Innowomen

Kunstig intelligens skal give bedre ultralydsscanninger

AI – eller kunstig intelligens – kan være med til at forbedre kvaliteten af ultralydsscanninger og dermed forhindre, at børn bliver født med oversete misdannelser. Det er formålet med et forskningsprojekt, som professor Aasa Feragen, DTU, er leder af. Hun er netop udpeget som en af Innovationsfondens fire nye Innowomen

Det kan være uhyre kompliceret at lave en god ultralydsscanning af en gravid kvindes mave, og risikoen for at drage forkerte beslutninger er betragtelig. Det skyldes, at kroppen er to-dimensionel, mens billedet er tre-dimensionelt, og resultatet af scanningen afhænger derfor blandt andet af, hvordan fostret bevæger sig, og hvor tydeligt organerne kan ses på billederne. Med andre ord: Hvis scanningen rammer et skævt plan igennem kroppen, bliver resultaterne også skæve.

Men ved hjælp af kunstig intelligens kan ultralydsscanninger blive langt mere præcise. Det viser de foreløbige resultater af et forskningsprojekt, som Aasa Feragen, professor ved DTU Compute, er leder af.

- Vi er i den helt særlige situation i Danmark i forhold til andre lande, at vi råder over store mængder af sundhedsdata, og baseret på dem kan vi udvikle forklarlig kunstig intelligens, der kan give klinikerne feedback, når de uddanner sig på hospitalernes træningsklinikker, fortæller Aasa Feragen, hvis egen rolle i forskningsprojektet hovedsageligt er at arbejde med at understøtte forbedret billedkvalitet.

Drevet af forskning

Forskningsprojektet er en del af DIREC, som er et partnerskab mellem syv universiteter i Danmark, og lige nu bliver metoden udviklet sammen med CAMES Rigshospitalet, hvor sundhedspersonale bliver undervist i blandt andet at ultralydsscanne. Næste skridt er at teste værktøjerne under scanning af gravide kvinder, hvor det forhåbentlig vil vise sig, at AI er med til at understøtte bedre scanninger end dem, klinikerne på nuværende tidspunkt arbejder med.

- I forskningsverdenen bliver vi ikke altid oplært til at tænke over, hvordan vi får vores forskning ud at leve i den virkelige verden. Netop derfor er dette samarbejde spændende, hvor vi prøver at få teknikkerne udbredt, og at det bliver implementeret i de klinikker, der foretager ultralydsscanninger, siger Aasa Feragen, som netop er blevet udpeget som en af Innovationsfondens nye Innowomen.

- Det, der driver mig, er min forskning, og jeg har indtil i dag ikke overvejet at blive selvstændig. Men det er meget spændende at lære mere om, hvad der skal til for at få forskning ud at leve i virkeligheden. Jeg glæder mig meget til at møde de andre kvinder og høre om deres erfaringer. Jeg vil jeg også gerne være med til at bidrage med min viden om, hvordan vi undgår, at algoritmer kan have uhensigtsmæssige bias.

Men det er en helt anden historie.

Fakta:

Aasa Feragen: 42 år, professor ved DTU Compute. Har en PhD i matematik.

DIREC: Partnerskab mellem syv universiteter i Danmark