Decomblades1

Stort partnerskab undersøger mulighederne for bæredygtig genanvendelse af vindmøllevinger

Ti projektpartnere er gået sammen om det treårige projekt, DecomBlades, og skal med investering fra Innovationsfonden forsøge at danne basis for kommercialisering af bæredygtige løsninger til genanvendelse af vindmøllevinger.

I dag kan 85 til 95% af en vindmølle genbruges, men omkostningseffektiv genanvendelse af vindmøllevinger, som hovedsageligt består af kompositmaterialer, er fortsat en udfordring. Dette problem vil DecomBlades-projektet forsøge at løse. På verdensplan er anslået 2,5 millioner tons kompositmaterialer i øjeblikket i brug i vindmøller.

John Korsgaard, Senior Director, Engineering Excellence hos LM Wind Power fortæller:  

-Vindenergiindustrien er dedikeret til at finde en bæredygtig måde at bortskaffe udtjente vindmøllevinger på. Både af miljømæssige hensyn, men også på parametre i forhold til medarbejdernes sundhed og sikkerhed og i forhold til omkostningerne. På nuværende tidspunkt har vi endnu ikke løsninger, der opfylder alle kriterier, og det er det, som vi skal udvikle, så vi får en levedygtig, bæredygtig og omkostningseffektiv værdikæde for genanvendelse af vindmøllevinger.

Selvom vindenergiindustrien producerer mindre affald fra kompositmaterialer sammenlignet med andre industrier, er det et vigtigt fokus for vindenergiindustrien, at der findes bæredygtige genanvendelsesløsninger til alle materialer brugt i en vindmølle. Da vindenergiindustrien er i fortsat vækst vokser ansvaret for at sikre bæredygtig genanvendelse af alle materialer også.

Tværsektoralt samarbejde

Ti projektpartnere, der er ledende inden for netop deres område, er gået sammen om at undersøge og udvikle nye løsninger, der skal gøre det muligt at genanvende vindmøllevingerne. Tilsammen udgør projektpartnerne de nødvendige parter, der kan realisere projektet, fordi de hver især repræsenterer en vigtig del af værdikæden – fra levering, til bearbejdning, til implementering.

Konsortiet består af Ørsted, LM Wind Power – a GE Renewable Energy business, Vestas Wind Systems A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy, FLSmidth, MAKEEN Power, HJHansen Genvindingsindustri A/S, Energy Cluster Denmark (ECD), Syddansk Universitet (SDU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Nye løsninger er nødvendigt

For at udarbejde de løsninger, der kan gøre det muligt at genanvende kompositmaterialer fra vindmøllevingerne har de ti projektpartnere udvalgt tre specifikke fokusområder:

  1. Mekanisk knusning af vindmøllevinger, således at materialet kan genbruges i forskellige produkter og processer.
  2. Anvendelse af det knuste materiale til cementproduktion.
  3. Og en metode til at separere det kompositmateriale, som vindmøllerne er lavet af, under høje temperaturer - også kendt som pyrolyse.

Bæredygtige, omkostningseffektive og bredt tilgængelige genanvendelsesløsninger vil ikke bare understøtte vindenergiindustrien, men også andre komposit fremstillingsindustrier, når man arbejder hen mod en cirkulær produktion og økonomi.

Det er målet for DecomBlades-konsortiet at gøre Danmark til frontløber i etableringen af ​​de værdikæder for genanvendelse af vindmøllevinger, som understøtter en cirkulær økonomi samt skabe jobs både i Danmark og globalt inden for bæredygtige teknologier.