Iværksætterstrategi graf

Innovationsfonden vil jagte nye danske iværksættere

Flere hundrede iværksættere går hvert år til Innovationsfonden med ambitioner om at rejse den første kapital til deres opstart. Nu skruer Innovationsfonden op for sine aktiviteter og rækker samtidig hånden ud efter nye typer af iværksættere.

Innovationsfonden offentliggør i dag en ny strategi for, hvordan fonden vil styrke dansk iværksætteri. Frem for alt skal forståelsen af iværksætteri bredes ud, så nye grupper af iværksættere kan vokse frem og styrke iværksætterkulturen i Danmark. Innovationsfonden fortsætter sit stærke fokus på iværksættere, som er orienteret mod vækst og beskæftigelse, og udvider samtidig sin indsats på tre vigtige områder for iværksættere:

  1. Modne iværksættere - med lang erhvervserfaring at trække på.
  2. Kvindelige iværksættere -  som i dag kun udgør knap 20 procent af fondens iværksættere (InnoFounder).
  3. ”Social impact” iværksættere - hvor det at være til gavn for samfundet tæller sammen med profit.

Foruden at tiltrække nye typer af iværksættere vil fonden generelt øge sin indsats for at matche succesfulde iværksættere med ”soft money” til innovation - i et tæt parløb med Vækstfondens ”hard money”, som sker i form af lån og kapital.

- Mens vi har arbejdet med den nye strategi, er det blevet klart for os, at vi ofte har set iværksætteren som en ung mand med tech-baggrund. Dette snævre billede vil vi nu ændre, så fonden kan bidrage til en større bredde i dansk iværksætteri til gavn for hele samfundet. Grundlæggende handler det om måden, hvorpå vi kommunikerer, og de rollemodeller, vi spejler os i, fortæller Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

Et eksempel på rollemodeller er de iværksættere, som Innovationsfonden hvert år giver mulighed for at teste deres forretningsidéer i et samarbejde med Roskilde Festival. Her har fonden både haft sociale, kvindelige og modne iværksættere med på holdet. Det skal gerne i højere grad blive reglen end undtagelsen i fremtiden.

Uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, siger:

- Det er super godt, at Innovationsfonden udfordrer billedet af en iværksætter. Jeg har gennem tiden mødt mange forskellige typer af iværksættere og set, at de heldigvis findes i mange forskellige former og har succes inden for forskellige områder, blandt andet inden for kreative miljøer og fødevarebranchen. Danmark har brug for iværksættere og brug for, at flere tager chancer og prøver at skabe noget. Derfor skal vi hjælpe talenterne med at komme i spil.

Et af de nye initiativer bliver en investeringsdag, hvor iværksættere kan komme og pitche deres forretningsidé for investorer. Samtidig fortsætter Innovationsfonden sine internationale programmer, hvor iværksættere får mulighed for at teste deres forretningsidéer i Silicon Valley og München.

Baggrund
Det offentlige system for iværksætteri er under omlægning. Med den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra maj 2018 får Innovationsfonden et udvidet mandat og flere midler til iværksætteri.

Herefter vil Innovationsfonden være den samlede indgang for iværksættere til innovation, mens Vækstfonden vil være statens indgang til lån og egenkapital. Innovationsfondens nye strategi for iværksætteri er delt op i fire indsatsområder:

  1. Stærkere økosystem –  danne netværk med andre aktører
  2. Øget diversitet – en bredere innovationsforståelse
  3. Acceleration – hurtig afklaring af, om iværksætteren får succes eller ej
  4. Brobygning – facilitere netværk til investorer og viden

Alle fire indsatsområder er beskrevet nærmere i Innovationsfondens nye iværksætterstrategi.

Læs også interview med fondens direktør Peter Høngaard på bootstrapping.dk 

Læs også: Innovationsfonden og Vækstfonden lancerer de nye initiativer for viden-iværksættere, der følger den seneste forenkling af erhvervsfremmesystemet

Fakta
Hent Innovationsfondens Iværksætterstrategi
Kontakt

Innovationsfonden, presse- og mediechef Thomas Bjerre
Tlf. 61905019