Thread

Kan integration og innovation gå hånd i hånd…

Periode
2017 - 2019
Innovationsfonden
4,8 mio.
Samlet budget
6,6 mio.

… og kan nøglen til begge findes i klædeskabet? I et strategisk forskningsprojekt finasieret af Innovationsfonden skal modeforskere skabe større viden om mode blandt flygtningekvinder.

Meningsfuld integration af flygtninge, som skaber værdi både for samfundet og for flygtningene selv. Det er formålet med Innovationsfondens strategiske satsning på innovative forskningsprojekter med fokus på integration.

- I 2015 modtog vi i Danmark det største antal flygtninge siden 2. Verdenskrig. Derfor besluttede Innovationsfonden, at afsætte 15 millioner kroner til projekter, som har fokus på nye veje til integration, hvor innovation og integration går hånd i hånd, siger Innovationsfondens scientific officer i social innovation Bettina Hauge.

Satsningen indebærer både en afdækning af, hvad der faktisk virker til at fremme integrationen, men også en afsøgning af helt nye og uprøvede veje til at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet og ind i de danske fællesskaber.

En af de utraditionelle veje går via mode, design og tekstilforskning.

I forskningsprojektet THREAD udvikler forskere fra Københavns Universitet og Designskolen Kolding større viden om, hvordan mode og stilreferencer udvikler sig blandt flygtningekvinder, og hvordan arbejdet med mode og tekstiler kan bidrage til integration.

Den viden kan modebranchen og designvirksomheder bruge til at opdage og opdyrke et helt nyt marked - gerne med deltagelse af flygtningene selv.

- Vores forskning kan give modebranchen ny viden om en meget stor gruppe af kunder – nemlig muslimske kvinder, som bor i Vesten og lever i en slags krydsfelt mellem arabisk og vestlig tøjkultur. Det er en gruppe kunder, som skaber deres egne skønhedsidealer ved at kombinere flere stilarter.

Sådan fortæller ph.d. og adjunkt på Designskolen Kolding Else skjold, som er formand for forskningsprojektet.

Læs om Innovationsfondens projekter til integration af flygtninge Flygtninge i Danmark skal hjælpes til at få fodfæste

Rød tråd fra mode og tekstilforskning til integration?

Projektets hovedformål er at anvende flygtningekvinders ofte oversete tekstile færdigheder som redskab til at styrke dem til at komme ind på arbejdsmarkedet. Kvinderne klædes på til det danske arbejdsmarked blandt andet ved, at de får mulighed for praktikforløb hos designere og tekstilproducenter.

Derudover bruger projektet forskellige værktøjer til at give flygtningekvinderne modet og evnerne til at kunne starte som iværksættere – blandt andet i samarbejde med Erhvervshuset i København, og Business Kolding.

Både hos modevirksomheden Henrik Vibskov og hos en kommende række af mode- og tekstilvirksomheder deltager flygtningekvinder i at sy og bidrage til udviklingen af nye kollektioner gennem praktikophold, mini-jobs, bestillingsarbejde eller timebetalt arbejde.

Forskerne vil undersøge, hvordan det bidrager på en anderledes måde til integrationen, når kvinderne indgår i fællesskaber, der har design og tekstiler som omdrejningspunkt.

- Mange af disse kvinder har nogle rigtig interessante kundskaber med sig i forhold til at arbejde med tekstiler. De lærer os en masse om deres håndværksmæssige metoder inden for tekstilhåndværk, siger Else skjold.

Forskning i mode blandt flygtningekvinder

Sammen med modedesigner og forskningsassistent Solveig Søndergaard laver Else Skjold desuden kvalitative studier hos flygtningekvinder fra Somalia, Syrien og Afghanistan.

- Vi tager hjem til kvinderne og beder dem tage alt tøjet ud af deres klædeskab. Så taler vi med dem om tøjet og de historier og minder, der knytter sig til de forskellige stykker tøj. Vi hører, hvordan de bevarer og udvikler deres stil, hvor de får deres stilmæssige referencer fra, og hvad de savner i de danske tekstiler, fortæller Else Skjold.

Denne forskningsmetode er anerkendt inden for modeforskningen.

Samtalerne giver indgående viden om kvindernes tøjpræferencer, og hvordan de shopper i et land, hvor tøjstilen er helt anderledes end der, hvor de kommer fra.

- Det er indsigter, der normalt er meget vanskelige at få, da denne gruppe kan være svær at få i tale. Danske modevirksomheder kan med den viden øge deres mulighed for at få andel i et ret stort marked inden for netop mode blandt kvinder med arabisk baggrund, siger Bettina Hauge fra Innovationsfonden.

Læs også: Museer vil gøre flygtninge til en del af fællesskabet

Lærer kunden at kende

Nogen af kvinderne har måske kun fået få beklædningsgenstande med, da de flygtede. De skal genskabe deres garderobe her i Danmark.

- Men tøjet i de danske butikker passer ikke til deres stil. Der ligger helt afgjort et marked her, fortæller Else Skjold.

Den type tøj kvinder med arabisk/muslimsk baggrund ofte foretrækker – for eksempel den syriske tredelte dragt med tøjklæde, kjole og bukser - kan man ikke købe særligt mange steder i Danmark.

Kvinderne må derfor selv sammenstykke deres egen stil. Det gør de typisk ved at købe tøj på nettet og måske kombinere med noget fra danske tøjbutikker. Den slags stilkombinationer kaldes ’modest fashion’ og er voksende marked, der er stort potentiale i for danske modevirksomheder.

Ifølge modedesigner Henrik Vibskov, som er partner i THREAD projektet, er det interessant for designbranchen med denne type forskning.

- Alt materiale, der kan give kulturelt og religiøst indblik, som kan bruges til at skabe noget nyt og åbne op for nogle nye markeder, er interessant for os som designvirksomhed. Det er super vigtigt med mere forskning i det her, siger han.

Læs også: Mode og tekstilhåndværk skal integrere flygtningekvinder

Fakta om modest fashion

Modest fashion er betegnelsen for en nyere strømning inden for mode, hvor man dækker større dele af kroppen og eventuelt har slør på. Der findes i dag et voksende antal modeuger om året med fokus på modest fashion – eksempelvis i Dubai, London, Jakarta, New York, Istanbul, Kuala Lumpur, og Araida (Rusland). En rapport fra Thomson Reuters anslog markedet for modest fashion til 44 milliarder dollars årligt i 2015. Altså et kæmpe marked, som THREAD-projektet skal udvikle en større viden om. Til gavn for danske tøjproducenter og modevirksomheder.

Partnere i projektet

Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet, Designskolen Kolding, Henriette Rolf Larsen (systuer i Husum og Tingbjerg), TERMplus v. Forsker Susanne Lervad, Modedesigner Henrik Vibskov, Albertslund Vikingelandsby, Tekstilformidleruddannelsen ved UCC