Flygtninge i Danmark skal hjælpes til at få fodfæste

Innovationsfonden investerer nu i tre projekter, som skal udvikle ny viden og metoder til at forbedre integrationen af flygtninge i Danmark.

Innovationsfonden ønsker at imødekomme behovet i samfundet for en bedre integration af flygtninge. Det gælder i særlig grad aktiviteter, der tager fat i udfordringer omkring integration, så det i højere grad er muligt at realisere det potentiale, som  den enkelte flygtning kan rumme.

Med investeringer på i alt 17,3 mio. kroner i tre projekter er det målet at forbedre integrationen af flygtninge gennem helt nye tiltag på området. Endelig skal det kortlægges, hvilke tiltag der virker bedst, og hvor indsatsen fejler.

Projekterne byder på hvert sit fokus

  • I projektet ’Cultural Citizenship and Innovation’ sikrer danske museer, at flygtninge introduceres til det danske samfund. Samarbejdet vil med Nationalmuseet ,Arbejdermuseet, andre kulturhistoriske museer, Københavns Universitet, Det Syriske Kulturinstitut i Danmark og De Danske Sprogcentre gøre flygtningene til en del af det danske fællesskab gennem historisk og kulturel indsigt. Projektet skal udvikle flygtningenes kompetencer og udvikle koncepter, som kan supplere indsatsen for bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig kan flygtningene hjælpe museerne med at udvikle eksempelvis brochurer målrettet publikum med anden etnisk baggrund end dansk.
     
  • Projektet ’Den Røde Tråd’ giver flygtningekvinder mulighed for at udfolde deres kompetencer inden for mode- og tekstilverdenen i samarbejde med danske designere. Ved at blive sat sammen med danske designere og entreprenører styrkes muligheden for integration og samtidig dannes der grobund for udvikling af helt nye produkter inden for mode og tekstilhåndværk. Kvinderne får indblik i det danske arbejdsmarked, og projektet tager dermed fat på den udfordring, det er at få netop kvindelige flygtninge i arbejde. Blandt projektets deltagere er modedesigner Henrik Vibskov, som i projektet vil arbejde sammen med flygtninge om design- og produktudvikling.
     
  • Projektet EARN skal kortlægge kommunale integrationsindsatser og analysere, hvad der virker bedst, når flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet. Der har længe været et ønske om at kortlægge, hvilke kommunale indsatser, der virker, når man forsøger at få indvandrere ud på det danske arbejdsmarked, og projektet vil kortlægge og effektmåle, hvordan det er gået dem, der har deltaget i forskellige kommunale tilbud, som har haft til hensigt at hjælpe dem i job. Dernæst udvikler og tester projektet udvalgte integrationstiltag for at sikre, at de har den ønskede effekt i kommunerne.

De tre projekter er med til at dække forskellige aspekter, lige fra kulturmødet med det danske samfund over udfoldelse af flygtningenes egen kompetencer til integrationen på arbejdsmarkedet.

Om projekterne
Flygtningeopslaget

Innovationsfonden offentliggjorde oprindeligt flygtningeopslaget den 16. maj 2016: Integrationsindsats med fokus på flygtninge.

Læs også
Kontakt

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk