Stockfoto - lys

FAQ – Udskydelse og justering af Erhvervsforsker-opslag

Hvorfor udskyder og justerer Innovationsfonden to Erhvervsforsker-opslag?

Den politiske aftale om Innovationsfondens midler i 2021 har ændret på fondens rammer for uddeling af bevillinger.

Fondens midler skal i 2021 udmøntes inden for tre temaer, som Folketingets partier har bestemt:

  • Ambitiøse og varige grønne forsknings- og innovationsinitiativer
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  • Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark

Læs mere om temaerne her og se den politiske aftale om fordeling af Forskningsreserven 2021

Derfor gennemfører fonden ikke de to åbne Erhvervsforsker-opslag, der efter planen ellers skulle have været åbne for ansøgninger fra d. 3. december 2020 og med deadline d. 7. januar 2021.

Det drejer sig specifikt om opslaget ’Erhvervs-ph.d.: Alle områder (privat sektor)’ og opslaget ’Erhvervspostdoc: Alle områder (privat sektor), som fonden derfor er nødsaget til at udskyde til foråret 2021 og tilpasse til de politiske prioriteringer.

Er hele første ansøgningsrunde på Erhvervsforsker i 2021 udskudt?

Nej. Opslaget ’Erhvervs-ph.d.: Grønland og Færøerne (private sektor)’ gennemføres som planlagt, da der er afsat særskilte midler til dette i den politiske aftale om fordeling af Forskningsreserven 2021.

De ”åbne” opslag er fonden dog nødsaget til at udskyde og justere som følge af den politiske aftale om fondens midler for næste år.

Jeg har skrevet en ansøgning til et af de to udskudte opslag. Er det spildt arbejde?

Nej, du kan med stor sandsynlighed indsende din ansøgning til foråret.

De udskudte Erhvervsforsker-opslag vil blive genopslået i foråret 2021, hvor de vil være tilpasset de politiske prioriteringer. Hvis din ansøgning passer i forhold til tematikkerne i de nye opslag, kan du således søge ved næste ansøgningsrunde.

Vedrører din ansøgning øvrige områder kan der blive behov for enten at skrive en ny ansøgning eller justere den, så den passer til de politisk besluttede tematiske områder: Ambitiøse og varige grønne forskningsinitiativer, Lifescience, Sundhed og Velfærdsteknologi samt Teknologi og innovation der kan fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark

Hvornår er det muligt at søge igen?

Næste ansøgningsrunde åbner primo marts med deadline d. 25. april 2021

Hvad er de politisk prioriterede tematikker, som Innovationsfonden skal udmønte sine midler indenfor?

Politikerne har i aftalen om forskningsreserven 2021 udpeget tre tematikker, som udgør rammerne for Innovationsfondens investeringer fremadrettet.

  • Ambitiøse og varige grønne forsknings- og innovationsinitiativer
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  • Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark

Læs en uddybning af de udvalgte tematiske områder her

Følg med på Innovationsfondens hjemmeside, nyhedsbrev og LinkedIn-profil for opdateringer