Fremtidens ældrepleje er lige om hjørnet

Innovationsfonden investerer i en række nye teknologier, der løfter den danske ældrepleje og giver personalet på landets plejehjem mere tid til omsorg. Især to store projekter er på vej til at gøre de ældres liv bedre – allerede fra næste år.

25. oktober 2017

En af de største udfordringer for fremtidens Danmark er den voksende ældregruppe. Velfærdsudgifter til ældrepleje overstiger allerede 250 milliarder kroner om året og kommer uundgåeligt til at stige drastisk i takt med, at den danske befolkning bliver ældre år for år.

Ældreplejen er allerede nu presset på tid og personale, og det bliver stadig sværere at finde tid til ekstra omsorg ud over det mest basale. Både personalet og de ældre på landets plejesteder søger mere tid til de ”ekstra ting” som at snakke sammen, gå ture og generel menneskelig kontakt, der hæver livskvaliteten. De varme hænder har med andre ord selv brug for en håndsrækning.

Hjælpen er på vej fra moderne teknologi, som Innovationsfonden investerer i. To store projekter fra danske universiteter udvikler teknologier til personalet på de danske plejehjem. Målet for begge er at aflaste dem fra nogen af de mere monotome opgaver, som teknologi kan overtage, så der skabes mere tid til at gøre det, som en maskine ikke kan; yde omsorg og selskab til de ældre.

Kunstig intelligens opdager sygdomme
En af de største udfordringer på danske plejehjem er, at mere end tre fjerdedele af hjemmenes beboere lider af en demenssygdom. Det gør det svært at vide, hvornår folk oplever andre helbredsmæssige problemer, fordi de ofte ikke er i stand til selv at fortælle om dem.

Her kommer moderne teknologi allerede til hjælp mange steder i Danmark. Intelligente gulve registrerer, om de ældre står op mange gange om natten. Det kan hjælpe med at fortælle, om de har udviklet en eventuel urinvejsinfektion, der skal tages ekstra hånd om. Teknologien kan også alarmere personalet, hvis en beboer falder om og har brug for hjælp.

Man bruger også andre systemer som mobile sensorstave, der opfanger bevægelser forskellige steder i boligen, samt registrering af brug af belysning. Alle disse systemer kan hjælpe personalet og beboerne på de danske plejehjem, men de opfylder ikke deres fulde potentiale. For at kunne gøre det, er de nødt til at kunne tale sammen.

Projektet PACE (Proaktiv Omsorg for Ældre Borgere med Demens) er i gang med at udvikle et system, hvor de forskellige teknologier kan samle deres data ét sted, så man nemmere og hurtigere kan se, hvornår folk har brug for hjælp. Kunstig intelligens vil kunne analysere datamængden for at se, hvornår folk har brug for ekstra pleje. Teknologien hjælper på den måde personalet med at få mere tid til det, de helst vil bruge tiden på: Menneskelig kontakt med de ældre.


Tvklip fra TV2/Lorry: Kl. 19:30 den 3. oktober

Robotter hjælper med at løfte i flok
SDU er en anden slags hjælper på vej. Projektet SMOOTH udvikler en robothjælper, der kan tage sig af mange af de manuelle rutineopgaver, der tager alt for meget tid på nutidens plejehjem. Robotten skal kunne bære mad, vasketøj og skrald frem og tilbage, men også give de ældre en støtte, der kan hjælpe dem med at gå rundt.

Allerede næste år skal robotten rulle ind på Ølby Ældrecenter i Køge. Udover at klare praktiske opgaver, skal den også kunne servere, føre en samtale og holde øje med de ældres velbefindende. Alt sammen for at give de ansatte mere tid til omsorg og pleje.

Social innovation har altid og vil altid være en essentiel del af den pleje, vi giver samfundets ældre. Disse to projekter er bare eksempler på, hvordan Danmarks kloge hoveder konstant forbedrer forholdene for det hårdt prøvede sundhedsvæsen.

Innovationsfonden er stålfaste i arbejdet med at løfte de projekter, der kan forbedre vilkårene for de mest udsatte danskere. Hvis vi i Danmark i fremtiden skal kunne tage vare om vores ældre med værdighed og omsorg, og det skal vi, så er social innovation og udvikling en absolut nødvendighed. 

To fondsinvesteringer der forbedrer ældres livskvalitet

SMOOTH

Kontakt
Syddansk Universitet, Projektleder Norbert Krüger
Tlf. 2778 7483 Mail: norbert@mmmi.sdu.dk

Robotize, Torben Hansen 
Mail: torben.hansen@robotize.dk

Teknologisk Institut, Troels Oliver Vilms Pedersen
Mail. tovp@teknologisk.dk

PACE

Kontakt
DTU, Lektor Anders Stockmarr
Tlf. 4525 3332

AAU København, Lektor Søsser Brodersen
Tlf. 9940 2977

Kullegaard, Partner og arkitekt Kasper Kullegaard
Tlf. 2275 5413

Læs også

Kontakt fonden

Kommunikationsmedarbejder, Patrick Lehto Larsen
Mail: patrick.lehto.larsen@innofond.dk
Tlf. 6190 5008