Innofounder bootcamp

Innovationsfonden indgår samarbejde med Dansk Design Center og Second Foundation om iværksætterforløb

Dansk Design Center og Second Foundation har vundet Innovationsfondens offentlige udbud om drift og tilrettelæggelse af fondens iværksætter-program, Innofounder, der hjælper iværksættere med at gøre innovative idéer til virkelighed. Konsortiet har skrevet kontrakt med Innovationsfonden for en periode på minimum tre år.

Innovationsfonden har i 2021 kørt en offentlig udbudsrunde på opgaven som operatør på fondens Innofounder-program, der er et udviklingsforløb for iværksættere, som ønsker at udvikle en innovativ idé til en økonomisk bæredygtig forretning.

Fonden har modtaget i alt ni tilbud fra konstellationer af relevante aktører i det danske og europæiske startup-økosystem. Den vindende tilbudsgiver er et konsortium bestående af fonden Dansk Design Center og anpartsselskabet Second Foundation.

Konsortiet skal stå for drift og tilrettelæggelse af Innofounder-programmets inkubationsforløb, der har til formål at opbygge færdigheder og viden hos de startups, der modtager bevillinger fra Innovationsfonden - for at øge chancerne for succes hos de enkelte startups.

Kontrakten med konsortiet løber minimum tre år med optag af de første startups i første kvartal 2022. Innovationsfonden forventer at omtrent 80-100 startups bliver optaget på forløbet pr. år.

Om Innofounder

Innofounder er et 12 måneder langt fuldtidsforløb for iværksættere med en innovativ forretningsidé. Du kan både søge som enkeltperson og som iværksætterteam på op til tre founders.

Innofounder-forløbet består af:

  • Finansiering af løn så du kan arbejde fuldtid (37 timer om ugen) på at udvikle din iværksætteridé og opbygge en virksomhed omkring den.
  • Sparring og læring i form af bl.a. workshops, mentorsessions og feedback fra andre iværksættere, så du kan modne din idé og udvikle dig som iværksætter.

Læs mere om programmet