Solceller og vindmøller

El, varme og transport skal smeltes sammen til ét samlet energisystem

Danmark står over for store investeringer i vores energisystem. Udfordringen er at skifte til 100 pct. vedvarende energi på en måde, så samfundet har råd til det. 17 centrale energiaktører fra ind- og udland går nu sammen om at redesigne energisystemet i en mere vedvarende og bæredygtig retning. 

I dag er vedvarende energikilder som vindkraft og solceller udset til at blive en af fremtidens billigste kilder til elektricitet. For at udnytte disse energikilder optimalt er det dog vigtigt, at de kommer til at spille sammen med resten af energisystemet og på tværs af landegrænser. Hele energisystemet skal i fremtiden tænkes sammen og ses som et hele, integreret på tværs af el-, varme- og transportsektorerne, er meldingen fra forskerne.

I 2050 er det et politisk mål, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler som kul, olie og naturgas. Derfor er der behov for planlægning, mens vi er på vej til at benytte 100 pct. vedvarende energi. I et nyt projekt går partnere fra vidt forskellige dele af energisystemet sammen med Aalborg og Aarhus Universitet om at finde svar, der rækker langt udover den enkelte sektor eller teknologi og kan gøre overgangen så effektiv og billig som muligt. Uden en klar investeringsstrategi kan resultatet nemlig blive en stor ekstraregning for samfundet.

- Visionen er at anbefale robuste, omkostningseffektive investeringer, der skaber job og vækst for Danmarks energiindustri og ikke pålægger befolkningen og samfundet unødigt høje udgifter, forklarer Brian Vad Mathiesen, der som professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet leder RE-Invest-projektet.

For vindkraftens vedkommende kan den producerede strøm eksempelvis kombineres med elektrolyse eller storskala-varmepumper, som kan komme fjernvarmenettet til gode og erstatte fossile brændsler i transportsektoren med varme- og gaslagring. Ved at kombinere dette med energibesparelser kan produktionskapaciteten for el og varme nedsættes betydeligt.

- De fleste forskere og beslutningstagere har indtil nu set på hver energisektor individuelt, men det, vi gør her, er at se på omstillingen som et komplet redesign af hele energisystemet. På den måde kan vi se, hvordan vi kan udnytte synergierne i det samlede energisystem, siger Brian Vad Mathiesen.

Det integrerede energisystem er en unik dansk tilgang, som har tiltrukket de store internationale universitetspartnere i projektet.

- På Stanford har vi en specifik viden om modellering af vedvarende energi i elnettet, som kan komme projektet til gavn, og samtidig kan vi lære meget af Aalborg Universitets holistiske tilgang til energisystemet. RE-Invest er særdeles relevant for Stanford, fordi projektet vil skabe samarbejde og udveksling af data og informationer med europæiske partnere, og dette vil muliggøre mere præcise og relevante studier for både USA og Europa, siger professor Mark Z. Jacobson, Stanford Universitet.
I tæt samarbejde med partnerne inden for energibranchen vil forskerne kortlægge, hvilken rolle de forskellige nøgleteknologier kommer til at spille. Ud fra det vil de kunne give råd om investeringsstrategier og viden til virksomhedernes forsknings- og udviklingsafdelinger, så de kan udvikle teknologier, der passer ind i fremtidens energisystem.

- Vores rolle i projektet vil blandt andet være at undersøge, hvordan hyppige data fra intelligente målere kan bruges proaktivt til at understøtte beslutninger i det integrerede energisystem, så energiproduktionen kan planlægges bedre i forhold til det aktuelle behov og forholdene for integration af vedvarende energi bliver mere optimale, siger Steen Schelle Jensen, Head of Product Management hos målerproducenten Kamstrup.
Partnerne i projektet er: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Østfoldforskning, Stanford Universitet, Frankfurt Institute for Advanced Studies, Danfoss, Dansk Fjernvarme, DONG Energy, EMD International, Energinet.dk, Energistyrelsen, Haldor Topsøe, HMN Naturgas, Kamstrup, MP Pension, Statkraft og Aalborg CSP.
 

