Ny viden om undergrunden skal give grundlaget for målrettet regulering af kvælstof til gavn for både miljø og landbrug

I forsknings- og innovationsprojektet MapField skal forskere, virksomheder, myndigheder og landbrug samarbejde om at udvikle innovative miljøteknologier, der skal være med til at sikre det danske grundvand, vandløb og fjorde mod kvælstofforurening samtidig med, at der skabes bedre produktionsvilkår for landbruget.

Pressemeddelelse: 22.10.2018

Projektet vil skabe viden om undergrundens beskaffenhed med få meters nøjagtighed, som er afgørende for præcise forudsigelser af vandets og kvælstoffets vej og omsætning fra den enkelte mark til grundvand og vandløb.

- Potentialet for MapField-teknologierne er stort, både i Danmark og i resten af EU, hvor der er intensivt landbrug og samtidig et sårbart vandmiljø. Her vil vores danske metode være helt i front og kunne skabe grundlag for eksport af viden og teknologi, siger Birgitte Hansen, som er seniorforsker ved GEUS og leder af projektet.

Undergrunden kan fjerne kvælstof
Når landmanden dyrker sine afgrøder, tildeles der mere kvælstof end planterne kan optage, når der skal opnås et godt afgrødeudbytte. Overskuddet af kvælstof bliver udvasket fra markerne og kan ende i vandmiljøet.

På sin vej gennem undergrunden bliver en del af kvælstoffet dog naturligt omsat med geokemiske processer. Afhængig af den geokemiske sammensætning og vandets vej gennem undergrunden fjernes større eller mindre dele af kvælstoffet faktisk og ender dermed ikke i vores vandmiljø.

Kortlæg marken
Projektet vil udvikle geofysiske, hydrogeologiske og geokemiske kortlægningsteknologier og et samlet koncept, som vil kunne anvendes til at bestemme den enkelte marks naturlige evne til at tilbageholde kvælstof, så det ikke ender i vandmiljøet. Projektet vil udnytte lovende pilotresultater fra Innovationsfondsprojektet rOPEN og skabe synergi til en række andre tidligere projekter under Innovationsfonden.

Kombinationen af viden fra forskellige fagområder gør projektet særlig stærkt i forhold til udvikling og implementering af et samlet kortlægningskoncept til målrettet kvælstofregulering. Projektet kombinerer således ekspertise indenfor både geofysisk, hydrogeologi, geokemi, agronomi, modellering, software-udvikling, kommunikation, økonomi og forretningsudvikling.

Projektet danner det faglige grundlag for at indføre den allerede politisk bestemte målrettede regulering af kvælstof i landbruget, og projektets resultater vil være til gavn for både landmanden og miljøet.

Landmanden vil vide, hvor gødningen skal placeres på marken i forhold til optimalt afgrødeudbytte, og samtidig kan miljøforvalteren udpege områder med stor eller lille risiko for udvaskning af kvælstof. Det er grundlaget for en målrettet kvælstofanvendelse.

MapField kan være med til at sikre, at Danmark kan leve op til EU’s krav til vandmiljøet samtidig med, at der skabes bedre produktionsvilkår for landbruget.

Projektet er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), 5 institutter på Aarhus Universitet: Geoscience, Ingeniørvidenskab, Agroøkologi, Bioscience og Virksomhedsledelse under BSS, Københavns Universitet (Institut for Miljø- og ressourceøkonomi), Miljøstyrelsen samt SEGES under Landbrug & Fødevare, Aarhus Geosoftware (AGS), NIRAS, Region Midtjylland og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Fakta og kontakt
Investering
Åben sektion, Investering

Fondens investering: 18,9 mio.

Samlet budget: 29,7 mio.

Projektets varighed: 3 år

Projektet er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), 5 institutter på Aarhus Universitet: Geoscience, Ingeniørvidenskab, Agroøkologi, Bioscience og Virksomhedsledelse under BSS, Københavns Universitet (Institut for Miljø- og ressourceøkonomi), Miljøstyrelsen samt SEGES under Landbrug & Fødevare, Aarhus Geosoftware (AGS), NIRAS, Region Midtjylland og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Birgitte Hansen, Seniorforsker, GEUS
Tlf.: 2055 5245

Anders Vest Christiansen, Lektor, Geoscience Aarhus Universitet
Tlf.: 29 45 43 05