Hjerte

Genindlæggelser af hjertepatienter kan undgås

Ny forskning skal hjælpe hjertepatienter – bl.a. via ny sundhedsteknologi udviklet i et projekt støttet af Innovationsfonden. Projektet skal sikre samarbejde mellem hjertelæger og praktiserende læger, og målet er at nedbringe antallet af genindlæggelser

Cardio-stafet-modellen. Sådan hedder en ny måde at benytte en særlig sundhedsteknologi, som er under udvikling i projektet CATCH, som Innovationsfonden har investeret 12 millioner kroner i. Ophavskvinde til forskningsprojektet er overlæge og lektor Helena Dominguez fra Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Over halvdelen af de patienter, der indlægges med atrieflimren og hjertesvigt bliver genindlagt inden for de første måneder, og op mod 75 procent af dem er indlagt flere gange i det første år. Det skyldes blandt andet, at denne gruppe patienter ikke følges i et hjerteambulatorium, enten fordi de er afsluttet, eller fordi de ikke møder op.

Undgå indlæggelse

Med cardio-stafet-modellen kan patientens egen læge og hjertelægen samarbejde via deling af målinger og videokonsultationer med patienten og de pårørende. Det gør det muligt at finjustere behandlingen og finde det rette tidspunkt for den nødvendige behandling eller det rette tidspunkt til helt at undlade medicin, som ikke længere er nyttig og giver for mange bivirkninger.

Patienter, som har svært ved at møde op i hospitalets ambulatorier, kan derved blive trygge ved deres læge og samtidigt bedre forstå og håndtere sygdommen, uden at skulle indlægges.

- Med CATCH-projektet håber vi at vise det enorme potentiale, der er i at kunne arbejde sammen på tværs af sektorer med deling af data med patienten, sundhedspersoner og de pårørende eller tillidspersoner. Patienten skal til enhver tid kunne følge med i, hvem der håndterer målinger fra hjerterytmeoptagelser, blodtryks målinger, omfang af symptomer, medicin m.m. uanset, hvor data hentes, uden at belaste patienten med gentagne spørgsmål om det samme, siger projektleder Helena Domínguez, overlæge og lektor ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Nødvendig tyngde

Forskningen i CATCH-projektet bliver udført af Danmarks Tekniske Universitet sammen med Københavns Universitet, hvor det skal undersøges, om det er muligt at identificere tegn på kommende forværring ud fra patienternes målinger, inden det indtræffer. Målinger opnås blandt andet fra en sensor, C3+, udviklet af den danske virksomhed Cortrium. Resultater fra forskning med Cardio-stafet-modellen viser, at kun 10 procent var nødt til at møde op i et hjerteambulatorium for at blive udredt for rytmeforstyrrelsen atrieflimmer. De øvrige patienter blev udret med C3+ sensor i almen praksis. 

CATCH-projektet er fire-årigt og forventes afsluttet i 2025.

- Bevilling fra Innovationsfonden giver projektet den nødvendige tyngde for at udbrede cardio-stafet-modellen nationalt, som et reelt samarbejde mellem sektorer. Ikke kun til at håndtere patienter med hjertesvigt og med atrieflimren, men også til andre tilstande hvor flere specialister arbejder sammen, siger Helena Dominguez.

 

Fakta

  • Innovationsfondens investering: 12 mio. kr.
  • Samlet budget: 20 mio. kr.
  • Varighed: 4 år
  • Officiel titel: The Cardio-relay Model for Cross-sectoral Ambulatory Treatment of Congestive Heart Disease based on Personal Health Technology

Om partnerne
Lægerne som arbejder i projektet er Anne Frølich, leder af Videnscenter for Multisygdom og Polyfarmaci ved Slagelse Sygehus og hjertelægen Helena Dominguez, fra Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som er projektets hovedansvarlig. Begge læger arbejder med rekruttering af patienter og praktiserende læger i projektet og leder den kliniske forskning knyttet til projektet. Både Anne Frølich og Helena Domínguez er ansat i en delestilling på Købehavns universitet, henholdsvis som professor ved Folkesundhedsvidenskabeligt Institut og som lektor ved Biomedicinsk Institut.  

Jakob Bardram er professor på DTU Sundhedsteknologi. Hans forskning fokuserer på digital sundhedsarbejde herunder basale teknologier til personlig sundhedsteknologi, mobil og bærbar monitorering, patient-rapporteret data, samt identifikation af digital biomarkører.

Cortrium er en dansk virksomhed, som udvikler medicinsk udstyr og software med fokus på hurtigere og lettere diagnostik af hjertesygdomme. Cortrium har udviklet et smart EKG device med navnet C3+ Holter Monitor, der kan registrere og spore patienters kritiske symptomer på hjerterytmeforstyrrelser. Virksomheden er medstiftet af læge og ingeniør, Erik S. Poulsen i 2014 efter hans arbejde som læge på Hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital.