Nye vingespidser til vindmøller skal øge elproduktion med 8 procent

Det nye projekt SmartTip skal udvikle innovative vingetipper til vindmøller og har som målsætning at øge energiproduktionen med 8 % om året. 

Pressemeddelelse den 2. november 2017 kl. 10:00

Jo større rotoren er på en vindmølle, jo mere energi kan den producere. Forøgelse af rotorstørrelsen på de moderne vindmøller er dog umiddelbart udfordrende, da lasterne normalt øges mere end energiudbyttet. SmartTips mål er at designe og teste nye vingetipper, der gør der muligt at forøge rotorens størrelse med mindre last.

Vingetipperne er den del af vindmøllen, som producerer mest energi, de største laster og mest støj, og den komplekse strømning ved tippen kræver sofistikerede simuleringsværktøjer. DTU Vindenergi og Siemens Gamesa Renewable Energy vil kombinere deres ekspertise, high-fidelity numerisk optimering samt mekaniske tests og forsøg i vindtunnel, for at udvikle forskellige vingetipdesigns og derefter foretage feltafprøvninger af det mest lovende koncept.

Den succesfulde anvendelse af sådanne innovative vingetipkoncepter har potentialet til at opnå et væsentligt større udbytte af vindenergi på årsbasis og vil desuden kunne anvendes til teknologiudvikling på eksisterende vindmøller. Danmark er verdens største vindmølleindustri, der sidste år havde en samlet omsætning på mere end 118 milliarder kroner og beskæftigede mere end 30 tusind mennesker.

En stigning i energiudvinding på 8 % eller mere, kan derfor have stor effekt på den danske industri, skabe endnu flere arbejdspladser og øge Danmarks eksportoverskud.

- Mindre, direkte implementerede innovationer med stor virkning er nødvendige for at opnå det næste teknologiske kvantespring for moderne vindmøllerotorer. Vi vil udvikle avancerede vingetipkoncepter, som kan levere mere energi og på samme tid tilpasses til lastændringer. Dette kan blive en grand solution for dansk vindmølleinnovation, siger Athanasios Barlas,  Forsker, DTU Vindenergi

Projektet udføres i et samarbejde mellem DTU Vindenergi og Siemens Gamesa Renewable Energy, Danmark. Sammen vil de udvikle innovative vingetipper til vindmøller, som kan øge størrelsen på eksisterende rotorer, generere mere energi og regulere laster på en intelligent måde.

- En af de største udfordringer i bestræbelserne på at sænke cost of energy for vindmøller er at øge rotordiameteren uden at øge belastningerne på møllen tilsvarende. Ved at anvende avancerede tipforlængere med smarte løsninger til at reducere laster, så kan diameteren øges yderligere for en eksisterende mølleplatform. I SmartTip-projektet vil vi anvende de avancerede designværktøjer DTU Wind har udviklet gennem årene og kombinere dem med den mangeårige erfaring indenfor vingedesign hos Siemens Gamesa, siger Jesper Laursen, Chief Engineer, Blades, Siemens Gamesa

OM PROJEKTET
Investering
Åben sektion, Investering

Fondens investering: 10,8 mio. kr.

Samlet projektbudget: 14,4 mio. kr.

Varighed af projektet: 3 år

Projektets officielle titel: SmartTip

Samfundspotentiale
Åben sektion, Samfundspotentiale
  • Projektet har som mål at skabe 8 % mere energiproduktion om året, hvilket vil:
     
  • Kunne reducere udledningen af CO2.
     
  • Øge Danmarks eksportoverskud, i en industri der sidste år omsatte for mere end 118 milliarder kroner.
     
  • Skabe endnu flere danske arbejdspladser i en sektor der i forvejen beskæftiger over 30 tusind mennesker.
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

DTU Wind Energy, forsker Athanasios Barlas
Tlf. 9351 1071

Siemens Gamesa Renewable Energy, maskiningeniør Peder Enevoldsen
Tlf. 9942 2222, pe@siemens.com

Pressekontakt

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk