Kunstig intelligens skal sikre færre akutte indlæggelser

Nyt forskningssamarbejde skal udvikle beslutningsstøttesystem, som bygger på kunstig intelligens. Systemet skal understøtte sundhedspersonalet i at identificere borgere, som er i risiko for at blive akut indlagte. 

Pressemeddelelse den 28. december 2017 kl. 09:00

Potentialet for både borger og samfund er kæmpestort, hvis antallet af indlæggelsesdage for de danske patienter kan reduceres. Det er ambitionen bag nyt forskningssamarbejde, som med kunstig intelligens vil hjælpe sundhedspersonale på tværs af sektorerne med at sætte tidligere ind med forebyggende indsatser.

De deltagende parter er gået sammen om at udvikle et intelligent beslutningsstøttesystem, som skal gøre forudsigelser og forebyggelse til en central del af de sundhedsprofessionelles arbejde.
Parterne forventer, at systemet efterfølgende vil kunne kommercialiseres og implementeres i kommuner, almen praksis og hospitalsvæsen til glæde for patienter i hele landet.

- Kunstig intelligens gør det nu muligt at anvende eksisterende sundhedsdata på en ny måde, og med en løsning tilpasset det danske sundhedsvæsen vil vi kunne træffe hurtigere og bedre beslutninger på tværs af sektorerne. Det vil ikke bare frigive ressourcer og gøre sundhedsvæsenet langt mere proaktivt, men vil også i sidste ende føre til bedre behandling af patienterne, siger Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Horsens.

Fokus på datasikkerhed og lovgivning
Første del af det tre-årige forskningsprojekt fokuserer på udvikling og validering af en algoritme til at identificere borgere i risiko for akutte indlæggelser. Algoritmen baseres til en start udelukkende på allerede eksisterende data fra kommuner og hospital.

Anden del af forskningsprojektet skal afdække interventioner til at forebygge indlæggelser, mens tredje del vedrører produktudvikling, beskrivelse samt udvikling af en forretningsmodel for kommercialisering af systemet. Systemet vil blive udviklet og testet i relation til lovgivning, datasikkerhed, it-arkitektur og brugergrænseflade, og undervejs vil patientforeninger blive inddraget i udviklingsarbejdet.

Projektet er et partnerskab mellem Enversion A/S, MedTech Innovation Consortium, Horsens Kommune, Aarhus Universitet og Regionshospitalet Horsens.

Øvrige partnere i forskningsprojektet ›Clinical Decision Support System‹ er Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland samt kommunerne i Horsens-klyngen. Derudover er praktiserende læger repræsenteret i styregruppen for projektet.

OM PROJEKTET
Investering

Grand Solutions

Fondens investering: 11 mio. kr.

Samlet projektbudget: 16 mio. kr.

Varighed af projektet: 3 år

Projektets officielle titel: CDSS 

Kontakt

Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens
Tlf. 7842 5004

Gitte Friis Kjeldsen, projektleder, MedTech Innovation Consortium
Tlf. 2127 1295

Thomas Schultz, CEO/adm. direktør,  Enversion A/S 
Tlf. 2282 8513

Pressekontakt

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk