2022

Innovationsfondens søgemuligheder i 2022

Tematisering af Innovationsfondens midler i 2022

Den politiske aftale ’Fordeling af forskningsreserven 2022’ indebærer en tematisering af Innovationsfondens midler. Det betyder, at Innovationsfonden i 2022 kan støtte forsknings- og innovationsprojekter inden for følgende tre temaer:

 • Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for nye teknologier

Temaerne er gældende for programmerne Innobooster, Innoexplorer, Erhvervsforsker, Grand Solutions og Internationale Samarbejder. Iværksætter-programmet Innofounder er ikke berørt af tematiseringerne.

En del af midlerne til fondens Innoexplorer-program og Erhvervsforsker-program vil dog fortsat være uden tematisering.

Læs mere om temaerne i ’Aftale om fordeling af Forskningsreserven i 2022’

Programmernes implementering af de tre temaer vil fremgå af Innovationsfondens hjemmeside hurtigst muligt

Innovationsfondens tre generelle vurderingskriterier

På baggrund af en ændringer af Innovationsfondens lovgrundlag, der bl.a. indebærer at fonden i endnu højere grad skal understøtte løsninger på politisk prioriterede samfundsudfordringer - herunder den grønne omstilling – har fondens bestyrelse vedtaget tre overordnede vurderingskriterier. De gælder på tværs af fondens programmer.

Innovationsfondens tre overordnede vurderingskriterier er:

 • Idéens kvalitet
 • Impact
 • Kvalitet ved eksekvering

De overordnede vurderingskriterier indebærer, at Innovationsfonden fokuserer på at investere i højkvalitetsprojekter og –idéer, som kan skabe samfundsmæssigt og/eller økonomisk effekt – og at disse projekter skal have en klar plan for eksekvering og implementering, også efter bevillingsperioden.

Innovationsfondens overordnede vurderingskriterier gælder alle fondens programmer, således at fondens formål, værdiskabelse og investeringsgrundlag er gennemsigtigt for ansøgere og alle andre.

De overordnede vurderingskriterier udspecificeres i de enkelte programmer afhængig af programmernes specifikke formål, så hvert program lever op til sit formål og bidrager specifikt til fondens samlede værdiskabelse (for eksempel øget iværksætteri, kommercialisering af forskning, missionsdrevne partnerskaber mv.).

 

Se tidsplan og OBS-punkter for fondens programmer i 2022 nedenfor

Innofounder
Innofounder har to ansøgningsrunder i 2022. Én i foråret og én i efteråret.
Åben sektion, Innofounder har to ansøgningsrunder i 2022. Én i foråret og én i efteråret.

1. ansøgningsrunde

Åbner: Ultimo februar

Ansøgningsfrist: 31. marts kl. 12.00

 

2. ansøgningsrunde

Opslaget har ansøgningsfrist i efteråret

Specifikke datoer bliver fastlagt i begyndelsen af 2022 og offentliggjort på hjemmesiden.

Innoexplorer
Innoexplorer har tre ansøgningsrunder i 2022.
Åben sektion, Innoexplorer har tre ansøgningsrunder i 2022.

1. ansøgningsrunde:

Åbner: 8. december 2021

Ansøgningsfrist: 26. januar 2022

Forventede panelmøder i uge 10-11

Se opslaget her

 

2. ansøgningsrunde

Åbner: 16. marts

Ansøgningsfrist: 27. april

Forventede panelmøder i uge 22-23

Se opslaget her

 

3. ansøgningsrunde

Åbner: 31. august

Ansøgningsfrist: 28. september

Forventede panelmøder i uge 45-46

Se opslaget her

 

Erhvervsforsker
Erhvervsforsker har tre ansøgningsrunder i 2022.
Åben sektion, Erhvervsforsker har tre ansøgningsrunder i 2022.

Bemærk, at retningslinjerne, som gælder for disse opslag, først er tilgængelige d. 20. december 2021. 

De nye retningslinjer indeholder bl.a. en væsentlig ændring for Erhvervs-postdoc, som indebærer, at der ikke længere er en begrænsning på seks måneders erhvervserfaring for potentielle kandidater.

 

1. ansøgningsrunde (privat sektor)

Åbner: 20 december 2021

Ansøgningsfrist: 1. februar 2022

Se opslaget: Erhvervspostdoc i den private sektor

Se opslaget: Erhvervs-ph.d. i den private sektor

Se opslaget: Erhvervs-ph.d.: Grønland og Færøerne (privat sektor)

 

2. ansøgningsrunde (privat sektor)

Åbner: 17. marts

Ansøgningsfrist: 28. april kl. 12

 

3. ansøgningsrunde (både privat og offentlig)

Åbner: 7. august

Ansøgningsfrist: 13. september kl. 12.

Innobooster
Løbende ansøgning
Åben sektion, Løbende ansøgning

Innobooster tager løbende imod ansøgninger.

