Lys

Innovationsfonden ønsker med nye strategiske fokusområder at samle innovationssystemet

Innovationsfondens bestyrelse har besluttet fire strategiske fokusområder, der skal danne ramme for fondens arbejde de kommende fem år. Med den nye strategi ønsker Innovationsfonden at samle innovationssystemet og realisere det store innovationspotentiale i Danmark.

Innovationsfondens bestyrelse har netop vedtaget en ny strategisk retning for fondens arbejde frem mod 2025.

Strategien indebærer fire strategiske fokusområder, der skal styrke Innovationsfondens rolle i innovationssystemet og bidrage til at realisere det store potentiale for innovation og iværksætteri i Danmark.

- Vi ønsker, at fonden fremover kan spille en aktiv, samlende rolle, der kitter innovationssystemet endnu bedre sammen, så virksomheder, universiteter, vidensinstitutioner, andre aktører og iværksættere kan få endnu mere succes, og dermed realisere det store potentiale i det danske innovationssystem – ikke mindst inden for klima og den grønne omstilling. Målet er at accelerere dansk forskning og innovation til løsninger, der styrker det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed, siger bestyrelsesformand for Innovationsfonden, Tina Fanø. 

Fonden som samlingspunkt

Baggrunden for den nye strategi er, at Innovationsfonden i 2019 blev evalueret af et internationalt ekspertpanel. Konklusionen var, at fonden siden sin etablering i 2014 har skabt markante resultater for dansk innovation, men at der var områder, der skulle adresseres for, at fonden forblev en succes.

Samtidig blev det samlede danske innovationssystem evalueret, og her blev der peget på, at Innovationsfonden burde tage rollen som samlingspunkt for innovationsøkosystemet.

Desuden har verden forandret sig en hel del siden 2014, hvor Innovationsfonden blev etableret. Den internationale konkurrence er blevet hårdere, og de globale udfordringer indenfor blandt andet klima og sundhed er blevet større.

Det kalder på en endnu mere fokuseret dansk tilgang til at udvikle innovative løsninger i tætte partnerskaber og samarbejder mellem universiteter, vidensinstitutioner, private og offentlige fonde, andre innovationsaktører og virksomheder – både etablerede og nystartede. Det gælder ikke mindst inden for klima og den grønne omstilling.

Fire strategiske fokusområder

Innovationsfondens fire strategiske fokusområder de kommende år er: samarbejde og partnerskaber, internationalisering, talentudvikling og fonden som effektiv og højt performende organisation.

De strategiske fokusområder vil dels fastholde fondens styrker og samtidig adressere evalueringernes anbefalinger og forventningerne til fondens fremtidige rolle.

- Innovationsfonden har været en stor succes siden fondens etablering for seks år siden. Med de nye strategiske fokusområder skal vi sikre, at fonden bliver endnu bedre til at lykkes med vores mission, som er at investere aktivt i idéer, viden og teknologi samt katalyserer samarbejde og partnerskaber mellem forskere, iværksættere og virksomheder med det sigte at skabe værdi og arbejdspladser. Vi er allerede i fuld gang med at tilpasse organisationen, så vi kan levere den høje kvalitet, som er vores ambition – og som omverdenen forventer af os, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden.

Konkrete initiativer

  • Etablering af Sounding Board med repræsentanter fra de øvrige dele af forsknings- og innovationssystemet.
  • Revidering af fondens virkemidler med fokus på at rumme strategisk forskning og kapacitetsopbygning i miljøerne.
  • Fokus på store satsninger og større partnerskaber
  • Øget fokus på diversitet skal bringe alle talenter og faggrupper i spil
  • Øget tilstedeværelse i de regionale erhvervshuse
  • Øget tilstedeværelse på landets universiteter
  • Reorganisering for at tilpasse fonden til de nye strategiske fokusområder

Der ændres ikke i eksisterende programmer, budgetter eller retningslinjer i 2020.

Se præsentation af Innovationsfondens Strategi 2025 her