Energiforskere lover teknologirevolution og nye arbejdspladser

Danske forskere og virksomheder vil forbedre nøgleteknologi til fremtidens energisystem med nye materialer og nye computerstøttede design- og testværktøjer. Mindre, billigere og mere effektive produkter skal udbygge dansk førerposition inden for effektelektronik, og visionen er at skabe 1.000 nye arbejdspladser.

Hjemlige industrigiganter som Danfoss og Grundfos er sammen med fire andre virksomheder med i det nye projekt, og de lover nu et paradigmeskifte inden for energiteknologisk produktion med markante positive konsekvenser. Nye materialer og komponenter kan sammen med mere intelligent styring give kraftige forbedringer af danske effektelektroniske produkter i for eksempel vindmøller, pumper, motorstyringer og strømforsyninger.

- Effektelektronik er både med til at gøre samfundet mere energieffektivt og løse vores udfordringer med at integrere vedvarende energi i energisystemet. Vi vil komme med en helt ny teknologi, der er billigere, fylder mindre og er mere robust. En af nyskabelserne bliver at forsyne produkterne med en form for ”digital tvilling”, der kan overvåge dem og på forhånd forudsige, hvornår en fejl vil opstå, fortæller projektleder Frede Blaabjerg, professor på Aalborg Universitets Institut for Energiteknik.

Dermed spiller projektet også en rolle i forbindelse med industriens 4. revolution, kendt som ”Industri 4.0”. Denne er en samlet betegnelse for udviklingen af produkter, som i sig selv bærer information om, hvad produktet skal foretage sig og hvordan. Målet er at opnå færre fejl, større fleksibilitet og undgå tidskrævende programmering.

Det ambitiøse mål for dette projekt er at reducere fremtidige produkters størrelse til det halve, samtidig med, at tidsforbruget til test sættes ned med 20 %. Projektet vil speede udviklingen af færdige apparater op ved at gøre virtuelle prototyper til en del af fremtidens design- og testværktøjer, når der udvikles effektelektronik. Samtidig skal der sættes ind over for de omkostninger til vedligeholdelse og garanti, som i dag er en stor udfordring.

- Teknologien flytter sig hurtigt takket være fremkomsten af nye materialer. Det er nødvendigt at komme hurtigt på markedet med nye produkter, men det er også vigtigt, at teknologien ikke har for mange fejl. Vi forventer, at vi kan reducere vedligeholdelses- og garantiomkostningerne med 50 %, siger Frede Blaabjerg, som i det nye projekt også samarbejder med Syddansk Universitet og City University of Hong Kong.

De deltagende virksomheder er Grundfos, Danfoss, Vestas, KK Wind Solutions, Danfysik og Horsodan. For dem vil opfyldelsen af målsætningerne give en konkurrencefordel, som sikrer eksisterende forretninger og baner vej for nye. Konsortiet bag projektet har anslået, at det kan føre til 1.000 fremtidige arbejdspladser på et område, som samtidig understøtter Danmarks og EUs strategier om en mere bæredygtig og effektiv energisektor.

APETT
Investering
  • Program: Grand Solutions
  • Fondens investering: 35 mio.
  • Totalt budget: 48 mio.
  • Projektets varighed: 4½ år
  • Officiel titel: APETT – Advanced Power Electronic Technology and Tools
Samfundspotentiale

Hvis dansk industri skal holde sig i front i den internationale konkurrence, er det vigtig, at den sørger for at udnytte potentialet i ny teknologi.

I dag findes der eksempelvis nye halvledere, der muliggør en bedre ydeevne end de foregående. Halvledere er materialer, som har en elektrisk ledeevne, og som i produkter befinder sig mellem de ledende og de isolerende dele.

Det er vigtigt, at danske virksomheder kommer forrest i kapløbet om at udnytte disse halvlederes potentiale. I dette projekt vil der blandt andet blive udviklet teknologi til at overvåge, hvornår et produkt vil fejle eller gå i stykker.

Projektet er forankret i forskellige industrielle partnere, så resultaterne fra projektet kan komme ud i både små og store virksomheder.

Kontakt

Stig Munk-Nielsen, Professor og Viceprojektleder, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 9242

Morten Nymand, Lektor, Syddansk Universitet
Tlf.: 6550 7427

Thorkild Kvisgaard, Global Technology Director, Grundfos Holding A/S
Tlf.: 8691 2838

Niels Gade, Director of Technology and Innovation, Danfoss Drives A/S
Tlf.: 7488 5210

Philip Carne Kjær, Chief Specialist, Vestas Wind Systems A/S
Tlf.: 5139 3726

Kristian Gadgaard, Hardware Manager, KK Wind Solutions
Tlf.: 9785 0196

Tomas Bruunshuus Sørensen, Head of Electrical Design, Danfysik A/S
Tlf.: 7220 2254

Stephan Winther, CEO, Horsodan Elektronik A/S
Tlf.: 4214 9030

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk