Danske forskere udvikler nyt super-kit til politiet

Anvendelsen af kriminaltekniske undersøgelser har i 100-150 år været stærkt stigende og er globalt set vokset til en milliardindustri. Nu skal nyt forskningsprojekt gøre det muligt for politiet at bruge små mængder jord som spor i en række kriminalsager. 

SoilTracker skal hjælpe politiet med at be- eller afkræfte hypoteser i efterforskningen i starten af en kriminalsag, og i udvalgte sager skal SoilTracker levere beviser, der kan bruges i en retssag. Anvendelsesområdet er både i kriminalsager af personfarlig karakter og på sigt ligeledes i andre sager vedrørende straffelovsovertrædelser, og de første forsøg med SoilTracker er meget lovende.

- Selvom SoilTracker endnu ikke er fuldt udviklet, så er metoderne, som forskerne har udviklet og forfinet, så gode, at politiet på forsøgsbasis allerede i dag anvender dem i en række verserende kriminalsager, siger Henrik Skov Nielsen, kriminalassistent ved National Kriminalteknisk Center i Rigspolitiet.

Da der er tale om verserende sager, kan politiet ikke oplyses, hvilke der er tale om, men det skønnes, at SoilTracker har et potentiale til at blive anvendt i tusinder af kriminalsager om året alene i Danmark og titusinder i Skandinavien. Det svarer til en potentiel omsætning på +50 mio. kr. årligt. Dertil kommer værdiskabelse i form af øget effektivitet i politiets efterforskning, da SoilTracker kan bidrage til, at flere sager løses på kortere tid med øget sikkerhed, idet flere spor kan følges.
SoilTracker er derfor et godt eksempel på den type projekter, som Innovationsfonden meget gerne investerer i.  

- Ved at benytte dansk topforskning får politiet adgang til de nyeste teknikker og metoder i opklaringen af kriminalsager. Samtidig forøger de danske virksomheder deres omsætning og eksport – og danskerne får retfærdighed og arbejdspladser. Alle vinder - undtagen forbryderne selvfølgelig, siger direktør i Innovationsfonden, Peter Høngaard Andersen.

Højt specialiserede forskere

Bag udviklingen af SoilTracker står en gruppe erfarne og højt specialiserede forskere fra SCIENCE og Aarhus Universitet, som med en bred vifte af naturvidenskabelige teknikker skal stå for udviklingen. Projektleder og initiativtager er lektor og forskningschef Anders Johannes Hansen fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Til dagligt arbejder Anders og hans kollegaer bl.a. med at udtrække fossilt dna fra flere tusinde år sedimenter, og det er erfaringerne og metoderne herfra, der nu skal overføres til kriminaltekniske undersøgelser.

- Ud over DNA-analyser bygger SoilTracker også på analyser af isotoper, mineraler og grundstoffer, siger lektor og forskningschef Anders Johannes Hansen fra Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum.

Projektet er et samarbejde mellem eksperter fra det Natur- og Biovidenskabelige fakultet SCIENCE ved Københavns Universitet, National Kriminalteknisk Center (NKC) i Rigspolitiet, Aarhus Universitet og biotekvirksomheden Qiagen Aarhus A/S

Mere om projektet
Investering
Åben sektion, Investering
  • Grand Solutions
  • Fondens investering: 12,9 mio.
  • Samlet projektbudget: 18,9 mio.
  • Varighed af projektet: 3 år
  • Projekttitel: SoilTracker
Læs også
Åben sektion, Læs også
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet: Projektleder, Lektor og forskningschef, Anders Johannes Hansen
Tlf.:2875 6134, mail: AJHansen@snm.ku.dk

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet: Kommunikationsrådgiver, Martin Bertelsen
Mail: mlbertelsen@snm.ku.dk
Tlf.: 2448 2147

National Kriminalteknisk Center, Forskning og Udvikling, Politiområdet: Kriminalassistent, Henrik Skov Nielsen
Tlf.: 5139 0005

Københavns Universitet, SCIENCEFakultetssekretariat, Erhverv og Myndighed: Chefkonsulent, Mette Frimodt-Møller
Tlf.:2372 6254, mail: memo@science.ku.dk

Pressekommunikation, Innovationsfonden:

Thomas Bjerre, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk