VR

Virtual reality skal hjælpe patienter med skizofreni med at bekæmpe stemmerne i hovedet

Periode
2019 - 2023
Innovationsfonden
13 mio. kr.
Samlet budget
18 mio. kr.

Et nyt forskningsprojekt skal afprøve en helt ny behandlingsform, hvor stemmeforvrængning, avatars og virtual reality skal hjælpe skizofrenipatienter med at få kontrol over de – ofte negative og truende – stemmer, de hører.

Med såkaldt avatar-terapi vil danske forskere hjælpe skizofrenipatienter med hørelseshallucinationer med at få bedre kontrol over stemmerne i hovedet.

Mange patienter med skizofreni er plaget af hørelseshallucinationer. Hørelseshallucinationer optræder i form af stemmer, som oftest har et negativt indhold. Stemmerne skælder ofte ud eller virker truende.

Medicinsk behandling og kognitiv adfærdsterapi har en vis effekt, men der er en stor gruppe patienter, som hører stemmerne, selvom de har fået den bedste medicinske og psykoterapeutiske behandling, man aktuelt råder over.

Stemmeforvrængning og avatars

Derfor vil forskere fra Psykiatrisk Center København gøre brug af avatar-terapi, hvor terapeuter kan understøtte patienterne mere direkte i dialog med de plagsomme stemmer.

Ved terapiens start skal patienterne lave en liste med de negative udsagn, de hører fra stemmerne. Ved hjælp af et tegneprogram skal patienten tegne en avatar, som ligner den person, som ligger bag de hørelseshallucinationerne.

Ved brug af et stemmeforvrængningsprogram skal patienten indstille avatarens stemme elektronisk, så den til forveksling lyder som den stemme, som patienten hører i hovedet. T

Terapeuten kan så skifte mellem at tale som sig selv og som den ubehagelige avatar. Med avatarens stemme skal terapeuten sige nogle af de ubehagelig udsagn, som patienten har skrevet op på listen. Med sin egen stemme kan terapeuten opmuntre patienten i dialogen med stemmerne. Patienterne opfordres og støttes i at sige fra over for stemmerne, sige til stemmerne, at de ikke vil lytte til dem mere, og at stemmerne ikke kan bestemme over dem mere.

- Med avatar-behandling kommer behandlingen af hørelseshallucinationer op på et helt nyt niveau. Tidligere har man kun kunne støtte og vejlede patienterne. Med den nye behandlingsform kan vi faktisk ledsage patienterne ind i det univers, de frygter, og støtte dem mere direkte i deres konfrontation med stemmerne, siger Merete Nordentoft, professor ved Psykiatrisk Center København.

266 patienter starter i forsøget

Den nye terapimetode skal i første omgang afprøves som behandlingsform i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark. Virtual reality-formatet i behandlingen gør, at terapien kan udføres på lidt plads – fx under hjemmebesøg hos patienten.

Det er i første omgang 266 patienter med alvorlige hørelseshallucinationer, der skal indgå i et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen skal afprøve otte sessioner med avatar-behandling i virtual reality-format.

Den anden halvdel får et tilsvarende antal støttende samtaler. Professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København er leder af forsøget, som udføres i tæt samarbejde med de oprindelige opfindere af terapien, som er professor Tom Craig fra Institute of Psychiatry London og professor Mark Huckvale fra University College London. Den danske virksomhed Khora Aps skal stå for udviklingen af den VR-mæssige del af avatar-behandlingen.

Kontakt: