fakta om Lotte Holck:

Lotte Holck is an associate professor at the Department of Organization, Copenhagen Business School. Lotte’s research is on the organization of work and collaboration in different organizational settings and cultural contexts with a particular view on race, gender and social class inequality in organizations and the labor force. Her research pursues a critical approach to the management of diversity and human resources in the workplace, exploring the impact of demographic, professional and hierarchical differences. Methodologically Lotte applies longitudinal studies using intervention-based methods inspired by feminist activism in research and critical ethnography. Her research appear in international peer-reviewed journals like Organization, Gender, Work and Organization, Scandinavian Journal of Management, Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, Personnel Review, Equality, Diversity and Inclusion – An International Journal. Lotte furthermore draws ten years of teaching experience from CBS and 13 years of working experience from the public and private sector.