Danmark i spidsen for nordisk el-samarbejde

Forskere fra DTU står i spidsen for et nyt projekt, der skal bane vejen for et integreret energisystem på tværs af de nordiske lande. Projektet vil udvikle metoder til at optimere styringen af el-forbindelser, hvilket årligt kan spare Danmark mere end 100 mio. kr.

Pressemeddelelse kl. 09:15 den 11. april 2017
 

Danmark er et af de lande i Europa, der har flest jævnstrømsforbindelser. Alligevel mangler vi metoder til optimal koordinering og styring af dem. En undersøgelse fra Dansk Energi har vist, at en stigning i ydeevne på 10 pct. på forbindelsen mellem Danmark og Tyskland vil resultere i en øget indtægt på 113 millioner kroner for Danmark og de danske elforbrugere.

Dette eksempel omhandler kun én flaskehals, ved at kigge på det generelle system, og dermed flere flaskehalse, vil man altså kunne opnå endnu større udbytte.
Jævnstrømsforbindelser er mere fleksible og kontrollerbare end de vekselstrømsforbindelser, som flere elsystemer er baseret på. Ved at udnytte fordelene ved netop jævnstrømsforbindelser, vil et nyt Grand Solutions projekt, støttet af Innovationsfonden, sikre et bæredygtigt system med større ydeevne.
 
- Vi vil udnytte fordelene ved Danmarks mange jævnstrømsforbindelser, samt udvikle og afprøve nye innovative metoder til en koordineret styring af dem. Dette vil ikke kun styrke det nuværende system, men også en fremtid, hvor vi ved, at der vil komme endnu større mængder vedvarende energi, fortæller Professor og Centerleder, Jacob Østergaard, fra Center for el og energi på DTU.
 
Det er forventet at projektets resultater vil være af stor værdi for den nye energi-ø i Nordsøen (Dogger Banke), da optimeret styring af de elektriske forbindelser vil styrke effektiviteten og sænke omkostninger yderligere. Projektet vil derudover drage nytte af dataindsamling og resultater fra Kriegers Flak projektet, der vil forbinde og integrere det danske og tyske elsystem gennem en havvindmøllepark i Østersøen. 

Optimeret styring baner vejen for 2050 målsætning

Ved en mere koordineret styring vil man kunne udnytte strømmen bedre, man vil mindske tab på længere distancer og man vil samtidig optimere de vekselstrømsystemer, som forbindelserne sammenkobler. Derved øges både driftssikkerheden og effektiviteten af det samlede system.

Derudover er jævnstrømsforbindelser mere fleksible, hvilket betyder, at de bedre kan håndtere vedvarende energi, som på nuværende tidspunkt er en udfordring for de traditionelle forbindelser. Optimeret styring af disse forbindelser er derfor en attraktiv løsning – ikke kun i det nuværende elnet, men også i forhold til Regeringens 2050 Energistrategi om dansk uafhængighed af fossile brændstoffer.
 
Endelig tager projektet fat på det omdiskuterede emne om optimal distribution af elektricitet mellem nabolandene, hvor projektets løsninger vil mindske de nuværende udfordringer, når et land enten producerer for meget eller for lidt vedvarende energi.

- Danmark og hele Europa er i gang med en grøn omstilling, hvor vedvarende energi fylder mere i elsystemet. Meget af det kommer som vinden blæser og som solen skinner, og derfor kommer forbindelser gennem landene (og det grænseoverskridende elmarked) til at spille en endnu større rolle, når vi i fremtiden skal sikre strøm i stikkontakterne, forklarer Anders Pallesen Jensen, Afdelingsleder i systemoptimering hos Energinet.dk.
 
Det forventes at el-kunder i både Danmark og vores nabolande vil vinde ved en mere koordineret styring af vores HVDC forbindelser. Vores naboer får adgang til mere af den billige vindkraft og danske el-kunder slipper med lavere udgifter til driften af transmissionsnettet.

Projektets partnere

Center for El og Energi (CEE) er en afdeling under DTU Elektro, som arbejder målrettet mod at sikre et mere integreret, mere markedsbaseret og mere fleksibelt energisystem i Europa. Herunder er en af CEE’s største målsætninger at opnå et mere intelligent el-system, der kan håndtere fremtidens udvidede brug af vedvarende energikilder.
CEE har stor erfaring med at lede og koordinere både nationale og internationale projekter. Af aktive projekter kan blandt andet nævnes EnergyLab Nordhavn, EcoGrid 2.0 og Parker. Ydermere vil CEE stille sine unikke verdensklasse faciliteter til rådighed for projektet gennem PowerLabDK.

Energinet.dk (ENDK) er en af de systemoperatorer i verden med flest HVDC-forbindelser. ENDK bidrager til Muilti-DC projektet med sin særlige ekspertise og unikke mulighed for at teste nye metoder på virkelige HVDC-platforme. Derudover bidrager ENDK med fire millioner i medfinansiering.

Svenska Kraftnät (SvK) er det svenske modstykke til Energinet.dk og har ligeledes stor erfaring med HVDC-teknologi og drift som projektet drager nytte af. SvK er stærkt forbundet med Danmark gennem det fælles el-marked og har derfor stor interesse i projektets resultater. SvK bidrager ligeledes med fire millioner kroner.

ABB er en global markedsleder indenfor HVDC-teknologi og transmissionssystemets infrastruktur. Samarbejdet med ABB giver projektet mulighed for at få indsigt i nye funktioner, der kan integreres i kontrolleringen af HVDC-forbindelserne.

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) er ligesom DTU en non-profit uddannelsesinstitution med mange års erfaring indenfor forskning i HVDC teknologi. KTH vil bidrage til forsknings- og undersøgelses delen af projektet, hvor de vil deltage i alle arbejdspakker og være vært for en fuldtids ph.d.-studerende.

Mosek er et lille dansk firma, der arbejder med optimeringssoftware og er blandt de førende på verdensplan. Mosek bidrager med effektiv og avanceret software udvikling, der sikrer høj kvalitet i projektets resultater.

The Nordic Regional Security Coordination Initiative (NRSCI) er et nyoprettet organ, der skal sikre forbedret koordination mellem alle nordiske TSO’er, samt udføre koordinerende sikkerhedsanalyser, tilstrækkelighedsprognoser og kapacitets beregninger. NRSCI’s hovedkontor er placeret i København med Jens Møller Birkebæk i førersædet.

University of Liége (ULg) huser førende forskere indenfor elsystemets stabilitet og drift. ULg vil bidrage med sin ekspertise, samt stå vært for en ph.d.-studerende eller postdoc fra DTU. Derudover vil ULg give adgang til deres tidsdomæne simulation software, RAMSES.

Investering

  • Innovationsfonden: 14 mio.
  • Samlet projektbudget: 26 mio.
  • Varighed: 4 år
  • Officiel titel: Multi-DC

Kontakt

Center for El og Energi, DTU, Centerleder, Jacob Østergaard
Tlf. +45 2513 0501

Center for El og Energi, DTU, Projekt koordinator, Spyros Chatzivasileiadis
Tlf.  +45 5383 9658       

Innovationsfonden, Kommunikationsmedarbejder,
Patrick Larsen
Mail: PLL@innofond.dk
Tlf. 6190 5008