laptops set oppe fra

Nye iværksættere er klar til Innofounder Experienced forløb

Et nyt hold af iværksættere med erhvervs- eller forskningserfaring får mulighed for at gøre deres innovative ideer til virkelighed.

På det seneste hold af iværksættersporet, Innofounder Experienced, skal 44 dygtige og iderige iværksættere arbejde på, at få deres ideer omsat til markedsklare løsninger. Fra rengøring af genanvendelige sugerør med ultralyd til nye læringsmuligheder for elitesportsudøvere er idéerne vidtrækkende og løser mange forskelligartede problemstillinger.

I 12 måneder modtager alle iværksætterne en månedlig ydelse til at accelerere udviklingen af deres iværksætteridé.

Innofounder Experienced giver tilskud til iværksættere med en innovativ idé, som kan blive en økonomisk bæredygtig forretning.

Læs mere om Innofounder Experienced her.

Marine Scrubber

Sensor til dokumentation af svovlindholdet efter en marine scrubber
Mange danske skibsejere har valgt at anvende en marine-scrubber til rensning af udstødningsgassen for at imødekomme de globale svovlkrav, der trådte i kraft for skibsfarten 1. januar 2020.

Det er et lovkrav kontinuerligt at måle koncentrationen af svovl efter scrubberen, men flere oplever udfordringer, da de gasanalysatorer, som anvendes, kun kan måle på en helt ren gas. Dog er det er vanskeligt at holde filtre, som skal fjerne sodpartikler og fugt i den prøvegas, der måles på, rene, og derfor er det en udfordring at måle med de gasanalysatorer, der er på markedet. Derudover er gasanalysatorerne følsomme over for de vibrationer og den varme, der hersker i skorstenen på et skib, da de primært har været udviklet til landbaserede industrier.

Udviklingen af en ny og billigere sensor vil hjælpe skibsejere med at dokumentere, at deres scrubbere virker, som de skal. Ideen er at måle restindholdet af svovl i gassen ved at udtage en lille strøm af prøvegas og bringe den i fuldstændig kontakt med en vandstrøm, og herefter måle pH-værdien af vandet. På et skib genereres vand ved destillation af havvand og indeholder derfor ikke væsentlige mængder kalk. Der vil derved være en entydig sammenhæng mellem mængden af svovl i gasfasen og pH-værdien af vandet.

Innofounder
Jens Peter Hansen

bananatura

Bananatura - Næringsrig, bæredygtig plantebaseret drik
Der er en voksende interesse for plantebaserede produkter, der kan udgøre et bæredygtigt alternativ til blandt andet mælk. Den stigende interesse øger behovet for, at denne form for produkter skal være næringsrige, velsmagende og let tilgængelige. De behov tager Bananatura udgangspunkt i med virksomhedens næringsrige plantebaserede drikke, der med en ny teknologi kan udtrække næringsstofferne fra fuldkorn, som efterfølgende kan tilføres til opskriften, der blandt andet indeholder frugtjuice med reduceret sukker.

Innofounder
Sander Sieuwerts

Web
www.brannatura.com

FoodRefurb

FoodRefurb - indsamler og genanvender emballeret brødaffald
I dag udgør brødaffald fra danske detailkæder otte procent af deres brødindkøb. Dette spild afhentes enten til forbrænding eller til biogasproduktion, og ofte skal butikkerne betale for at komme af med deres affald. Af samme årsag har detailkæderne et ønske om at finde nye måder til at minimere deres spild.

FoodRefurb har udviklet et nyt koncept baseret på indsamling af emballeret brødaffald med henblik på at tilføre dette ny værdi. Dette sker gennem anvendelse af en digital teknologi til fraktionering af affaldet samt robotteknologi til at adskille affaldet fra emballagen. I dag afemballeres brødet i en hårdhændet proces, hvor det blandes med vand, andet madaffald og plastrester. Herefter sendes det til biogas eller forbrænding. FoodRefurbs teknologi adskiller sig fra eksisterende løsninger ved at være mere skånsom og dermed øges muligheden for genanvendelse.

Innofounder
Henrik Ottesen
Birger Parsberg Olesen

Avallone

Avallone – Teknisk platform der sætter virksomheder i stand til at stoppe finansiel kriminalitet
Som en del af kampen mod finansiel kriminalitet såsom hvidvask, terrorfinansiering og skattesvindel, kræver banker og andre tredjeparter mere Know-Your-Customer (KYC) information om deres kunder, herunder særligt virksomheder. Det er nødvendigt for at forstå virksomhedens ejerstruktur, dens primære aktiviteter og markeder.

Den måde, virksomheder i dag holder styr på og deler disse informationer, er ressourcekrævende, reaktiv og ofte mangelfuld. Der findes ikke en teknologisk løsning, der kan hjælpe virksomhederne med at indsamle og dele informationen. Det vil Avallone lave om på med sin platform, der gør det muligt for virksomheder at systematisere og automatisere disse processer og dermed bidrage til bekæmpelsen af finansiel kriminalitet.

Web
www.avallone.io

Innofounder
Anders Meinert Jørgensen
Martin Albertsen

digishare

DigiShares -  Blockchain-software til håndtering af kapitalrejsning for ejendomsprojekter
Investeringer i ejendomsprojekter er normalt kun tilgængelige for investorer med store frie værdier, som kan investere minimum 750.000 kr. Disse investeringer er typisk meget illikvide, og investorerne er bundet i adskillige år. Der eksisterer kun meget begrænset international handel med ejendomsandele, og den nuværende infrastruktur til investering og handel er meget ineffektiv og omkostningstung.

DigiShares løsning er en platform, der tillader udstedelse, håndtering og handel med aktier i ejendomsprojekter og andre projekter med digitale aktiver så som vindparker, skibe, dyr kunst, osv.

Aktierne repræsenteres som tokens på blockchain. Det gør det billigere og langt mere effektivt at overføre og handle aktier, vedligeholde ejerbogen, udbetale udbytte og gennemføre afstemninger.

Web
www.digishares.io

Innofounder
Claus Skaaning

eco interact

Eco InteractPlatform skaber gennemsigtighed omkring salg af CO2-kvoter
Der udledes mere CO2 end nogensinde før, og samtidig mindskes klodens samlede skovarealer. Det resulterer i, at karbonoptaget mindskes og udfordringerne omkring klimaet øges.

Skovrejsning er en af løsningerne, der kan sikre karbonoptaget - og ved at finansiere klimaprojekter med salg af CO2-kvoter rejses mere skov. Dog er adgangen til CO2-kvoterne samt handel med disse svært tilgængelig og bureaukratisk.

Ved brug af machine learning, satellit fotos og algoritmer udarbejder Eco Interact en cloud-platform, der giver evidens for karbonoptaget. Løsningen skal bruges som platform for udlodning og handel med CO2-kvoter, hvilket skal gøre skovrejsning lettere at realisere og finansielt rentabelt for dermed at øge klodens skovarealer.

Innofounder
Kristoffer Falk Qvist
Christopher Faber

Triplea robotics

TripleA Robotics - Værktøjsvekslersystem til kollaborative robotter
Til automatisk værktøjsskift på kollaborative robotter (cobots) anvendes i dag traditionelle automatiske værktøjsvekslere til industrirobotter, der kræver specialistkompetencer at anvende.

TripleA Robotics udvikler et værktøjsvekslersystem designet specifikt til cobots, som en trænet operatør kan installere på få minutter og programmere alene ved at vise robottens bevægelse vha. den indbyggede ”teach”-funktion, som cobots har. Da løsningen ikke indeholder elektriske eller pneumatiske komponenter i låsemekanismen, som det er tilfældet med eksisterende løsninger, er TripleA Robotics’ løsning særlig nem at installere og anvende.

Web
www.triplea-robotics.com

Innofounder
Christian Lyhr Jensen

Wibe

Wibe - Rengøring af genanvendelige sugerør ved ultralyd
Engangssugerør af plastik vil blive forbudt i EU i 2021. Det er derfor nødvendigt at finde et bæredygtigt og rentabelt alternativ til restaurationer og barer. På nuværende tidspunkt ses papirsugerør som en direkte erstatning til plastiksugerør, men de afhjælper ikke "brug og smid væk"-kulturen. Derudover bliver papirsugerør hurtigt opløst i drinken sammen med den lim, der binder papiret. Begge dele giver en bismag til drinken og kan potentielt være sundhedsskadelig.

Genanvendelige sugerør er på nuværende tidspunkt ikke en attraktiv løsning for restauranter, da opvaskemaskiner ikke kan rengøre dem indvendigt. Det er derfor en svær og langsommelig rengøringsproces med manuel gennemløb af en børste.

Wibe er et brugervenligt plug&play-produkt, der via ultralydsrensning muliggør en nem og prisvenlig rengøring af genanvendelige sugerør. Løsningen er let at integrere i et køkken, prismæssigt overkommelig og er et bæredygtigt alternativ til ”brug og smid væk”-løsningerne, der findes på markedet nu.

Web
www.wibe.io

Innofounder
Kenneth Rueskov Møller
Jesper Gørløv Bugge

pipe bio

PipeBio – En couldbaseret bioinformatikplatform der muliggør hurtigere udvikling af biologiske lægemidler
Farmaceutiske virksomheder fokuserer mere og mere på biologisk medicin, som antistoffer og andre små peptider. DNA-sekventering og -analyse er en naturlig og integreret del af disse virksomheders forskning men i kraft af, at moderne DNA-sekventering generer meget store datamængder, er der opstået markante udfordringer i dataanalysen. Det er en omkostningstung og ofte langvarig proces, som ofte kræver at computerprogrammører og biologer arbejder tæt sammen.

PipeBio udvikler en cloudbaseret software platform, som tager kompleksiteten ud af dataanalysen, og istandgør forskere til at analysere og validere store mængder data gennem en simpel brugergrænseflade.

Web
www.pipebio.com

Innofounder
Jannick Dyrløv Bendtsen
Owen Bodley

nextfood

Nextfood – friske bæredygtige grøntsager hele året
Nextfood gentænker fødevareforsyningskæden fra jord til bord. Med et netværk af automatiske indendørs vertikale farme leveres frisk, lokalt produceret og pesticidfrit grønt året rundt til gavn for smag, sundhed og klima.

Sensorer og aktuatorer fjernstyret af en maskinintelligens og Nextfoods planteeksperter gør produktionen nem, effektiv og forudsigelig for Nextfoods partnere, som driver farmene, uanset om der er tale om en stor indendørs farm eller en lille in-store farm i en restaurant eller et supermarked.

Ved varsomt at styre planternes naturlige input faktorer sikres god smag og næringsindhold med minimalt ressourceforbrug. Samtidig reduceres madspild kraftigt, da produktionen er ordre drevet og uafhængig af vind og vejr.

Web
www.nextfood.co

Innofounder
Rasmus Bjerngaard
Hannes Lindal

Simplewire

Simplewire – nyt digitalt udstyr til effektivisering af byggebranchens elfagområde.
Byggebranchen er plaget af et højt kompleksitetsniveau og stigende krav til kvaliteten af elinstallationer, og branchen mangler de rigtige værktøjer til at løse de udfordringer, som dette medfører.

Simplewires løsning fjerner besværlige arbejdsgange og optimerer kvaliteten af installationerne, så bygninger i industrien bliver mere person- og driftssikre.

Med Innovationsfondens InnoFounder Experienced program skal Simplewire arbejde på, at få startet virksomheden op, få etableret patent og blive modne til større kapitaltilførsel.

Innofounder
Dennis True
DUSK

Dusk - bæredygtig intimpleje tilpasset den enkelte kvinde
DUSK vil redefinere fremtidens femcare og være en fullservice til kvinders underliv med skræddersyede, sunde og bæredygtige intimprodukter indenfor bl.a. menstruation, sex, fertilitet og overgangsalder.

Missionen er, at kvinder selv skal være med til at idégenerere på nye produkter og services og således være med til at ændre fremtidens femcare sammen. Derfor inviterer Dusk til et community og et innovations lab om intim sundhed under navnet DuskLab.

Web
www.dusk.dk

Innofounder
Christina Høgh Selmer Kirk
Sine Cecilie Laub

Nomi

NOMI - Organisationer med indsigt
Ved brug af kunstig intelligens giver NOMI indsigt i en organisation, så kompetencer og viden præcist lokaliseres, og sociale strukturer synliggøres.

Organisationer når hurtigt en størrelse, hvor det bliver svært at overskue relationerne og vide, hvem der ved hvad. Ved brug af kunstig intelligens leverer NOMI svarene på de mange spørgsmål, der kan være svære at besvare. Ud fra organisationens eksisterende datakilder (mail, kalender, dokumenter, chat mv.) danner NOMI et konstant opdateret relations- og kompetenceoverblik for alle i organisationen, og der kræves ingen manuelle input.

Relationsoverblikket viser, hvem der kommunikerer med hvem, identificerer flaskehalse og forbindelsespersoner, ser på hvordan specialister er forbundet og hvordan nyansatte går i indgreb med kolleger. Kompetenceoverblikket gør det muligt at søge efter kolleger med specifikke kompetencer. NOMI danner på den måde et livebillede af organisationen, som man gennem en søgemulighed kan navigere i.

Innofounder
Sune Danni Hansen
Ronnie BalleRelay

Vokalo - giver nye læringsmuligheder i sportens verden
Vokalo optimerer sportens læringsmiljøer ved at muliggøre anerkendte læringsprincipper og unikke kommunikationsanalyser, der begge forbedrer præstationer ved at øge motivation og træningskvalitet.

I mange sportsgrene begrænser distance, støj og indgroede træningsmetoder atleternes læringsmuligheder under træning. Trænere coacher med udgangspunkt i praktiske og fysiske forhold - og ikke efter anerkendte læringsprincipper for optimale læringsmiljøer. Dermed opnår atleter ikke deres fulde potentiale. Vokalo er valideret og udarbejdet gennem interviews med personer inden for elitesport, forskere, professorer og i tæt samarbejde med Dansk Idrætsforbunds Innovationslab.

Vokalo består af atletenheder samt en app, hvor træneren nemt og fleksibelt vælger hvilke atleter, der skal have feedback. Dermed kan træneren give øjeblikkeligt segmenteret feedback, hvilket studier påviser øger motivation, træningseffektivitet og accelererer læringskurven.

Som de første på markedet optager Vokalo desuden atleters kommunikation og anvender det i kundeefterspurgte analyser. Dermed forbedrer produktet Vokalo Live den praktiske læring og produktet Vokalo Analytics den refleksive læring.

Web
www.vokalo.io

Innofounder
Jakob Hjort Nygaard
Jens Knudsen

SMALLrevolutions

SMALLRevolution - Inventar i 100 pct. genanvendt plast
SMALLRevolution designer og producerer ude- og indeinventar i 100% genanvendt plast. Virksomheden har opbygget et kredsløb af affald, som betyder, at de har styr på deres leverandører af plastikken, og på den måde kan omdanne “dødsdømt” plast til bæredygtigt inventar.

På 50 år er den globale produktion af plast steget eksponentielt. Hvis udviklingen fortsætter, regner man med, at produktionen i 2034 vil være ca. 600 mio. tons. I Danmark genanvendes kun 15 pct. af al plastaffald. Der skal derfor sættes ind med innovation inden for genanvendelse af plast.

Genanvendelse af plast er en god, men uudforsket løsning. Pt. er designmulighederne begrænsede og meget få tilbyder reelt cirkulære produkter, som tilfredsstiller den moderne forbruger. SMALLRevolutions tilbyder, som de eneste på markedet, produkter baseret på 100 pct. genanvendt plast, der er farverige, men ikke er tilsat pigmenter eller lim. Dermed sikres, at samme materiale kan genanvendes igen og igen.

SMALLRevolutions øger genanvendelsesgraden af plast og sparer miljøet for udledning af CO2. For hvert genanvendt produkt på ca. 4 kilo, spares miljøet for 9,5 kilo CO2.

Web
www.smallrevolution.dk

Innofounder
Nana Arendse Ekegren Baggesen
Mie Mogensen

Utiligize

Utiligize - Intelligent asset management-software til forsyninger
Samfundet skal elektrificeres og energistyrelsen peger på, at der i 2030 skal være 1 million elbiler i Danmark. Samtidig skal alle toge elektrificeres, og stigningen i antallet af varmepumper og solceller fortsætter. Det koster penge, fordi forsyningsselskaber skal investere i kraftigere infrastruktur som kabler og transformere. I dag skifter forsyninger komponenter efter tommelfingerregler om tekniske levetider. Asset Life anvender statistiske modeller til at beregne mere præcise levetider og kapacitetsbehov, der reducerer forsyningers omkostninger med 25%.

Asset Life er den eneste løsning, der optimerer drifts- og investeringsbehov med prognoser for indfasning af grøn omstilling. Det gøres gennem identificering af elbilsbelastninger ved brug af maskinlæring på luftfotos.

Web
www.utiligize.com

Innofounder
Kalle Thorbjørn Scharff Hansen
Emil Mahler Larsen
Peter Mahler Larsen

secondcirle

SecondCircle – hjælper virksomheder med at blive CO2-neutrale
SecondCircle vil hjælpe virksomheder verden over med at nedbringe CO2-udledningen, ved at fange og omdanne deres CO2 til værdiskabende kemikalier og proteiner. 

Hvert år udledes 40 gigaton CO2 i atmosfæren. CO2-kvoter stiller krav til virksomheder om at reducere deres udledning, og derudover er der stor efterspørgsel på produkter som ikke skader vores miljø under produktionen. Det sætter krav til de virksomheder, der ønsker at gøre en forskel og søger løsninger til at reducere deres CO2-udledning og på sigt blive CO2-neutrale.

SecondCircle har udviklet en teknologi, der kan konvertere CO2 til kemikalier og proteiner ved brug af bakterier. Hermed skaber de værdifulde produkter af CO2, som ellers ville være udledt til atmosfæren. Processen er også udviklet med henblik på at holde alle omkostninger så lave som muligt.

Web
www.secondcircle.bio

Innofounder
Torbjørn Ølshøj Jensen
Stephanie Redl

AI Alpha Lab

AI Alpha Lab - hjælper professionelle investorer med at træffe bedre investeringsbeslutninger
AI Alpha Lab kombinerer investeringsindsigt med kunstig intelligens for at skabe fremtidens investeringsmodeller. Modellerne bygger på et unikt baysiansk neuralt netværk, der ud over at levere afkastestimater på værdipapirer også kan håndtere og kvantificere den usikkerhed, der i sagens natur er forbundet med sådanne estimater. Ved at bruge både afkast og usikkerhed aktivt, skaber AI Alpha Lab stærke og robuste investeringsmodeller, som kapitalforvaltere kan bruge i deres investeringsprocesser til at skabe bedre langsigtede afkast.

Gennem Innofounder Experienced forløbet vil AI Alpha Lab videreudvikle sine investeringsmodeller og blandt andet udvikle en model, der kan estimere virksomheders nøgletal, herunder omsætning, indtjening og bogført værdi.

AI Alpha Lab henvender sig udelukkende til institutionelle investorer såsom pensionskasser, kapitalforvaltere og private fonde.

Web
www.aialphalab.com

Innofounder
Morten Sterregaard-Feltsen
Morten Blinkenberg Ketting
Mikkel Brichthor Petersen

Almaknit

AlmaKnit – unikke strikkeoplevelser gennem et designværktøj og tilhørende opskriftsgenerator
Almindelige strikkeopskrifter giver ikke meget frihed til strikkeren. Størrelse, snit og garntype er allerede valgt på forhånd. Som strikker er frustrerende, at bruge lang tid på at lede efter opskrifter, og man ender tit med en, som ikke passer helt på alle parametre. Det er ærgerligt at investere tid og dyrt garn i et strikkeprojekt, der ikke giver et optimalt slutprodukt.

AlmaKnits løsning giver brugeren en gennemført personlig strikkeoplevelse. Kernen i løsningen er en webapplikation, hvor brugeren angiver sine mål, garn og designmæssige ønsker. En færdig strikkeopskrift beregnes derefter og sendes til brugeren.

På lang sigt vil AlmaKnit udvikle en knit-to-order-service. Her designer brugeren selv sit projekt, men behøver ikke selv strikke. Den personlige opskrift sendes til samarbejdspartnere i udviklingslande og strikkes under bæredygtige forhold i højkvalitetsmaterialer. Til sidst sendes det færdige produkt tilbage kunden.

Web
www.almaknit.com

Innofounder
Kira Dynnes Svendsen
Agnes Martine Nielsen

 VRpilot

VRpilot - den interaktive proceduretræner til piloter
VRpilot udvikler træningsplatformen VRflow, som er en interaktiv cockpitproceduretræner til piloter baseret på virtual reality.

Piloter i flyselskaber, flyvevåben og på flyveskoler skal træne procedurer gennem hele deres karriere. Årligt tilbagevendende træning skal sikre, at piloterne kan udføre flyvningerne sikkert og effektivt, og at de kan håndtere uforudsete hændelser og nødsituationer.

Proceduretræningen gennemføres i dag enten i store, dyre simulatorer eller med printede billeder af cockpits. I flyselskaber, hvor de fleste fly kræver to piloter, er træningen en væsentlig udgift, som kræver både en stor simulator, og at piloterne befinder sig samme fysiske sted.

VRflow anvender særlige VR-indlæringsteknikker, som øger indlæringshastigheden og forbedrer huskeevnen, hvilket er essentielt for piloter, som skal kunne reagere hurtigt og korrekt på for eksempel en motorbrand.

Med investeringen fra Innovationsfonden vil VRpilot udvikle et multicrew-koncept baseret på VRflow, hvor to piloter kan træne i det samme virtuelle cockpit uden at sidde ved siden af hinanden fysisk. Dette vil reducere træningsomkostningerne for flyselskaber, som opererer fly med mere end en pilot.

Web
www.vrpilot.aero

Innofounder
Thor Paulli Andersen
Daniel Maass

Public works

Public Works ApS - Digital sagsbehandling af kommunale aktindsigtssager
En almindelig dansk kommune som Sønderborg modtager årligt 1.200 anmodninger om

aktindsigt, svarende til 12 fuldtidsstillinger. På landsplan behandles der ca. 93.500 kommunale aktindsigtssager årligt, svarende til et ressourceforbrug på 608 mio. kr. årligt. Det vil iværksætterne bag Public Works ApS lave om på.

De vil gøre det enkelt og digitalt, at ”retten til aktindsigt tilkommer enhver” med fokus på at forkorte kommunal behandlingstid, så medarbejdere kan bruge mere tid på direkte borgerkontakt.

Det skal ske gennem effektivisering af de manuelle arbejdsprocesser, som kommunale sagsbehandlere skal gennemføre, når de skal håndtere anmodninger om aktindsigt.

Ved anvendelsen af Machine Learning, vidensgrafer og sprogmodeller som sammenstiller og analyserer relevant data, vil Public Works ApS yde beslutningsstøtte til sagsbehandlere til blandt andet håndtering af dokumenter, anonymisering, ekstrahering af information.

