Patienters måltider skræddersys med
3D print

Hospitalspatienter, som er særligt ernæringsmæssigt udfordrede, skal have mulighed for at få individuelt tilpassede måltider. Projektet vil med 3D print-teknologi og nyudviklede ingredienser revolutionere hospitalskøkkenerne.

Nyt forskningssamarbejde skal udvikle individuelt tilpassede måltider til hospitalspatienter med bl.a. 3D print og nyudviklede ingredienser. Måltiderne skal have det korrekte nærings- og energiindhold, tilpasset den enkelte patient, samtidig med at det printede måltid kan tilpasses patienternes individuelle ønsker til smag og konsistens uden brug af ekstra personale-ressourcer i hospitalskøkkenet.

Blandt de patientgrupper der er særligt ernæringsmæssigt udfordrede, er hoved- og hals- cancer samt neurologiske patienter. Det er grupper som disse, der kan have særligt gavn af 3D printet mad.

- Ud over de specifikke næringsbehov, patienterne måtte have, spiller velsmag og madens tekstur en stor rolle for patienternes madindtag, for eksempel i forbindelse med behandlingsforløb. Med dette projekt er ambitionen at udvikle en prototype til en avanceret 3D fødevareprinter, samt udvikle nye fødevarer og ingredienser, som kan afprøves i et hospitalskøkken, siger projektlederen, seniorspecialist Mia Fiilsøe Falkeborg, Teknologisk Institut.

Udover selve smags- og teksturdelen skal den nye teknologi ligeledes kunne skræddersy et måltid til hver enkelt patient efter netop dennes næringsmæssige behov.

- Mange patienter er underernærede eller i risiko for at blive det, og i værste fald er der øget risiko for at patienten dør. Vi forventer, at 3D printet ernæring kan gøre det muligt at supplere den medicinske behandling med en personlig tilrettelagt ernæringsbehandling, der tager højde for individuelle behov for præferencer, næringsstoffer, vitaminer og mineraler, tekstur og konsistens. Dvs. vi kan tilsætte vitaminer og mineraler på baggrund af blodprøver, og justere energi- og proteinindholdet på baggrund af beregnet ernæringsbehov, siger forskningsansvarlig Marie Nerup Mortensen fra Aalborg Universitetshospital.

Teknologisk Institut er i gang med de indledende eksperimenter, hvor fokus er på tekstur og sammensætning af fødevareingredienser. Sammen med Create it REAL, som er eksperter i 3D printteknologi, og fødevarevirksomhederne Arla og DuPont, som eksperter i ingredienserne, skal den nye fremstillingsteknologi udvikles over de næste fire år.

Projektet udføres sammen med forskningsgrupper ved både Københavns Universitet og Aarhus Universitet, samt ernæringsspecialister ved Aalborg Universitets Hospital, hvor 3D printeren ved projektets afslutning skal testes i anvendelse.

Om projektpartnerne

Teknologisk Institut: Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund. Som projektleder i 3P skal Teknologisk Institut sikre, at 3D fødevareprint bliver udviklet i en anvendelsesorienteret retning, og vil samtidig bidrage med erfaring omkring udvikling af nye koncepter, produkter og processer.

Create it REAL: Create it REAL er eksperter i 3D print teknologi, herunder elektronik, 3D grafik og mekanik. Create it REAL har erfaring med high-tech produktudvikling med fokus på fleksible løsninger, og forventer at kunne lancere en avanceret 3D fødevareprinter ved projektets afslutning.

Arla Foods amba: Arla Strategic Innovation Centre er et stærk innovationscenter, som driver al global innovation hos Arla. Arla har en stor viden omkring mælkeprodukter og -ingredienser, og vil i 3P bruge denne viden til at identificere og optimere mælkebaserede ingredienser, som kan anvendes i 3D fødevareprint.

DuPont Nutrition Biosciences: DuPont producerer fødevareingredienser med fokus på sunde, bæredygtige løsninger, og benytter videnskabsdrevet innovation til at ernære en voksende befolkning og skabe energi til en sikrere fremtid. DuPont bidrager i 3P med stor viden omkring fødevareingrediensers funktionalitet og forventer at have printklare produkter klar ved projektets afslutning.  

Københavns Universitet: KU er en af verdens førende forsknings- og undervisningsinstitutioner indenfor fødevarevidenskab. I 3P projektet deltager tre forskningsgrupper fra KU, Sektion for Fødevaredesign og Forbrugeradfærd, Sektion for Fødevaremikrobiologi og Fermentering samt Sektion for Ingredienser og Mejeriteknologi. Alle tre områder er helt essentielle for at kunne anvende 3D print til madfremstilling, og de tre forskningsgrupper bidrager med avanceret analyseudstyr og stor viden og erfaring indenfor fødevareudvikling.

Aarhus Universitet: AU er blandt de 100 bedste universiteter i verden indenfor forsknings- og undervisning i ingeniørvidenskab, kemi og nanoteknologi. Forskningsgruppen Plastic og Polymer Engineering arbejder målrettet med 3D print og med udvikling af procesudstyr og 3D printere, og gruppen vil i 3P bidrage til at bringe teknologien helt frem til hvad der er videnskabeligt muligt indenfor 3D fødevareprint.  

Aalborg Universitetshospital: Kulinarium er en forsknings- og udviklingsenhed i ernæring, mad og måltider til patienter under køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital. Kulinarium arbejder på at skabe bedre mad til patienter ud fra en evidensbaseret tilgang og innovative løsninger, og vil i 3P bidrage med erfaring omkring hospitalsernæring samt i projektets afsluttende fase gennemføre en demonstrationstest af 3D fødevareprinteren på hospitalet. 

Mere om projektet
Investering
  • Fondens investering: 14 mio.
  • Samlet projektbudget: 20 mio. kr.
  • Varighed af projektet: 4 år
  • Officiel projekttitel: 3P – Personlige måltider til patienter / Personalised food Products for Patients
Samfundspotentiale

Ud over selve projektets mål; at fremstille individuelt tilpassede måltider til hospitalspatienter med specielle ernæringskrav, åbner 3D print af fødevarer op for store perspektiver for den danske fødevareindustri.

Kontakt

Seniorspecialist Mia Fiilsøe Falkeborg, Teknologisk Institut, 8000 Aarhus C,
Tlf. 7220 3250

CEO Jeremie Pierre Gay, Create it REAL, 9220 Aalborg Ø
Tlf. 2524 8711

Research Scientist Mikka Stenholdt Hansen, Arla Foods amba, 8200 Aarhus N
Tlf. 8746 6605

Group Manager Tine Ahrendt Knudsen, DuPont Nutrition Biosciences Aps
Tlf. 2134 3004

Professor Lilia Ahrné, Københavns Universitet, Fødevarevidenskab
Tlf. 3533 3794

Lektor Mogens Hinge, Aarhus Universitet, Ingeniørvidenskab
Tlf. 2277 0555

Forskningsansvarlig Marie Nerup Mortensen, Aalborg Universitetshospital
Tlf.9766 6219

Journalist Charlotte Tyberg Sørensen
Tlf.4084 5602

Pressekontakt

Thomas Bjerre, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk