Bedre indeklima med nye levende lys

Den verdenskendte danske hygge skal gøres endnu hyggeligere ved at udvikle nye levende lys, som udleder færre sundhedsskadelige partikler og gasser. 

Pressemeddelelse den 2. oktober 2017 kl. 09:00

Vi går mørkere tider i møde, og det betyder flere levende lys. Især for danskerne, som er det folkefærd i verden, der bruger flest levende lys - hver dansker brænder årligt næsten 6 kilo levende lys af. Denne afbrænding påvirker indeklimaet i hjemmet, hvor levende lys er blevet udpeget som en af hovedkilderne til partikler i luften sammen med fx madlavning og brændeovne. I dag mangler der dog vital viden om sundhedseffekterne af disse gasser og partikler specielt fra afbrænding af levende lys.

Som de første i verden skal et dansk-ledet internationalt projekt udvikle nye levende lys, som påvirker indeklimaet mindst muligt. Samtidig skal projektet danne baggrund for klassificering af lys, så forbrugerne har mulighed for at vælge de levende lys, der giver den mindste påvirkning af indeklimaet.

ASP-HOLMBLAD A/S har produceret levende lys i Danmark i 240 år og er en central partner i projektet, som skal afdække, hvordan udledning af partikler og gasser fra levende lys påvirker indeklimaet og de personer, som lever i det. Partnerne vil udnytte denne viden til at udvikle nye lys.

- Vi har som ansvarlig producent altid bestræbt os på at levere de bedste produkter til forbrugerne. Derfor er det godt, at udledningerne fra levende lys bliver klassificeret og kortlagt, så forbrugerne kan træffe deres valg på et oplyst grundlag – og så ønsker vi naturligvis at sikre den danske hygge også de næste 240 år sammen med Teknologisk Institut og universiteterne via dette projekt, siger adm. direktør Mette Poulsen, ASP-HOLMBLAD A/S.

For at tilvejebringe den nødvendige viden om sundhedseffekter fra levende lys skal den nyeste forskning udnyttes og flyttes ud over det, vi ved i dag gennem udvikling af metoder til at undersøge og klassificere partikler og gasser udledt fra tændte levende lys.

- Projektet vil som det første i verden udvikle nye lys ved at bruge den viden, som opnås gennem avancerede målinger af partikel- og gasudledningen fra tændte levende lys. Ved at koble målingerne med viden om gassernes og partiklernes effekt på helbredet er det muligt at arbejde hen imod levende lys, som påvirker indeklimaet mindst muligt, siger seniorspecialist Peter Bøgh Pedersen, Teknologisk Institut.

Danmark er et foregangsland for miljørigtig og innovativ produktion. Forventningen til projektets resultater er, at det vil forøge de medvirkende virksomheders salg og mulighed for eksport, da de forbedrede lys vil føre til en stærkt forbedret konkurrenceevne. Derudover er håbet, at mindre sundhedsskadelige lys vil være med til at forbedre danskernes helbred. Sidst men ikke mindst vil projektet også have effekt ud over lysbranchen.

- CANDLE-projektet vil styrke vores miljøtekniske kompetencer. Vi forventer på den baggrund at kunne hjælpe virksomheder i flere andre brancher til udvikling af nye og bedre produkter, afslutter Centerchef Bodil Lorentzen, Teknologisk Institut.

Projektet er et stort internationalt samarbejde mellem ASP-HOLMBLAD A/S, Teknologisk Institut, COOP Danmark, Danwax, Aarhus Universitet, Lunds Universitet i Sverige, svenske Liljeholmens Stearinfabrik, portugisiske Promol og European Candle Association. 

OM PROJEKTET
Investering
Åben sektion, Investering

Fondens investering: 9,1 mio. kr.

Samlet projektbudget: 12,2 mio. kr.

Varighed af projektet: 3 år

Projektets officielle titel: CANdle Developed for Low Emission

TV-Avisen 01.10.2017 - Vil lave allergi-frie lys

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Teknologisk Institut, Seniorspecialist Peter Bøgh Pedersen
Tlf. 7220 2640

ASP Holmblad A/S, Adm. direktør Mette S. Poulsen
Tlf. 4322 9675

COOP Danmark A/S, Nonfood Kvalitetschef Malene Teller Blume
Tlf. 5159 3134

Danwax, Direktør Lars Petersen
Tlf. 5534 15001

Aarhus Universitet, Institut for Kemi og iNANO, Professor Merete Bilde
Tlf. 8715 6684

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Professor Torben Sigsgaard
Tlf. 8716 8013

Lunds Universitet, Ergonomics & Aerosol Technology, Associate Professor Aneta Wierzbicka
Tlf. +46 4622 24014

Liljeholmens Stearinfabrik AB, Sverige, Direktør Olle Kilström
Tlf. +46 7064 23647

Promol Industria de Velas SA, Portugal, Direktør Paulo Roque
Tlf. +351 2628 37140

European Candle Association ASBL, Germany, Direktør Stefan Thomann
Tlf. +49 7119 765825

Pressekontakt

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk