Erhvervs-ph.d.: Grønland og Færøerne (private sektor)

Fra 2020 til og med 2022 er det muligt for virksomheder i Grønland og Færøerne at søge Erhvervs-ph.d.-projekter. Erhvervs-ph.d.-projekter skaber kommerciel gevinst for virksomheder, styrker universiteternes relation til erhvervslivet og giver den studerende mulighed for at se sin forskning anvendt i det virkelige liv.

Hvem?

Samarbejde mellem en virksomhed med hjemsted i Grønland eller Færøerne, et universitet og en Erhvervs-ph.d.-studerende.

Hvad?

Medfinansiering af virksomhedens udgifter til den studerendes løn og rejseaktivitet samt universitetets udgifter til projektet.

Hvor meget?

Op til 17.000 kr. om måneden af den Erhvervs-ph.d.-studerendes løn. Op til 100.000 kr. til virksomhedens udgifter til den studerendes rejser og deltagelse i kurser. Fast beløb på 360.000 kr. (inkl. overhead) til universitetet.

Vigtige datoer
3. december 2020, kl. 12.00
Åbner for ansøgninger
7. januar 2021, kl. 12.00
Ansøgningsfrist

Fra 2020 til og med 2022 er det muligt for virksomheder i Grønland og Færøerne at søge Erhvervs-ph.d.-projekter.

Projekterne foregår i samarbejde med et universitet, som står for kandidatens ph.d.-uddannelse. Universitet må ligge hvor som helst i verden.

Projekterne skal følge de gældende retningslinjer for Erhvervs-ph.d., med kun den ene undtagelse, at virksomheden ikke behøver ligge i Danmark, men i Grønland eller Færøerne.

Der er reserveret i alt 5,1 mio. kr. til disse projekter, svarende til ca. et bevilget projekt per år.

Hvis I vil søge denne særpulje, skal I vælge ”Særopslag: Grønland og Færøerne” på første side i ansøgningsblanketten.

Erhvervs-ph.d.
Hvad er en Erhvervs-ph.d.?

En Erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en kandidat og et universitet

 • Den Erhvervs-ph.d.-studerende er ansat med løn i virksomheden og indskrevet på universitetet. Vedkommende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på projektet.
 • Virksomheden og universitetet modtager tilskud fra Innovationsfonden til at dække deres udgifter.

Hvad får du ud af et forløb som Erhvervs-ph.d.?

 • Kandidaten får mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.
   
 • Virksomheden får en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.
   
 • Universitetet får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.
Retningslinjer for Erhvervs-ph.d. 

Dokumentet fastsætter betingelserne for ansøgning, forløb og finansiering af projekter. Du kan finde retningslinjerne nedenfor.

Alle ansøgninger og bevillinger behandles i henhold til det sæt retningslinjer, der gjaldt på ansøgningstidspunktet. Ændringer i opdaterede retningslinjer gælder dermed kun for ansøgninger indsendt fra og med retningslinjernes dato.

Dokumenter
Hvordan søger jeg?

Du starter en ansøgning under ’Søgemuligheder’ i systemet e-grant. Vær opmærksom på, at en ansøgning tidligst kan oprettes i systemet 6 uger før ansøgningsfristen.

I ansøgningsblanketten skal I indtaste oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedhæfte en række bilag i pdf-format. På selve ansøgningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. 

Bemærk: Det skal være projektets virksomhedsvejleder, der opretter ansøgningen. Virksomhedsvejlederen kan herefter give andre mulighed for at arbejde på ansøgningen inde i selve systemet.

Disse bilag skal altid vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og universitet) 
   
 • CV for hver enkelt vejleder på højst to sider (Virksomhedsvejledernes CV skal indeholde uddannelser og universitetsvejleder(e)s CV skal indeholde en liste over udvalgte publikationer og ORCID)
   
 • Underskrifter
   
 • Kandidatens CV, fulde eksamensbeviser (både kandidat- og bacheloruddannelse) samt udfyldt karakterberegningsskema
   
 • Ved udenlandsk uddannelse: Dokumentation for kandidatens placering på studieretningens årgang for den/de udenlandske uddannelse(r).

Til bilag med projektbeskrivelse, karakterberegninger og underskrifter skal der bruges skabeloner, som findes herunder. Her findes også FAQ om vurdering af Erhvervs-ph.d.-kandidater, samt generelle FAQ om Erhvervsforskerprogrammerne.

