DSUM

Ny softwareløsning skal hjælpe universiteter med at lægge smarte skemaer

Et nyt softwareudviklingsprojektet skal hjælpe universiteter med at planlægge deres undervisning optimalt. Det skal både gavne de studerende og underviserne – og universiteternes økonomi.

Skemalægning på universiteterne. Hvor svært kan det egentlig være? Ret svært, viser det sig.

Faktisk overstiger antallet af mulige skemakombinationer på uddannelsesinstitutioner hurtigt mængden af sandkorn på vores klode.

Skemalægning er derfor en kompleks og tidskrævende opgave. Dårlige skemaer kan blandt andet medføre dårlig ressourceudnyttelse, medarbejderutilfredshed og klager fra de studerende. Derfor er det et stort potentiale i at forbedre skemalægningen på landets universiteter.

I et nyt projekt under navnet Data Science for University Management skal softwarefirmaet MaCom A/S sammen med Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet forske i, hvordan programmet Lectio – der i dag anvendes af ungdomsuddannelser i Danmark – også kan hjælpe universiteterne til at lægge gode skemaer, som gør livet nemmere for studerende og undervisere, og som også kan være med til at spare penge på landets universiteter.

Innovationsfonden har bevilget seks mio. kr. til projektet.

Skemalægning har stor betydning
- Skemalægning har strategisk betydning for universiteterne i forhold til for eksempel at sikre, at der bygges lokaler af den rigtige størrelse. Det handler blandt andet om at undgå, at man bygger undervisningslokaler med plads til 50 personer, hvis behovet er grupperum og auditorier og om at kunne planlægge renovering af bygninger på en måde, så der ikke opstår uforudsete lokalebehov. Via Lectio bliver det også muligt at simulere bestemte scenarier – for eksempel at politikerne ønsker at øge optaget 10 pct. eller det modsatte, siger Martin Holbøll, der er administrerende direktør hos MaCom A/S.

Han forklarer, at skemalægning desuden har taktisk betydning for universiteterne for kunne tage hensyn til krav og ønsker ved planlægning af semestre.

- Måske har underviserne ønsker til afholdelsestidspunkt for undervisningen eller specifikke faciliteter. Og studieordningen stiller krav om, hvor mange lektioner der skal undervises og måske også hvordan, ligesom de studerende gerne vil have fleksibilitet, der sikrer dem valgmuligheder og fremdrift, siger Martin Holbøll.

Læs mere om projektet:

Fakta
Projektparterne
Åben sektion, Projektparterne

Partnerne MaCom A/S, Management Science ved DTU-Management Engineering og Data Science and Statistics Group ved Institut for Matematik og Datalogi på SDU bidrager hver især med værdifuld erfaring til projektet:

  • MaCom A/S har mere end et årtis erfaring med software til uddannelsessektoren i Danmark. Lectio-softwaren anvendes af mere end 200 uddannelsesintuitioner, heriblandt 90 procent af de danske gymnasier.
     
  • Management Science (MS) på DTU-Management Engineering er en af ​​de førende operationsforskningsgrupper i Skandinavien. MS-gruppen har lang erfaring med at samarbejde med virksomheder om at anvende Operation Research-metoder til svære beslutningsproblemer.
     
  • Data Science and Statistics (DSS) group på SDU kombinerer ekspertise i datalogi, operation analyse og kunstig intelligens. DSS gruppen forsker i design af metoder og deres evalueringer for at få indsigt i tilgængelige data. Gruppen anvender data-​drevne teknikker for at skabe værdi, i samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner og har erfaring med udvikling og anvendelse af software til skemalægning på Naturvidenskab Fakultet på SDU.
Investering
Åben sektion, Investering

Innovationsfondens investering: 6 mio. kr.

Samlet budget: 13 mio. kr.

Varighed: 4 år

Officiel titel: Data Science for University Management (DSUM)

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Martin Holbøll, administrerende direktør, MaCom A/S
Tlf: 33 79 79 00, Mail: martin@macom.dk

Thomas Stidsen, lektor, DTU
Tlf: 45 25 44 49, Mail: thst@dtu.dk

Marco Chiarandini, lektor, SDU
Tlf: 65 50 40 31, Mail: marco@imada.sdu.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 65 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk