""

Næste generation af 3D-betonprint skaber nye muligheder i byggeriet

Nyt projekt støttet af Innovationsfonden skal udvikle næste generation af 3D-betonprint, så teknologien for alvor kan gøre sit indtog på byggepladser som pålidelig og produktivitetsfremmende teknologi sammenlignet med dagens teknologi.

Pressemeddelelse: 06.11.2018

Den nye teknologi 3D-betonprint i byggeriet skal rykkes fra at være eksperimentel til en reel og pålidelig konstruktionsmetode på linje med andre byggeteknologier. Med projektet N3XTCON skal byggeriets eksperter - sammen med branchen og støttet af Innovationsfonden - bl.a. udvikle et computer-simuleringsværktøj og nye betonprintere med tilhørende styring, så 3D-betonprint kan indtænkes som pålidelig og ressourcebesparende konstruktionsmetode, der skaber helt nye muligheder ved fremtidige byggerier.

- 3D-print-teknologien er ikke udviklet og moden nok til at rulle ud i stor stil i byggeriet endnu. En af de store udfordringer er, at det at printe med beton er en fuldstændig ny og radikal anderledes måde at anvende beton på. Langt de fleste projekter rundt om i verden, som anvender 3D-printet beton, anvender en ”trial and error”-tilgang. Dvs. at man prøver sig frem mod et godt resultat og opnår måske en god metode til et betonprint til en specifik opgave. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt i alle byggeprojekter, siger projektlederen for N3XTCON, faglig leder Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut.

Store potentialer i 3D-printet beton
Der ligger et stort potentiale i at automatisere fremstillingen af betonkonstruktioner ved anvendelse af betonprintere. Først og fremmest ligger der nogle interessante produktivitetsforbedringer. Når teknologien er udviklet og modnet, kan der printes skræddersyede betonkonstruktioner til markant lavere pris end i dag. Betonkonstruktioner, som er noget mere – og kan noget mere – end dagens standardiserede betonkonstruktioner, som produceres på samlebånd. Samtidig åbner 3D-betonprint i byggeriet op for store besparelser på byggematerialer.

Målet med N3XTCON er at udvikle 3D-printteknologier, som muliggør 3D-print af fremtidens betonkonstruktioner. Nøglen – og der, hvor projektet adskiller sig fra andre projekter – er især simuleringsværktøjet og armeringsstrategierne. På den måde kan en 3D-printproces under givne forhold og til en given opgave forudses og dermed tilpasses uden brug af bekostelige – og ofte i blinde udførte – ”trial and error”-forsøg.

Helt nye arkitektoniske løsninger
- Vi er overbeviste om, at 3D-betonprint giver helt nye arkitektoniske løsninger – hvor tekniske og bæredygtighedsmæssige udfordringer går op i en højere enhed med det strukturelle og dermed arkitektoniske udtryk. Hvis vi ved hjælp af viden om 3D-betonprint kan skabe nye løsninger og f.eks. minimere materialeforbrug med samme performance som konventionelle produkter, har vi som en tegnestue, der altid udvikler projekter ud fra et bæredygtigt mind-set, en klar markedsfordel på det globale marked. Her efterspørges netop disse løsninger i større og større grad, siger Project Manager Troels Dam Madsen fra Henning Larsen Architects A/S.

Herudover adskiller projektet sig fra langt de fleste projekter og eksperimenter med 3D-betonprint i byggeriet ved at indtænke armering i printprocessen. For at opnå flere af betonens store fordele og anvendelsesområder i konkrete og brugbare byggerier, skal betonen armeres. I dag findes der ikke en industrialiseret, brugbar løsning til at armere de 3D-printede betonkonstruktioner.

Fakta
Investering

Program: Grand Solutions

Fondens investering: 16 mio.

Samlet budget: 24 mio.

Projektets varighed: 4 år

Officiel titel: N3XTCON

Partnere

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut har omfattende ekspertviden indenfor eksempelvis cementbaserede materialer, 3D-print og robotteknologi og har været nøgledeltager i adskillelige forsknings- og udviklingsaktiviteter i byggebranchen. Teknologisk Institut er projektleder for N3XTCON og skal desuden udvikle betontyper, 3D-printteknologier og simuleringsværktøj til fremstillingen af 3D-printede betonkonstruktioner.

COBOD International A/S
COBOD har med opførelsen af den første 3D-printede bygning i Europa slået sit navn fast som en af de førende virksomheder som beskæftiger sig med 3D-printet byggeri. De ledede et 2-årigt forskningsprojekt under Markedsmodningsfonden, hvor state-of-the-art indenfor området blev kortlagt blandt andet ved at besøge næsten 40 byggeprojekter som involverede 3D-print. I N3XTCON vil COBOD være med til at udvikle og implementere en gantrybaseret printløsning - dvs. en portalkran med monteret printdyse - der skal muliggøre fremtidens produktion af 3D-printede betonkonstruktioner på byggepladsen.

Danmarks Tekniske Universitet
DTU er et internationalt teknisk eliteuniversitet, der blev grundlagt i 1829 med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”. DTU’s uddannelser, forskningsbaserede rådgivning og innovation hviler på et solidt fundament af forskning i verdensklasse. I N3XTCON bidrager DTU med undersøgelse af betons tidlige egenskabsudvikling samt modellering af armeringskoncepter.

CRH Concrete A/S
CRH er den største producent og montagevirksomhed af præfabrikerede betonelementer i Danmark. CRH har beregningsafdeling, udviklingsafdeling og produktion og montage af elementer. CRH har deltaget i flere udviklingsprojekter for at innovere måden at producere og anvende betonelementer på. I N3XTCON vil CRH være med til at udvikle og implementere en robotbaseret printløsning, der skal muliggøre fremtidens produktion af 3D-printede betonelementer.

Kontakt

Niels Tradsfeldt, Chefkonsulent, Kommunikation, Teknologisk Institut
Tlf.: 7220 2769, e-mail: ntt@teknologisk.dk

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk