Grønne investeringer

Massiv grøn innovationslyst: Innovationsfonden modtager grønne ansøgninger for 1,7 mia. kr.

I den nylige overståede ansøgningsrunde inden for Innovationsfondens Grand Solutions-program modtog fonden i alt 267 ansøgninger. 126 ansøgninger – knap halvdelen – har fokus på grøn forskning og innovation.

Innovationsfonden modtog ved dette forårs Grand Solutions-ansøgningsrunde ansøgninger for i alt 3,6 milliarder kroner. Disse ansøgninger kæmper om i alt 358 mio. kr.

Igen i år ser den grønne innovationslyst ud til at fortsætte med uformindsket styrke. Således er knap halvdelen af alle ansøgninger inden for områderne klima, miljø og grøn omstilling. De grønne ansøgninger beløber sig samlet set til 1,7 mia. kr.

Den samme tendens har fonden set ved de seneste Grand Solutions-ansøgningsrunder. De grønne ansøgninger er særligt fokuserede på forskning inden for energi og brændstof, miljøteknik og udvikling af landbrugs- og fødevareteknologier. Der er dog flere ansøgninger på en lang række øvrige grønne forsknings- og innovationsområder.

Ved denne ansøgningsrunde har det været muligt at søge Grand Solutions-bevillinger inden for tre forskellige fokusområder:

- Klima, miljø og grøn omstilling
- Life science, sundhed og velfærdsteknologi
- Teknologi og innovation der skaber værdi og vækst

I alt har fonden modtaget 267 ansøgninger fordelt på de tre områder til et samlet beløb på 3,6 mia. kr.

Læs mere om Innovationsfondens tre fokusområder

Ansøgningsrunden i tal:

  • Klima, miljø og grøn omstilling: 126 ansøgninger svarende til 1,7 mia. kr.
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi: 91 ansøgninger svarende til 1,3 mia. kr.
  • Teknologi og innovation der skaber værdi og vækst: 50 ansøgninger svarende til 0,6 mia. kr.