Projekt sætter fokus på overfladebeskyttelse af vindmøllevinger

Innovationsfonden støtter projektet med 11,7 mio. kr. Målet med projektet er at forbedre levetiden for vindmøllevinger samt at reducere service- og vedligeholdelsesomkostningerne under driften af møllerne.

Pressemeddelelse: 26.10.2018

Som det er i dag, oplever vindmølleejerne betydelige energitab på mange vindmøller. Årsagen hertil er bl.a., at forkanten på vindmøllevingerne bliver udsat for bl.a. regn, og det skaber slidtageproblemer. Derfor skal vindmøllevingerne ofte repareres, og det er en dyr udgift, der ofte løber op i flere mio. kr.

Det vil et nyt projekt fra DTU Vindenergi gøre op med. Sammen med Vestas Wind Systems A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy, LM Wind Power, Hempel A/S og tyske Covestro Deutschland AG vil DTU Vindenergi få fremstillet og testet vindmøller med forskellige coating-systemer for at se, hvilken der yder den bedste beskyttelse af møllevingen, forklarer Leon Mishnaevsky Jr., seniorforsker på DTU Vindenergi og projektkoordinator for DURALEDGE, som projektet hedder.

- Med projektet vil vi blandt andet udvikle et nyt beskyttende coating-system, som det hedder. Det nye beskyttende system vil gøre vindmøllernes overflader mere modstandsdygtige mod slidtage fra vejr og vind. Dermed vil vindmøllerne være mere holdbare, så der produceres mere vindenergi samtidig med, at vedligeholdelsen bliver billigere, forklarer han.

Kaj Morbech Halling, der er ansvarlig for Vestas vindmøllevingegruppe, er glad for at være en del af projektet.

- Forkanterosion på vinger er ganske afgørende for vindindustrien som helhed at få løst, idet det vil reducere omkostningerne til vedligeholdelse. Projektet ’Duraledge’ er interessant, fordi vi sigter mod at afdække de grundlæggende skadesmekanismer, som forårsager erosion. Hvis dette lykkes, er der mulighed for, at et spektrum af løsninger kan identificeres som erosions modstandsdygtige. Dermed er det bedste kommercielle grundlag skabt for at reducere eller eliminere vedligeholdelsesomkostningerne, siger han.

- Hempel er den førende globale leverandør af vindmølle-coating, og vi ser frem til at kunne bidrage med vores udviklingsressourcer og kompetencer for derigennem at kunne beskytte slutkundernes investeringer, siger Lars Rindom Jensen, Group Manager for Blade Coatings hos Hempel A/S.

- Forkanterosion er en stor udfordring i vindbranchen, og et solidt beskyttelsessystem er nødvendigt for at understøtte industriens fortsatte konkurrence mod de konventionelle energikilder. ’Duraledge’-projektet skal afdække de bagvedliggende erosionsmekanismer således, at vi kan basere vores coating-udvikling på et bedre datagrundlag. Vi har ganske simpelt brug for mere viden for at kunne udvikle et solidt coating-system, som kræver et minimum af vedligehold i møllernes levetid, forklarer han.

Fakta og kontakt
Investering
Åben sektion, Investering

Program: Grand Solutions

Fondens investering: 11,7 mio.

Samlet budget: 20 mio.

Projektets varighed: 3 år

Officiel titel: DURALEDGE: Durable leading edges for high tip speed wind turbine blades

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Leon Mishnaevsky Jr., Senior Scientist, Dr. habil, DTU
Tlf.: 215 18 217, e-mail: lemi@dtu.dk,

Bent F. Sørensen, Professor, DTU
Tlf.: 21 42 94 38, e-mail: bsqr@dtu.dk,

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf.: 61905019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk

Kaj M. Halling, Vestas
Chief specialist Rotor Engineering

Nikolai Bak Grishauge, Siemens
Design Engineer

Thomas Karl Petersen, LM Wind Power
Chief Engineer

Lars Rindom Jensen, Hempel
Group Wind Blade Segment Manager

Dr. Matthias Wintermantel, Covestro
Building & Infrastructure Coatings