Web
www.publicworks.dk

Innofounder
Anders Munk Andersen
Johan Elkær

Hero: Et intelligent værktøj, der gør alle i stand til at læse
Iværksætterne bag virksomheden Hero udvikler en softwareløsning, der automatisk tilpasser enhver digital tekst til dens læsere. Hero bringer læsning tilbage i hverdagen ved at fremme læselyst og gøre alle i stand til selv at læse, hvad de ønsker. 

Læsevanskeligheder er en alvorlig barriere for samfundsdeltagelse. Personer, som har svært ved at læse på grund af f.eks. dysleksi kan have problemer med at deltage fuldt ud i f.eks. skolen og på arbejdet. Det kan give problemer med selvtilliden og skabe en ond cirkel af frygt og demotivering.

Hero sikrer, at udfordrede læsere ligestilles med deres jævnaldrende. Værktøjet er en browser-udvidelse, der kan bruges på enhver tekst, der læses online, og som erstatter de tekstafsnit, der er særligt vanskelige, med synonyme udtryk. Værktøjet bygger videre på de seneste fremskridt inden for tekstforenkling, der er et aktivt forskningsområde inden for kunstig intelligens. Med hjælp fra maskinlæringsteknikker bliver der over tid opbygget en personlig profil, når brugeren interagerer med Hero.

En analyse fra Center for Digital Forvaltning estimerer, at en forbedring af læseevner kan generere en samfundsøkonomisk værdi på 1,8 mia. kroner i Danmark, baseret på øget indkomst, skatter og besparelser på social sikring med udgangspunkt i det faktum, at udfordrede læsere oftere er arbejdsløse og har en lavere gennemsnitlig indkomst. Udover økonomiske faktorer understøtter Hero demokratiske værdier og bidrager til mere lige borgerdeltagelse.

Web
www.heroapp.ai

Innofounder
Joachim Christian Helmut Bingel
Mie Bøgh Arildsen

Løngreen Energisystemer

Løngreen Energisystemer - Reduktion af CO2-udledningen fra fjernvarmeværker
Danmark står over for en grøn omstilling, og i den forbindelse er der et øget behov for teknologier, som kan nedbringe energiforbruget og reducere CO2-udledning til atmosfæren.

Virksomheden Løngreen Energisystemer har udviklet et koncept til at sikre bedre energiudnyttelse i fjernvarmesektoren for at opnå den ønskede reduktion af energiforbruget og CO2-udledningen ved produktion af fjernvarme. Konceptet har potentiale til at blive anvendt på en stor del af de omkring 400 fjernvarmeselskaber i Danmark, som leverer varme til 1,7 mio. danske husstande.

Løngreen Energisystemer vil bruge investeringen fra Innovationsfonden til at videreudvikle konceptet og til at forberede et demonstrationsanlæg i samarbejde med fjernvarmesektoren.

Web
www.lesystemer.dk

Innofounder
Asger Listoft Løngreen

DynElectro

DynElectro - Styringsmetode, der gør det nemmere at justere hastigheden af omdannelsen af overskudsstrøm
Højtemperaturelektrolyse er en særlig effektiv teknologi til omdannelse af overskudsstrøm fra vindmøller til højværdiprodukter som grønne brændstoffer. Da mængden af overskudsstrøm varierer, er det nødvendigt hele tiden at justere hastigheden af omdannelsen.

DynElectro ApS har opfundet en styringsmetode, der gør det nemmere at justere hastigheden af omdannelsen, og som gør teknologien billigere. Foreløbige forsøg har vist, at styringsmetoden samtidigt øger levetiden. Det kan tilsammen gøre teknologien til den foretrukne teknologi til omdannelse af overskudsstrøm.

I ACcelleratePtX projektet vil DynElectro forbedre og modne styringsmetoden.

Web
www.dynelectro.dk

Innofounder
Søren Højgaard Jensen