Dansk energiforsker mest citerede i verden

Dansk energiforskning forskning er i verdensklasse - senest har AAU-professor i effektelektronik Frede Blaabjerg indtaget førstepladsen som den forsker i verden, der har flest citationer per publikation inden for fagfeltet ”engineering”.

Det er det anerkendte internationale tidsskrift THE (Times Higher Education), der står bag rangeringen, hvor de har medtaget publikationer fra 2011-2015 og set på 10 forskellige fagområder.

- Det er dejligt at vide, at den forskning, man brænder for, bliver anerkendt og brugt. Her vil jeg gerne fremhæve, at specielt to bevillinger fra Innovationsfonden har været afgørende for den fine placering. Det er CORPE og IEPE, som AAU Energiteknik startede i henholdsvis 2012 og 2013. Det er investeringer som disse, der har skabt grundlaget for, at vi i dag har dansk energiforskning, som har international kaliber. Innovationsfonden har nyligt valgt at investere i to andre samarbejdsprojekter HER SiC og Apett, som yderligere vil styrke dansk energiforskning, siger Frede Blaabjerg.

Frede Blaabjergs placering på listen vækker også stor glæde og stolthed hos Mogens Rysholt Poulsen, der er dekan for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Han ser det som et udtryk for, at fakultetets forskning inden for blandt andet effektelektronik er i verdensklasse, og han håber, at det kan være med til at bidrage til at indfri et af de strategiske mål, man i ledelsesgruppen har opstillet.

- I ledelsesgruppen er vi enige om, at et af vores fokuspunkter er, at vi skal arbejde hårdt for at skabe et attraktivt og anerkendt internationalt forskningsmiljø – både så vi kan skabe forskning af højeste kvalitet, men også for, at vi på sigt kan tiltrække endnu flere excellente profiler fra udlandet. Og det bidrager Frede Blaabjergs placering på sådan en rangliste i høj grad til, siger Mogens Rysholt Poulsen.

Mange henvendelser fra udlandet

Hovedpersonen selv tager rangeringen med ophøjet ro, men erkender, at den flotte rangering er et udtryk for, at den forskning, han bedriver, og det talentfulde forskningsmiljø, der omgiver ham, er meget velrenommeret på den internationale forskningsarena.

- Jeg får f.eks. flere og flere henvendelser fra udenlandske forskere, der gerne vil komme til AAU som gæsteforskere, eller som gerne vil publicere sammen med mig. Det er en positiv udvikling, selvom de mange henvendelser også kræver, at jeg er temmelig selektiv omkring, hvilke samarbejder, jeg vælger at gå ind i, fortæller Frede Blaabjerg.

At Frede Blaabjerg har fået førstepladsen inden for hele fagfeltet ”engineering”, gør placeringen endnu mere bemærkelsesværdig, og det vidner om en markant position og et excellent forskningsmiljø på AAU. Selv er Frede Blaabjerg dog mere beskeden i sin udlægning af den sag.

- Hele omstillingen af vores energisystemer er ekstremt meget oppe i tiden, og det betyder, at der også bliver publiceret meget om emnet. Og det er selvfølgelig medvirkende til, at jeg bliver citeret i det omfang, som er tilfældet, siger Frede Blaabjerg.

Energi
Investeringsstrategi

Læs fondens investeringsstrategi for energiområdet her.

Dokumenter