Om partnerne

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Østfoldforskning (Norge), Stanford Universitet (USA) og Frankfurt Institute for Advanced Studies (Tyskland) er universiteter og forskningsinstitutioner med stor teoretisk viden om energisystemanalyse og modellering af integrerede smarte energisystemer. I projektet giver det en merværdi, at denne viden om det samlede system kobles med konkret viden om enkelte teknologier, sektorer og infrastrukturer repræsenteret af en række vigtige nøglepartnere fra industri og brancheorganisationer.

Danfoss er specialiseret i varme, køling og energieffektivitet

Kamstrup producerer intelligente målere og IKT-løsninger indenfor både el, varme og vand

EMD International fremstiller software til IKT og styring på anlægsniveau

Haldor Topsøe er specialist i teknologier, der f.eks. kan producere brændsler til transport baseret på en kombination af fornybare kilder som biomasse og el fra vindmøller, desuden gør teknologierne det muligt at lagre varierende el-produktion fra vind- og solenergi som naturgas, der kan bruges i perioder, hvor sol og vind ikke leverer den nødvendige energi. 

Aalborg CSP udvikler innovative grønne energi teknologier og er specialist i avancerede energisystemer baseret på termisk lager teknologi og solteknologi kombineret med øvrige energikilder designet til industrier og kraftværker globalt

Energinet.dk har det overordnede ansvar for Danmarks el- og gas- transmissionsnet

HMN Naturgas forsyner gas i 57 kommuner i Hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland

DONG Energy er et energiselskab med en stærk profil inden for vedvarende energi på tværs af el- og varmesektorerne

Statkraft er Europas største producent af vedvarende energi og er specialiseret i vandkraft, vindkraft, gas og fjernvarme med hovedkvarter i Norge

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for Danmarks fjernvarmeselskaber

Energistyrelsen kan som myndighed overordnet set bl.a. bidrage med viden og data inden for energiproduktion, energiforsyning og energiforbrug

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse, som har afsat midler til investering i virksomheder, hvis produkter bidrager til en løsning af den globale klimaudfordring eller på anden vis gavner miljøet.

Mere om projektet
Investering
  • Innovationsfonden: 17 mio.
  • Samlet budget: 27 mio.
  • Varighed: 4 år
  • Officiel titel: RE-Invest – Renewable Energy Investment Strategies – A two-dimensional interconnectivity approach
Samfundspotentiale
  • Det er afgørende for vores forsyningssikkerhed, at vi som samfund har gennemtænkt, hvordan vores energisystem kan se ud. Der skal være en klar investeringsstrategi i ny teknologi, infrastruktur og el- og gasledninger til udlandet.
  • Vi bruger i Danmark mellem 50 og 80 milliarder kroner om året på fossile brændsler. Projektet afdækker, hvordan man kan bruge færre penge på fossile brændsler og flere penge på investeringer i energisystemet.
  • I 2050 er det en politisk målsætning, at Danmark skal klare sig helt uden brug af fossile brændstoffer. Dette kræver en årlig investering på mere end 100 milliarder kr. Derfor er det vigtigt at pege på de rigtige investeringer, så omkostningerne ikke løber løbsk.
  • Investeringerne skal bl.a. tage højde for, at prisen på eksempelvis biomasse eller el kan svinge op og ned, som vi i dag kender det fra olien.
Følg projektet
Kontakt

Brian Vad Mathiesen, projektleder og professor, Aalborg Universitet
Tlf. 2944 0877

Poul Alberg Østergaard, viceprojektleder og professor, Aalborg Universitet
Tlf. 2947 5016

Gorm Bruun Andresen, lektor, Aarhus Universitet
Tlf. 2942 6179

Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup
Tlf. 8993 1191

Jan Eric Thorsen, Director of DHS-TA Application Centre, Danfoss
Tlf. 3058 0444

Frank Rosager, Planlægnings- og udviklingschef, HMN Naturgas 
Tlf. 4055 1014

Pressekontakt

Thomas Bjerre, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk