Danmark i bevægelse kræver nye samfunds-løsninger

Når Innovationsfonden foretager investeringer, er det vigtigt at være på forkant med udviklingen i samfundet – om det er økonomisk, socialt eller teknologisk. Fonden må og skal altid være i bevægelse - af samme grund præsenterer vi om kort tid en investeringsstrategi for fremtidens samfundsudfordringer.

25. oktober 2017

Af Jens Maaløe, formand for Innovationsfondens bestyrelse.

Social innovation er et af de områder, hvor Innovationsfonden har bevæget sig med syvmileskridt siden sin etablering i 2014. Der er store samfundsmæssige gevinster i at skabe innovation i det offentlige, der kommer borgerne til gavn i form af bedre og mere effektive løsninger. En vigtig del af denne udvikling er drevet af digitalisering, men der er mere til historien end nem-id og digital post.

Hvis vi i Danmark vil sikre velstand og offentlig service til den næste generation, må vi fortsat udvikle løsninger, der imødegår vores sociale og samfundsmæssige udfordringer. Tre eksempler er demografi, uddannelse og social arv:

Demografi. Som i store dele af Europa oplever vi i Danmark en demografisk udvikling mod et mere aldrende samfund. Allerede i 2030 forventes det, at mere end hver femte dansker vil være 65 år eller over. Det giver helt åbenlyst udfordringer, hvis en stadigt større del af vores hverdag skal foregå med digitale løsninger og hjælpemidler – for slet ikke at tale om sundhedsudgifter, der allerede i dag udgør næsten en tredjedel af statens samlede udgifter.

Uddannelse. Hver femte unge, der afsluttede folkeskolen i 2008, havde i begyndelsen af i år stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Samtidig har vi i Danmark udfordringer med et for stort frafald på vores uddannelser. Som eksempel dropper hver fjerde studerende ud fra de længerevarende videregående uddannelser.

Social arv. Danmark er et af de lande, der har sværest ved at bryde den sociale arv på uddannelsesområdet, hvilket netop er dokumenteret i en analyse fra World Bank Group

I Innovationsfonden arbejder vi målrettet med disse og lignende udfordringer. Fonden har introduceret begrebet Societal Readiness Level i de største projekter, så der er fokus på samfundets parathed til at tage imod de løsninger, som udvikles. Fonden beder allerede i dag projektansøgere redegøre for, hvordan de forventer at integrere deres løsning i det danske samfund - herunder opkvalificering, efteruddannelse mv. Det er et helt centralt element i fondens arbejde og investeringer, og vil ligeledes indgå centralt i den nye investeringsstrategi for fremtidens samfund.

Vi skal til stadighed gøre tingene smartere, hurtigere, bedre og mere effektivt, og her bliver nye løsninger helt centrale. For teknologi alene løser ikke vores udfordringer som samfund. Det er integration af ny teknologi i en kvalificeret befolkning med kompetencer til at løfte teknologien, der gør hele forskellen.

I kølvandet på disse ambitioner præsenterer Innovationsfonden om kort tid en særlig investeringsstrategi inden for samfund og social innovation under overskriften ”Fremtidens samfund”. Strategien vil tage temperaturen på Danmark netop nu og udpege mulige veje til et sammenhængende og velfungerende dansk samfund.

Det handler basalt set om at udvikle de bedste rammer for at leve, arbejde og trives i Danmark, så vi bevæger Danmark i den rigtige retning.


Jens Maaløe, formand for Innovationsfondens bestyrelse

Tre eksempler på investeringer i social innovation

Grand Solutions

 • Fremtidens ældrepleje er lige om hjørnet
  To store projekter er på vej til at gøre de ældres liv bedre – allerede fra næste år. Læs mere
 • Fondsprojekt skal samle viden om skolefravær
  Elevernes trivsel i folkeskolen er vigtig, hvis de skal nå i mål med en videregående uddannelse. Fonden investerer i det første danske projekt nogensinde, der skal kaste lys over hvordan børnene fastholdes på det gode spor. Læs mere

InnoBooster

 • Kunstig intelligens skal redde liv
  Sekunder gør forskellen mellem liv og død ved opkald til alarmcentralen under et hjertestop. Læs mere

Strategi for udfordringerne i 
fremtidens samfund

 • Innovationsfondens kommende investeringsstrategi for Fremtidens Velfærdssamfund hviler på fondens lovgrundlag, Danmarks Statistik, diverse analyser og rapporter fra blandt andre SIRI, EU, FN, Vidensrådet for Forebyggelse, Produktivitetskommissionen, Velfærdskommissionen samt relevante nationale strategier.
 • Desuden er der indhentet værdifuldt input til strategien fra møder og workshops med forskere, organisationer, civilsamfundsaktører samt fra arbejdet med FORSK2025.
 • Investeringsstrategien forventes udgivet i løbet af november 2017.