Det er muligt at søge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal kandidaten findes inden for 6 måneder efter den betingede godkendelse. Hvis virksomheden søger uden Erhvervs-ph.d.-kandidat, vedhæftes tomme bilag i ansøgningsblanketten i stedet for bilagene om kandidaten.

Lønniveau

En Erhvervs-ph.d.-studerende skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en almindelig universitetsansat ph.d.-studerende. AC-overenskomsten regulerer lønnen for ph.d.-studerende, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8.

Per 1. april 2020 er løntrinnene inkl. tillæg og pension følgende per måned efter anciennitet:

 • 1. år, løntrin 4: 32.078 kr.
 • 2. år, løntrin 4: 32.078 kr.
 • 3. år, løntrin 5: 34.465 kr.
 • 4. år, løntrin 6: 36.643 kr.
 • 5. år, løntrin 8: 38.788 kr.

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den studerende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Hvis man går lige fra kandidat- til ph.d.-uddannelsen, begynder man derfor på løntrin 4.

Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervs-ph.d.-kandidat har du mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din ansættelse som Erhvervs-ph.d. som en hvilken som helst anden i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser.

Vær opmærksom på, at der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør den Erhvervs-ph.d-studerende fra alle andre opgaver end projektet og uddannelsen under projektforløbet. Herudover skal I være opmærksomme på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse kandidatens mulighed for at opnå ansættelse andre steder. Ligeledes må ansættelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet projekt som Erhvervs-ph.d.

Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende. 

Kick-off for nye projekter

Hvis I får godkendt jeres ansøgning, skal jeres Erhvervs-ph.d., hovedvejlederen i virksomheden og hovedvejlederen på universitetet deltage i et fælles Kick-off-arrangement. 

Det planlagte event for godkendte projekter ved 1. og 2. runde 2020 d. 25. august er aflyst på grund af COVID-19.

Næstkommende event afholdes i foråret 2021 for projekter, der får bevilling i efteråret 2020.

Læs mere om næste kick-off arrangement

Inspirationsvideoer

 

 

 

 

Erhvervs-ph.d-kursus

Innovationsfonden afholder et obligatorisk kursus for alle Erhvervs-ph.d.-studerende. Kurset varetages af CBS. Det overordnede formål er at klæde de studerende på til at varetage rollen som Erhvervsforsker under og efter studiet.

Erhvervs-ph.d.-kurset er beregnet til, at du tager det i begyndelsen af forløbet, og du får mest ud af kurset ved at deltage tidligt i dit projekt. Derfor opfordrer vi dig til at melde dig til det første kursus efter projektstart.

OBS: Kurset er kun for Erhvervs-ph.d.-kandidater, der er blevet godkendt fra første runde 2017 og frem.

Kursusdatoer

Kommende kursusdatoer ligger som følger:

 • Modul 1: 20.-21. april 2020

 • Modul 2: 26.-27. oktober 2020

 • Modul 3: 8. april 2021

Tilmeld dig her

BS står for kursusforløbet. Undervisning, faciliteter og administration i forbindelse med kurset varetages i samarbejde med Innovationsfonden.  

Kursets delmål er, at den Erhvervs-ph.d-studerende:

 • tilegner sig praktiske og teoretiske redskaber til at styre et forskningsprojekt, der går på tværs af akademiske kulturer og forretningskulturer og ofte ikke har en klar hierarkisk struktur
 • får redskaber til at begå sig i akademiske og kommercielle miljøer og får det bedste ud af begge
 • får værktøjer til at omsætte egen og anden forskning til innovation og forretningsmæssig værdi
 • opnår forståelse for sin potentielle impact som erhvervsforsker og projektets impact i et virksomheds- og samfundsperspektiv samt bliver i stand til at agere i forhold dertil
 • får skabt et fagligt og socialt netværk med andre Erhvervs-ph.d.'en. 

Kurset er normeret til 5 ECTS point og består af tre moduler. Det er obligatorisk for alle godkendte Erhvervs-ph.d.-studerende at deltage i alle tre moduler.

Den studerende deltager således i tre moduler henover en et-årig periode fra projektets start. To af modulerne foregår som internat, hvor alle på holdet er samlet uanset valg af moduler.

Kontakt

Tlf.: 61 90 50 02

Telefontid: tirsdag kl. 9.00-12.00

Mail: erhvervsforsker@innofond.dk

LinkedIn
For potentielle, nuværende og tidligere partnere.

Tilmeld dig Erhvervsforskers LinkedIn-gruppe.