vindmøller grønt

Ny forskningsaftale styrker markant Innovationsfondens grønne fokus

Folketingets partier har netop indgået aftale om fordeling af forskningsreserven for næste år. Aftalen indebærer, at Innovationsfonden intensiverer sit fokus på grøn omstilling og kommer til at løfte en stor og vigtig opgave med at udmønte fire strategisk udpegede grønne missioner.  

Aftalen om forskningsreserven 2021 er nu på plads, og Folketingets partier er blevet enige om at tildele Innovationsfonden knap 1,7 mia. kr. af den samlede forskningsreserve på i alt 3,1 mia. kr. Det giver fonden et samlet bevillingsbudget for 2021 på knap 1,9 mia. kr., hvoraf langt hovedparten skal gå til grøn forskning og innovation.   

Innovationsfonden får således en endnu større rolle i den grønne omstilling og kampen mod klimaforandringerne.

- Politikerne har med aftalen givet Innovationsfonden – i tæt samarbejde med andre aktører i forsknings- og innovationssystemet – en ambitiøs og vigtig opgave og et stort ansvar for at accelerere den grønne omstilling og investere i de udpegede grønne missioner, der skal bidrage til at nå målet om 70 pct. reduktion af Danmarks CO2-udledning i 2030 – og lægge sporene frem mod 2050, siger direktør for Innovationsfonden, Anne-Marie Levy Rasmussen. 

Intensiverer fokus på grøn omstilling

Innovationsfonden har allerede i 2020 modtaget 445 ansøgninger til forsknings- og innovationsprojekter inden for det grønne område. 28 projekter har på nuværende tidspunkt fået bevillinger for i alt 279 mio. kr. og anden runde af vurderinger er i fuld gang.

- Vi har igennem årene investeret meget i grønne forsknings- og innovationsprojekter, og den forestående indsats kommer til at bygge videre på det arbejde. I år (2020) udmønter vi i alt 800 mio. kr. til grøn omstilling. Vi glæder os til at intensivere indsatsen yderligere i 2021, siger Anne-Marie Levy Rasmussen.  

Læs mere om fondens grønne investeringer her

En sammenhængende forsknings- og innovationsindsats

Regeringen ønsker at forny det politiske mandat til Innovationsfonden, således at det tydeliggøres, at Innovationsfonden inden for politisk prioriterede områder skal understøtte en sammenhængende forsknings- og innovationsindsats på tværs af værdikæden fra grundlagsskabende forskning til mere markedsnær udvikling og innovation. 

Målet er, at forsknings- og innovationsindsatsen skal bidrage afgørende til at udvikle nye løsninger og nå samfundsmæssige mål – særligt inden for grøn omstilling.

Innovationsfonden skal ud over et styrket fokus på den grønne omstilling fortsat spille en vigtig rolle i at løfte forsknings- og innovationsindsatsen inden for øvrige politisk prioriterede områder som life science, sundhed og velfærdsteknologi, samt iværksætteri og startups.

Sammenlagt med grundbevillingen bliver Innovationsfondens samlede bevilling til at løfte forskning og innovation i 2021 knap 1,9 mia. kr., hvis finansloven for 2020 vedtages.

Fakta: fordeling af forskningsreserven

Forskningsreserven IFD 2021

Grønne forskningsmidler

Under Danmarks Innovationsfond afsættes i alt 1.169,0 mio. kr. til grønne forsknings- og innovationsprojekter – herunder 700 mio. kr. til grønne forsknings- og innovationspartnerskaber og 469,0 mio. kr. til grøn forskning, teknologiudvikling og innovation.

De Grønne Forsknings- og Innovationspartnerskaber skal danne ramme for en ambitiøs investering i missionsdreven forskning og udvikling inden for følgende fire missioner:

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Læs mere her