Victor Vask

Industrivaskeri udvikler løsning til at genbruge sit snavsede vaskevand

Periode
2019 - 2021
Innovationsfonden
273.375 kr.

Industrivaskeriet Victor Vask vil bruge alger til at rense vaskevandet, så det kan genanvendes på vaskeriet. På den måde kan virksomheden både spare på naturens ressourcer og samtidig spare penge på det lavere vandforbrug, og metoden vil kunne eksporteres til resten af verden.

Der er mangel på rent vand flere steder i verden, og for et stort, industrielt vaskeri, kan det være et problem at skaffe vand nok. Det er ikke blot et problem i Danmark, det gælder for cirka 6.000 vaskerier i hele verden. Samtidig vokser efterspørgslen på klimavenlige løsninger blandt forbrugerne.

Op mod 80 procent genbrug
Siden 2015 har Victor Vask i Rønne arbejdet på at etablere et fuldskalaanlæg til at rense det snavsede vaskevand, så det kan genbruges i vaskeriet. Ved at rense vaskevandet vil det være muligt at genbruge op mod 80 procent af det vand, som bliver brugt i vaskeriet.

- I vaskeprocessen fordamper cirka 20 procent af vandet, det kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan gøre noget ved resten. Jeg har længe syntes, at det er åndssvagt, at man vasker i drikkevand fra vandværkerne, så derfor arbejder vi på at genbruge de 80 procent i stedet for at hælde dem ud, siger Kenn Kjellberg, som er direktør for Victor Vask A/S.

Det snavsede vaskevand skal gennem flere rensningsfaser, inden det er rent nok til at kunne genbruges til vask. Det skal blandt andet gennem behandlingstanke med vandplanter, som kan sortere næringsstoffer fra, men her er Victor Vask stødt på udfordringer.  

- Vandplanterne flyder i overfladen og får ikke fat i tankenes nederste lag. Desuden er de meget følsomme, hvilket giver udfordringer i driften i forhold til stabilitet, da planterne simpelthen dør, forklarer Kenn Kjellberg.

Djævlen ligger i algen
For at komme det sidste stykke i mål, har virksomheden allieret sig med Teknologisk Institut, og med finansiering fra Innovationsfonden er de nu klar til at undersøge, om brug af grønalger i stedet for vandplanter kan løse problemerne.

Grønalger er bedre til at fjerne næringsstoffer, og de er mere hårdføre. De vokser fra bund til top, så de fylder mere i vandet, hvilket betyder, at rensningen forventes at blive 30-40 procent mere effektivt, siger Kenn Kjellberg.

Første trin er at identificere de bedst egnede alger eller sammensætning af alger og dyrke dem i snavset vaskevand fra vaskeriet for at undersøge, hvor hurtigt de vokser, og hvor effektivt de renser vandet. Herefter skal algerne erstatte de nuværende planter i færdigbehandlingstankene og det optimerede anlæg sættes i drift.

Rønne – resten af verden
Når problemerne med algerne er løst, er det planen, at Victor Vask skal frigøre sig helt fra vandværkerne. De sidste 20 procent vand skal være regnvand, og faciliteterne til det står allerede klar i Rønne. Og faktisk stopper ambitionerne ikke der.

Anlægget laves med henblik på, at det kan pakkes sammen i containere og sendes ud til kunder i hele verden.

- Efterspørgslen på miljøvenlige løsninger er stigende. I eksempelvis Californien eller dele Australien, hvor vandressourcerne er knappe, har vaskerierne rationer på, hvor meget vand, de må bruge, og der kommer en dag, hvor vand igen bliver vigtigere end olie, siger Kenn Kjellberg.