Der er offentliggjort nye retningslinjer for Innobooster 21. december 2021. De nye retningslinjer indeholder bl.a. ændringer i form af:

 • Implementering af nye tematiseringstekster (se øverst i artiklen for mere info)
 • Tilpasning af ansøgningskategorier, så der fremover kun er to ansøgningskategorier: én under de minimis forordninger (op til ca 1,5 mio. DKK i ansøgt støtte) og én kategori under Gruppefritagelseforordnignen (fra 1,5 mio DKK til ca 5 mio DKK i ansøgt støtte)
 • Indførelsen af fremdriftspræsentation for alle projekter uanset beløbsstørrelse

For at skabe gennemsigtighed for ansøgere til Innobooster-ordningen offentliggør Innovationsfonden løbende en oversigt over forventede svartider for ansøgninger.
Se oversigt over forventede svartider i de første måneder af 2022 her

 

 

 

Grand Solutions
Grand Solutions har én ansøgningsrunde med tre opslag i 2022
Åben sektion, Grand Solutions har én ansøgningsrunde med tre opslag i 2022

De tre Grand Solutions-opslag i 2022 er fordelt på tre temaer: 

- Digitalisering, teknologi og innovation
- Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
- Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Vigtige datoer:

 • Offentliggørelsen af Grand Solutions call teksterne for 2022 er udskudt til uge 3.
 • Retningslinjer offentliggøres: ultimo januar
 • Ansøgningsrunden åbner: 1. februar
 • Ansøgningsfrist: 5. april kl. 12
 • Ansøger modtager besked om afgørelse: november

Vi opfordrer ansøgere til at starte i god tid med planlægningen af de ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, da de ofte omfatter komplekse løsninger baseret på avanceret viden og flere forskellige partnere fra den offentlige og private sektor.

I den forbindelse vil vi dog gøre opmærksom på, at der for de tre Grand Solutions-opslag kommer til at være en ny inddeling i ansøgningsskemaet og at retningslinjerne for Grand Solutions er revideret i mindre grad. Derudover skal ansøger som noget nyt bruge Innovationsfondens template, når der udarbejdes et Gantt-chart. Templaten for Gantt-chartet vil blive offentliggjort på Innovationsfondens hjemmeside senest d. 1. februar 2022.

Projekter, som modtager en Grand Solutions bevilling fra Innovationsfonden i 2022 og frem, vil få udbetalt midler bagudrettet på baggrund af indsendt regnskab.

Internationalt Samarbejde
Innovationsfonden finaniserer en stribe internationale søgemuligheder i 2022
Åben sektion, Innovationsfonden finaniserer en stribe internationale søgemuligheder i 2022

Søgemuligheder og lanceringstidspunkter:

 • Horizon Europe – Key Digital Technologies
  Lancering: 16. December 2021
  Ansøgningsfrist: 27. april 2022
   
 • Bilateral call with India – Green fuels including green hydrogen
  Lancering: Januar 2022
   
 • Horizon 2020 - JPI Urban Europe call with NSFC (CN)
  Lancering: Januar 2022
   
 • Horizon Europe – Water4All
  Lancering: Januar 2022
   
 • Horizon Europe – Driving Urban Transition
  Lancering: Januar 2022
   
 • Horizon Europe – Clean Energy Transition
  Lancering: Januar 2022
   
 • Horizon Europe - Eurostars III
  Lancering: 21. Januar 2022
  Ansøgningsfrist: 24. marts 2022
   
 • EUREKA Cluster call - Accelerating Sustainability
  Lancering: 1. februar 2022
  Project Outline: 2. maj 2022
  Ansøgningsfrist: 30. september 2022
   
 • Horizon Europe – Key Digital Technologies
  Lancering: 3. maj 2022
  Ansøgningsfrist: 21. september 2022
   
 • Horizon Europe - Eurostars III
  Lancering: 13. Juli 2022
  Ansøgningsfrist: 15. september 2022
   
 • Nordforsk: Societal Security beyond COVID-19
  2022 - tidspunkt endnu uvist
 • Nordforsk: Sustainable Aquaculture
  2022 - tidspunkt endnu uvist

 

Innomissions
Fortsat udmøntning af grønne missioner
Åben sektion, Fortsat udmøntning af grønne missioner

Innovationsfonden skal i 2022 investere 295 mio. kr. til strategisk og udfordringsdrevet forskning inden for de fire grønne missioner:

1) Fangst og lagring eller anvendelse af CO2

2) Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)

3) Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion

4) Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Med de fire grønne missioner fokuseres indsatsen på områder, hvor det er vigtigst at udvikle ny teknologi for at indfri Danmarks klimamålsætninger og styrke natur og miljø, og hvor Danmark i kraft af forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner har gode forudsætninger for at udvikle nye teknologier og skabe nye industrier, eksportmuligheder og grønne arbejdspladser i Danmark. Midlerne kan søges af partnerskaberne såvel som af øvrige relevante aktører, og vil blive udmøntet på tværs af fondens programmer.