Ørred

Ny avlsteknik skal gøre fisk sunde på rekordtid

Opdrætsørreder verden over vil i de kommende år få et langt bedre liv med færre sygdomme. Det er målet med et nyt samarbejde mellem fiskeforskere fra Københavns Universitet og ægproducenten Aquasearch ApS, som Innovationsfonden har investeret 7 mio. kr. i. Projektet skal højne fiskesundheden - ikke alene i Danmark, men i hele verden.

Fisk kan som alle andre dyr blive syge, når forskellige mikroorganismer angriber dem. Det drejer sig både om bakterier, virus og parasitter, som hver især kan forårsage betydelige tab i opdrætssektoren.

Heldigvis har nogle fisk medfødte egenskaber, der gør dem i stand til at bekæmpe sygdommen på et tidligt tidspunkt. Derfor vil det gavne både dyrevelfærd, miljø og økonomi, hvis man opdrætter fisk, der fra naturens side holder sig raske.

Og det bliver nu en realitet med ny DNA-teknologi, der gør det muligt på meget kort tid at selektere forældrefisk med særligt gode gener.

Resultatet er, at man på få måneder - frem for adskillige år - kan nå frem til en produktion af ørreder, der har modstandskraft mod fem af de mest problematiske sygdomme.

Fisk vil dominere fremtidens produktion af animalsk protein
Den nye teknologi, der skal skabe sunde fisk på rekordtid, er en del af projektet TECHFISH, der er støttet af Innovationsfonden. Konsortiet bag projektet er sammensat af Københavns Universitet og avlsfirmaet Aquasearch ova ApS.

Projektet har et stort potentiale, da opdræt af fisk faktisk er den mest ressourceøkonomiske produktion af animalsk protein, vi kender til.

Fiskene er nemlig de vekselvarmedyr, der suverænt bedst omdanner hovedparten af deres foder til opbygning af kød, hvorved fiskeopdrætterens bidrag til CO2-udledning (pr kg produceret kød) til atmosfæren er markant lavere sammenlignet med andre dyrearter.

Fremtidens produktion af animalsk protein, der skal tage hensyn til klima og miljø, forventes derfor at blive domineret af bl.a. fiskeopdræt. TECHFISH-projektet skal sikre, at det sker med minimalt miljøaftryk.

DNA-teknikker kan udvælge forældrefisk med gode egenskaber
Konkret indeholder projektet nye DNA-teknikker, som på rekordtid vil hjælpe med at udvælge de fisk, der fra naturens side har en stor modstandskraft mod fem forskellige sygdomme, der udfordrer dyrevelfærd og miljø.

Som noget nyt kan man nemlig med de nye teknikker se bort fra de traditionelle avlsmetoder, der er langsommelige, idet man for hver generation skal vente op til fire år, før ørreden er kønsmoden og kan bidrage til en ny generation af fisk med de ønskede egenskaber.

Med TECHFISH-projektet kan man overstå den proces på fire til seks måneder.

Ifølge projektleder, professor Kurt Buchmann fra Københavns Universitet, kan projektet både spare fiskeliv og forbedre velfærd og miljø i fiskeopdrætsanlæg.

- Forskerne i vores projekt har stor erfaring med at udvælge fisk, der enten er meget modtagelige over for en given sygdom eller omvendt fremviser en høj grad af modstandskraft. Kombineret med de nye DNA-teknikker vil vi kunne kæde sygdomsresistens sammen med specifikke områder i fiskens genom. Vores vision er, at vores fisk har et så godt liv som muligt med en høj sundhedsstatus, så de nye teknikker, der kan udvælge forældrefisk med de gode egenskaber, vil være et godt redskab til at nå i mål. Avl af sygdomsresistente fisk vil ikke alene spare fiskeliv, men også forbedre velfærd og miljø i opdrætsanlæg.

Projektpartner og direktør i Aquasearch ova ApS, Torben Nielsen, vurderer, at dansk eksport af ørredæg med de gode gener vil stige markant:

- Produktet vil kunne vinde en stor del af verdensmarkedet, hvor der pt. bruges tre milliarder æg om året. Traditionel avl og selektion af fisk med særlige egenskaber tager mange år, idet man må vente tre-fire år, før de små ørreder er blevet kønsmodne og kan bruges til avl. Med den nye tilgang og brug af de nye DNA-teknikker kan man allerede på mindre end et år stå med en ny generation af fisk med de efterspurgte egenskaber, siger Torben Nielsen.

Fakta
Investering
Åben sektion, Investering

Program: Grand Solutions 

Innovationsfondens investering: 7 mio. kr.

Samlet budget: 10 mio. kr.

Projektets varighed: 3 år

Officiel titel: TECHFISH: Novel DNA technology securing fast breeding of disease resistant rainbow trout

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Kurt Buchmann, professor, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Veterinær- og Dyrevidenskab
Tlf.: 23 98 30 65

Torben Nielsen, Direktør, Aquasearch ova ApS
Tlf.: 76 80 10 16

Jens Bomholt, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf.: 61 90 50 45